Verifiering och återkommande kontroll

SÄKERSTÄLL NOGGRANNHET OCH LAGEFTERLEVNAD HOS DIN VÄGNINGSUTRUSTNING

Vägningsbranschen har många egna lagar och regler, som dessutom varierar från land till land och ibland beroende på våg och användningsområde. Detta sätter vissa ramar för verksamheter. I allmänhet behöver en våg vara typgodkänd och Förstagångsverifierad i enlighet med det regelverk som gäller där vågen installeras. Därefter skall vågen genomgå en Återkommande kontroll, en gång var 1 – 3 år, för att verifiera att vågen fortsatt väger tillräckligt rätt, dvs. inom angivna gränser. Begreppet Återkommande kontroll är en kontroll som bara får utföras av ackrediterade kontrollorgan.

Tamtrons omfattande verifieringsverksamhet säkerställer att vägningsresultaten är korrekta och att vågarna fortsatt är lämpliga för kommersiellt bruk. Vi är auktoriserade att sätta en våg på marknaden, inklusive förstagångsverifiering. I Sverige är Tamtron ett ackrediterat kontrollorgan och vi erbjuder Återkommande kontroll både på automatiska vågar, typ hjullastarvågar, och på icke-automatiska vågar, typ markförlagda fordonsvågar. Vi kommer till dig och vi tar med oss viktnormaler som är verifierade för att säkerställa spårbarhet och lagefterlevnad. Mindre serviceåtgärder och programvaru-uppdateringar kan lösas i samband med verifieringsbesöket.

Vi har alltid strävat efter att kundens våg blir certifierad och eventuella service-behov blir lösta på en gång.
Vesa Kalliokoski, en Tamtron Service partner