Weigh to know

Produktivnější podnikání, efektivnější výrobní procesy, jednodušší fakturace a rychlejší pracovní postupy. Vážení známe.

S našimi váhami můžete rychle získat přesné výsledky vážení. Ale to je jen začátek. Pokročilé cloudové služby společnosti Tamtron v oblasti údajů o vážení a hluboké odborné znalosti v oboru vážení otevírají nové možnosti pro ziskovější podnikání.

„Informace jsou pro firmy nejcennější měnou; jsou základem fakturace, způsobem, jak zefektivnit provoz jako takový, a také způsobem, jak reagovat na stále se zvyšující zákonné a ekologické požadavky. Vážení a měření jsou již po desetiletí jedním z nejjednodušších způsobů shromažďování informací související s hmotnosti.
Pentti Asikainen, předseda představenstva společnosti Tamtron

Desítky let zkušeností v oboru vážení

Společnost Tamtron vyrábí jedny z nejinteligentnějších vážních řešení na trhu, a to již od roku 1972. Podpora podnikání našich zákazníků a role jejich aktivního partnera jsou od samého počátku základními kameny našeho podnikání.

Během své 50leté činnosti jsme nainstalovali více než 6 000 vah a obsloužili téměř 3 000 zákazníků pomocí cloudových služeb po celém světě. To je jasným důkazem spolehlivosti vážních řešení Tamtron, orientace naší činnosti na zákazníka a našich odborných znalostí v oboru vážení.

Naše nabídka zahrnuje širokou škálu váhových řešení pro různá odvětví a průmyslové potřeby. Znalost předpisů souvisejících s vážením, stejně jako porozumění podnikání našich zákazníků, jejich procesům a podnikatelskému prostředí, jsou základem veškeré naší činnosti.

Vážení vychází z potřeb zákazníka

Chceme našim zákazníkům ušetřit čas a námahu a také jim usnadnit každodenní život. Naše řešení pro vážení navrhujeme například tak, aby se břemena vážila a údaje o hmotnosti zaznamenávaly během pohybu břemen a strojů. Díky pokročilým řešením mohou být data z vážení okamžitě přenášena do cloudu, takže tyto údaje jsou okamžitě v reálném čase k dispozici celé organizaci.

Řešení společnosti Tamtron odrážejí dlouholeté zkušenosti, dlouhodobou a úzkou spolupráci s našimi partnery a klíčovými zákazníky a rozsáhlé odborné znalosti, které kombinují dovednosti v oblasti mechanických a informačních technologií s odbornými znalostmi v oblasti výroby, procesů a logistiky. Našim zákazníkům tak pomáháme včas shromažďovat a spravovat spolehlivá data o vážení, která jsou součástí jejich každodenního provozu.

Vážní systém vyžaduje širokou škálu odborných znalostí a zkušeností

Vážení a především vývoj, výroba, instalace, ověřování a údržba vážních systémů vyžadují multidisciplinární odborné znalosti. Naše řešení pro vážení jsou postavena na hlubokých odborných znalostech společnosti Tamtron v oblasti mechanického a elektrického inženýrství, návrhu uživatelského rozhraní, cloudových služeb a služeb SaaS, integraci informačních systémů a také legislativy týkající se vážení a údajů z měření. Především však rozumíme obchodním procesům zákazníků, jejich provoznímu prostředí a zařízením, která ve svých provozech používají. Tyto odborné znalosti tvoří pevný základ našich vážních řešení, která jsme navrhli tak, aby co nejlépe sloužila našim zákazníkům a pomohla jim proměnit vážené kilogramy v ziskovější podnikání.

Obchodní vážení umožňuje využívat údaje z vážení jako součást fakturace. Aby mohla být váha použita pro komerční vážení, musí být schválena jako typ a ověřena podle požadavků úřadů. Váhy Tamtron mají potřebná schválení. Našim zákazníkům můžeme také pomoci se všemi potřebnými ověřeními.

Správa dat o vážení

Přesné informace o vážení v reálném čase jsou nezbytnou součástí každodenního provozu našich zákazníků. Tyto informace musí být spolehlivé, přesné a musí být generovány jako součást každodenních procesů společnosti. S váhovými řešeními od Tamtronu pracujete bez přerušení a prostojů.

Váhová řešení lze připojit ke snadno použitelné službě mScales společnosti Tamtron, která (mimo jiné) umožňuje rychlou podporu a poskytuje diagnostické nástroje a vzdálené aktualizace. I v těch nejsložitějších situacích vám poskytneme rychlou a flexibilní podporu. Vaše práce tak může plynule pokračovat.

Díky reportování a analýze můžete zefektivnit a optimalizovat materiálové toky, výrobu, lidské zdroje, využití vozového parku a firemní procesy. Všestranná data z vážení se v reálném čase přenášejí do služby mScales, kde je lze spravovat jako taková, nebo je integrovat do zákaznického systému ERP, systému TOS, fakturačního systému nebo jiných systémů.

Zabezpečená řešení Tamtron podporují všechny strany zapojené do podnikání. Spolehlivá a přesná data o vážení vám pomohou těžit z rychlejšího pracovního postupu, transparentnějšího obchodu a podnikání a v neposlední řadě i z významných úspor nákladů.

Naše cloudová služba poskytuje nástroje pro všestrannou správu, reportování a analýzu vážních dat.

  • Cloudová služba je bezpečná a snadno použitelná.
  • Informace z vážení se automaticky přenášejí z váhy na server.
  • Vykazování je transparentní a bezproblémové mezi všemi stranami zapojenými do provozu.
  • Různým uživatelům lze přiřadit různá oprávnění.
  • Údaje z vážení lze importovat z mnoha různých zdrojů. V přístavním prostředí lze například kombinovat váhy pro zakladače, vysokozdvižné vozíky a nákladní automobily.

Moderní cloudová služba nabízí komfortní uživatelské prostředí i na mobilních zařízeních, mobilních telefonech a tabletech.