Weigh to know

Produktívnejší podnikanie, efektívnejšie procesy výroby, jednoduchšia fakturácia a rýchlejší pracovný tok. Vyznáme sa vo vážení.

Pomocou našich váh môžete získavať presné výsledky váženia rýchlo. To je však len začiatok – pokročilé dátové cloudové služby váženia a podrobné znalosti odvetvia váženia otvárajú nové príležitosti pre výnosnejšie podnikanie.

Informácie sú pre spoločnosti najhodnotnejším obeživom – sú základom fakturovania, spôsobom zefektívňovania ich vlastných činností a spôsobom reakcie na stále sa zvyšujúce regulačné a environmentálne požiadavky. Váženie a meranie bolo jedným z najjednoduchších spôsobov zberu informácií po desaťročia
Pentti Asikainen, predseda predstavenstva Tamtron

Desaťročia skúseností v odvetví váženia

Od roku 1972 spoločnosť Tamtron vyrába najinteligentnejšie riešenia váženia na trhu. Podporovanie podnikania našich zákazníkov a byť ich aktívnym partnerom bolo základom nášho podnikania od úplného začiatku.

Za 50 rokov činnosti sme namontovali viac ako 6000 váh a obslúžili takmer 3000 zákazníkov cloudovej služby po celom svete. Je to jasným ukazovateľom použiteľnosti riešení váženia Tamtron, orientácie našej činnosti na zákazníka a našej odbornosti v odvetví váženia.

Naša ponuka ponúka širokú škálu riešení váženia pre rôzne odvetvia a potreby priemyslu. Znalosť právnych predpisov súvisiacich s vážením, ako aj pochopenie podnikania, procesov a obchodného prostredia zákazníkov sú jadrom všetkého, čo robíme.

Váženie je založené na potrebe zákazníka

Chceme našim zákazníkom ušetriť čas aj úsilie, ako aj uľahčovať ich každodenné životy. Napríklad navrhujeme naše riešenia váženia tak, aby boli náklady odvážené, údaje váženia zaznamenané, pokiaľ sú náklady a stroje v pohybe. Pomocou pokročilých riešení sa údaje váženia prenášajú do cloudu okamžite, čím sa údaje sprístupňujú v reálnom čase celej organizácii ihneď.

Riešenia Tamtron reflektujú roky skúseností, dlhodobú a úzku spoluprácu s našimi partnermi a kľúčovými zákazníkmi, a rozsiahle odborné znalosti, ktoré kombinujú zručnosti v oblasti mechaniky a informačnej technológie s odbornosťou v oblasti výroby, spracovania a logistiky. Takýmto spôsobom pomáhame našim zákazníkom zbierať a spravovať spoľahlivé údaje váženia včas a ako súčasť ich každodenne prevádzky.

Systém váženia si vyžaduje široké spektrum odborných znalostí

Váženie a najmä vývoj, výroba, montáž, overovanie a údržba systémov váženia si vyžadujú multidisciplinárnu odbornosť. Naše riešenia váženia sú vybudované pomocou odborných znalostiach spoločnosti Tamtron v oblasti strojárskeho a elektronického inžinierstva, navrhovania používateľského rozhrania, cloudových služieb a softvéru ako služby (SaaS), integrácií informačných softvérov, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa údajov váženia a merania. Predovšetkým rozumieme obchodným procesom zákazníkov, prevádzkovému prostrediu a zariadeniu, ktoré používajú pri svojich činnostiach. Táto odbornosť tvorí pevný základ pre naše riešenia váženia, ktoré sme navrhli tak, aby čo najlepšie slúžili našim zákazníkom a pomáhali im meniť odvážené kilá na výnosný biznis.

Komerčné váženie umožňuje využívať údaje váženia ako súčasť fakturácie. Aby váhy bolo možné používať pri komerčnom vážení, musia mať typové schválenie a overenie, ktoré požadujú úrady. Váhy Tamtrom majú nevyhnutné schválenia. Zároveň vieme pomôcť našim zákazníkom so všetkými nevyhnutnými overeniami.

Riadenie údajov váženia

Presné informácie o vážení v reálnom čase sú neodmysliteľnou súčasťou každodenných činností zákazníkov. Informácie musia byť spoľahlivé, presné a vytvárané v rámci každodenných procesov spoločnosti. Pomocou riešení váženia Tamtron môžete pracovať bez prerušení či prestojov.

Riešenia váženia prepojené s ľahko použiteľnou službou mScales Tamtron, ktorá (okrem iného) umožňuje rýchlu podporu, diagnostiku nástrojov a aktualizovanie na diaľku. Aj v najťažších situáciách vás podporíme rýchlo a flexibilne – a vaša práca môže neprerušene pokračovať.

Podávaním správ a analyzovaním môžete zefektívniť a optimalizovať toky materiálov, výrobu, ľudské zdroje, využívanie vozového parku a procesy vašej spoločnosti. Viacúčelové údaje váženia sa do mScales prenášajú v reálnom čase, kde sa dajú spravovať alebo integrovať do zákazníckych systémov ERP, TOS, fakturačných alebo iných systémov.

Bezpečné riešenia Tamtron podporujú všetky strany zapojené do podnikania. Spoľahlivé a presné údaje váženia vám pomáhajú profitovať z rýchlejšieho pracovného toku, transparentnejšieho obchodovania a značných úspor nákladov.

Naše cloudové služby poskytujú nástroje na všestrannú riadenie, podávanie správ a analyzovanie údajov váženia.

  • Cloudová služba je bezpečná a ľahko použiteľná.
  • Informácie o vážení sa automaticky prenášajú z váhy na server.
  • Podávanie správ medzi všetkými stranami zapojenými do prevádzky je transparentné a jednoduché.
  • Jednotlivé povolenia môžu byť priradené jednotlivým používateľom.
  • Je možné importovať údaje váženia z viacerých rôznych zdrojov. Napríklad v prístavnom prostredí sa môžu kombinovať manipulátory, zakladače a cestné váhy.

Moderná cloudová služba ponúka pohodlné používateľskú skúsenosť aj na mobilných zariadeniach, mobilných telefónoch a tabletoch.