Ověření 

ZAJIŠTĚNÍ PŘESNOSTI A SHODY VAŠEHO VÁHOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Odvětví vážení má vlastní legislativu s místními odchylkami. Ta stanovuje určitý rámec pro provoz. Obecně platí, že váhy musí být při instalaci typově schváleny a ověřeny v souladu s legislativou. Každé 1 až 3 roky je třeba váhy znovu ověřit, aby bylo jisté, že stále váží podle přijatých úrovní.

Komplexní ověřovací služby společnosti Tamtron zajišťují, že výsledky vážení jsou přesné a že váhy jsou vhodné pro komerční použití. Jsme oprávněni provádět zákonem stanovené výchozí revize vah. Každé tři roky také obdržíte pravidelné ověření, které provádíme ve spolupráci s místními partnery.

Služby prvotního a pravidelného ověřování přinášíme přímo k zákazníkovi – tam, kde se stroje nakládají a kde jsou umístěny vážicí stanice. V případě potřeby můžeme v souvislosti s ověřováním provádět kontrolní a údržbové úkony a provádět aktualizace softwaru.

Vždy jsme se snažili zajistit, aby zákazník obnovil problémy s certifikací a údržbou najednou a váhy byly řádně servisovány a kontrolovány.
Vesa Kalliokoski, servisní partner společnosti Tamtron