Weigh to know

Produktivare affärer, effektivare produktionsprocesser, enklare fakturering och snabbare arbetsflöde. Vi kan vägning.

Med våra vågar kan du snabbt få noggranna vägningsresultat. Men det är bara början – Tamtrons avancerade molntjänster för vägningsdata liksom vår djupa expertis inom vägningsbranschen öppnar nya möjligheter för en mer lönsam verksamhet.

Information är den mest värdefulla valutan för företag – den är grunden för fakturering, ett verktyg att effektivisera sin egen verksamhet och ett sätt att svara på ständigt ökande myndighets- och miljökrav. Vägning har varit en av de enklaste sätten att samla in information på i årtionden.
Pentti Asikainen, ordförande i Tamtrons styrelse

Decennier av erfarenhet inom vägningsindustrin

Sedan 1972 har Tamtron tillverkat de mest intelligenta vägningslösningarna på marknaden. Att stödja våra kunders verksamhet och vara deras aktiva partner har varit hörnstenarna i vår verksamhet från allra första början.

Under 50 års verksamhet har vi installerat mer än 6 000 vågar och servat nästan 3 000 molntjänstkunder över hela världen. Detta är en stark indikator på användbarheten av Tamtrons vägningslösningar, kundorienteringen i vår verksamhet och vår expertis inom vägningsbranschen.

Vårt erbjudande omfattar ett brett utbud av vägningslösningar för olika branscher och industriella behov. Att känna till de regler som rör vägning samt att förstå våra kunders verksamhet, processer och affärsmiljö är kärnan i allt vi gör.

Vägningen utgår från kundernas behov

Vi vill spara våra kunders tid och arbetsinsats samt göra deras vardag enklare. Till exempel designar vi våra vägningslösningar så att laster vägs och viktdata registreras medan material och maskiner flyttas. Med avancerade lösningar överförs vägningsdata till molnet omedelbart, vilket gör realtidsdata tillgänglig för hela organisationen omedelbart.

Tamtrons lösningar återspeglar år av erfarenhet, långt och nära samarbete med våra partners och nyckelkunder, och omfattande expertis som kombinerar mekanik och informationsteknik med kompetens inom produktion, process och logistik. På så sätt hjälper vi våra kunder att samla in och hantera tillförlitliga vägningsdata i rätt tid och som en del av deras dagliga verksamhet.

Vägningssystemet kräver ett brett spektrum av expertis

Vägning och framför allt utveckling, tillverkning, installation, verifiering och underhåll av vågsystem kräver en mängd olika kompetenser. Våra vägningslösningar är byggda med Tamtrons djupa expertis inom mekanik och elektroteknik, design av användargränssnitt, moln- och SaaS-tjänster, systemintegrationer samt lagstiftning om vägnings- och mätdata. Framför allt förstår vi kundernas affärsprocesser, verksamhetsmiljö och utrustning som de använder i sin verksamhet. Denna expertis utgör en solid grund för våra vägningslösningar som vi har utformat för att på bästa sätt betjäna våra kunder och hjälpa dem att förvandla vägda kilo till en mer lönsam verksamhet.

Kommersiell vägning gör det möjligt att använda vägningsdata som en del av faktureringen. För att kunna användas för kommersiell vägning måste vågen vara typgodkänd och verifierad enligt myndigheternas krav. Tamtrons våg har nödvändiga godkännanden. Vi kan även hjälpa våra kunder med alla nödvändiga verifieringar.

Digitalisera dina viktbaserade materialflöden

Noggrann vägningsinformation i realtid är en väsentlig del av våra kunders dagliga verksamhet. Informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och genereras som en del av företagets dagliga processer. Med Tamtrons vägningslösningar arbetar du utan avbrott eller stillestånd.

Vägningslösningarna kan kopplas till Tamtrons lättanvända digitala mScales-vägningssystem. mScales digitalisera dina viktbaserade materialflöden och (bland annat) möjliggör snabb support, diagnostiska verktyg och fjärruppdateringar. Även i de svåraste situationerna stöttar vi dig snabbt och flexibelt – och ditt arbete kan fortsätta sömlöst.

Med rapportering och analys kan du effektivisera och optimera materialflöden, produktion, personalresurser, fordonsflotta och ditt företags processer. Mångsidig vägningsdata överförs i realtid till mScales, där den kan hanteras direkt, eller integreras i ert ERP, TOS, fakturerings- eller annat system.

Tamtrons säkra lösningar stödjer alla parter som är involverade i verksamheten. Pålitliga och exakta vägningsdata hjälper dig dra nytta av snabbare arbetsflöde, mer transparent handel och affärer samt betydande kostnadsbesparingar.

Molntjanst for vagning

Vår molntjänst tillhandahåller verktyg för mångsidig hantering, rapportering och analys av vägningsdata.

  • Molntjänsten är säker och enkel att använda.
  • Vägningsinformationen överförs automatiskt från en våg till en server.
  • Rapporteringen är transparent och enkel mellan alla parter som är involverade i verksamheten.
  • Olika behörigheter kan tilldelas olika användare.
  • Det är möjligt att importera vägningsdata från många olika källor. Till exempel, i en hamnmiljö, kan reachstacker, grensletruckar och lastbilsvåg kombineras.

En modern molntjänst erbjuder bekväm användarupplevelse även på mobila enheter, mobiltelefoner och surfplattor.