ZABEZPEČENIE PRESNOSTI A PLNENIA POŽIADAVIEK PRE VAŠE ZARIADENIE NA VÁŽENIE

Odvetvie váženia má svoje vlastné právne predpisy s lokálnymi rozdielmi. Tým sa pre prevádzku vytvára určitý rámec. Vo všeobecnosti musia byť váhy typovo schválené a overené v súlade s právnymi predpismi pri ich montáži. Každý 1 až 3 roky je váhy potrebné opätovne overiť, aby sa zaistilo, že stále vážia v súlade s prijateľnými úrovňami.

Komplexné služby overovania Tamtron zabezpečujú, aby boli výsledky váženia presné a váhy vhodné na komerčné použitie. Sme oprávnený vykonávať zákonné počiatočné kontroly váh. Zároveň vám každé tri roky budeme poskytovať pravidelné overovania, ktoré vykonávame v spolupráci s miestnymi partnermi.

Služby počiatočného a pravidelného overovania prinášame priamo k zákazníkovi – kde sa nachádzajú nakladanie stroje a stanice na váženie. V prípade potreby môžeme vykonať činnosti kontroly a údržby a spolu s overeniami vykonať aktualizácie softvéru.

Vždy sme sa usilovali zabezpečiť, aby boli otázky certifikácie a údržby zákazníka vyriešené naraz, a aby boli váhy riadne servisované a kontrolované
Vesa Kalliokoski, servisný partner Tamtron