Weigh to know

Produktive virksomheter, effektive produksjonsprosesser, enklere fakturering og raskere arbeidsflyt. Vi kan veiing.

Med våre vekter, kan du raskt få nøyaktige veieresultat. Men det er bare begynnelsen  –  Tamtrons avanserte skybaserte tjenester, såvel som solid ekspertise innen vektbransjen, åpner opp nye muligheter for en lønnsom virksomhet.

Informasjon er den mest verdifulle valutaen for bedrifter - den er grunnlaget for fakturering, et verktøy for å effektivisere bedriften og en måte å besvare de stadig økende og ukjente myndighets- og miljøkrav. Veeing har vært en av de enkleste måtene å samle informasjon på gjennom flere tiår.
Pentti Asikainen, Styreleder i Tamtron

Flere tiårs erfaring I vektbransjen

Siden 1972 har Tamtron utviklet de mest intelligente veieløsningene på markedet. Det å støtte våre kunders virksomhet og være deres aktive partner har vært hjørnesteinen i vår virksomhet helt fra starten av.

Gjennom våre 50 års eksistens har vi installert over 6.000 vekter og har bistått ca 3.000 kunder med skybaserte tjenester over hele verden. Dette er en sterk indikasjon på brukervennligheten til Tamtrons veieløsninger, kundeorienteringen i vår virksomhet, samt vår ekspertise innenfor vektbransjen.
Vi tilbyr et bredt spekter av veieløsninger for ulike bransjer og industrielle behov.
Det å ha grundig kjennskap til regelverket for veiing, samt å ha en grunnleggende forståelse for våre kunders virksomhet, prosesser og virksomhetsmiljø er kjernen  alt vi gjør.

Veiing er basert på kundenes behov

Vi ønsker å bidra til at våre kunder sparer både tid og arbeidsinnsats, samt gjøre deres hverdag enklere. F.eks. så designer vi våre veieløsninger slik at last veies og veiedata registreres mens last og maskiner flyttes. Med avanserte løsninger overføres veiedata til skyen umiddelbart, noe som gjør sanntidsdata tilgjengelig for hele organisasjonen umiddelbart.

Tamtrons løsninger gjenspeiler mange års erfaring, lang og tett samarbeid med våre partnere og nøkkelkunder, samt omfattende ekspertise som kombinerer mekanikk og informasjonsteknologi med kompetanse innen produksjon, prosess og logistikk. På denne måten hjelper vi våre kunder med å samle inn og håndtere pålitelige veiedata til rett tid som en del av deres daglige virksomhet.

Veiesystemet krever en bred ekspertise

Veiing, og fremfor alt utvikling, produksjon, installasjon, verifisering og vedlikehold av veiesystem krever kompetanse på en rekke områder. Våre veieløsninger er utviklet med Tamtrons solide ekspertise innenfor mekanikk og elektroteknikk, design av brukergrensesnitt, sky- og SaaS-tjenester, systemintegrasjoner, så vel som lovverk for veiing og måling.
Fremfor alt forstår vi kundenes forretningsprosesser, virksomhetsmiljø, samt utstyret de benytter I sin virksomhet. Denne ekspertisen danner et godt grunnlag for våre veieløsninger. Disse har vi utviklet for å på best mulig måte betjene våre kunder og hjelpe de med å forvandle veide kilo til en mer lønnsom virksomhet.

Kommersiell veiing gjør det mulig å benytte veiedata som en del av faktureringen. For å kunne brukes til kommersiell veiing, må vekten være typegodkjent og verifisert i henhold til myndighetenes krav. Tamtros vekter har nødvendig godkjennelse. Vi kan også hjelpe våre kunder med alle nødvendige verifiseringer.

Håndtering av veiedata

Nøyaktige veiedata i sanntid er en vesentlig del av våre kunders daglige virksomhet. Informasjonen må være pålitelig og nøyaktig, og genereres som en del av bedriftens daglige prosesser. Med Tamtrons veieløsninger kan du arbeide uten avbrytelser eller nedetid.

Veieløsninger kan være koplet til Tamtrons digitale tjenester, som er svært enkel å bruke. Denne muliggjør rask support, diagnoseverktøy og fjernoppdateringer. Selv i de mest komplekse situasjoner vil vi kunne gi support på en rask og fleksibel måte  –  og ditt arbeid kan fortsette helt sømløst.

Med rapportering og analyser, kan du effektivisere og optimalisere materialflyt, produksjon, personalressurser, flåteutnyttelse og bedriftens prosesser.  Innholdsrike veiedata overføres i sanntid til mScales, der dette kan håndteres direkte, eller integreres I kundens ERP, TOS, fakturerings- eller andre typer system.

Tamtrons sikre løsninger støtter alle parter som er involvert i virksomheten. Pålitelig og nøyaktige veiedata hjelper deg til en raskere arbeidsflyt, mer transparent handel, samt betydelige kostnadsbesparelser.

Vår sky-tjeneste tilbyr verktøy for allsidig håndtering, rapportering og analyse av veiedata.

  • Sky-tjenesten er trygg og enkel å bruke.
  • Veiedata overføres automatisk fra vekt til en server.
  • Rapporteringen er transparent og enkel mellom alle involverte parter.
  • Ulike tillatelser kan gis til ulike brukere.
  • Det er mulig å importere veiedata fra mange ulike kilder. F.eks. i et havnemiljø, hvor det kan være aktuelt å kombinere data fra både bilvekt, reach stacker og straddle carrier.

En moderne sky-tjeneste tilbyr en komfortabel brukeropplevelse også på mobile enheter (telefoner/tablets).