ONE (POWER) je váha pro nakladače, schválená pro obchodní využití a umožňuje rychlé a efektivní vážení během nakládky a převozu materiálu pomocí nakladače.  Vážní informace nasbírané v paměti váhy mohou být vytištěny s každým vážením nebo pro obchodní účely přeneseny pomocí USB na cloud službu nebo integrací přímo do ERP nebo jiného systému.

 • PŘESNOST – Přesné vážní výsledky s odchylkou menší než 2%
 • ODOLNOST – Vážení a prodej s EET – ANO!
 • VARIABILITA – Schváleno pro komerční využití a tři režimy vážení pro různé aplikace
 • PŘENOSY DAT – Informace o vážení mohou být zasílány na server pro další zpracování a integrace do ERP nebo jiného systému.

VÁŽENÍ MATERIÁLŮ BĚHEM BĚŽNÉHO PROVOZU KOLOVÉHO NAKLADAČE

Snadno ovladatelná váha ONE (Power) pro kolové nakladače váží materiál již během zdvihu lžíce a činí práci rychlejší a mnohem efektivnější. Váha má tři různé režimy vážení:

Jednoduše ovladatelný vážní mód ukládání umožňuje sledování množství přesunutého materiálu při třídění různých druhů materiálů.  Memo (paměťový) vážní mód může být použit při nakládce materiálu pro různé zákazníky nebo na různé automobily např. během jedné směny. Rychlý základní vážní režim (quick basic) je užitečný, když není potřeba rozdělovat informace o materiálech od ostatních.
Přesná váha zvyšuje také bezpečnost, stejně tak lze předejít škodám, které mohou být způsobené přetížením a vozidlo může být naloženo přesně bez překročení vážních limitů.  Bezpečnost lze zlepšit také díky funkcím, jako jsou systém imobilizéru nebo kamery zpětného zrcátka připojené k váze.

SPRÁVA VÁŽNÍCH INFORMACÍ

Vážní informace uložené do paměti váhy mohou být vytištěny s každým vážním lístkem nebo převedeny pro obchodní účely přes USB, službu cloud nebo integrovány přímo do ERP nebo jiného systému.
Díky obousměrnému přenosu dat, mohou být objednávky převáděny přímo do váhy a potvrzené jako dokončené zaslány zpět, čímž lze provádět fakturaci bezprostředně po vážení.  Optimalizace nakládky a údajů týkající se naloženého množství materiálu a doplňujících vážních informací, činí podnikání efektivnějším a přináší transparentnost procesů a tím se stává nástrojem pro optimální ziskovost. Tyto informace činní pracovní procesy plynulejší a efektivnější a reporting mezi spolupracujícími partnery se stává snadnějším.

MODELY

Všechny modely nakladačové váhy Power ukládají vážní informace, jako jsou např. zákazníci a materiály do své paměti a jsou uloženy do paměti váhy. Základní modely Power 100 a Power 200 nedisponují elektronickým přenosem dat, ale mohou být kdykoliv lehce aktualizovány na pokročilejší modely Power.

POWER 100

 • Dvě hlavní paměti pro ukládání informací

POWER 200

 • Osm hlavních pamětí pro ukládání informací
 • 10 000 příjemek v paměti

POWER 300 USB

 • 12 hlavních pamětí pro ukládání informací
 • Přenos informací pomocí USB paměti

POWER 300i

 • 12 hlavních pamětí
 • Paměť protokolu na 10 000 příjemek
 • Přenos internetových informací

Power PC

 • Paměť protokolu na 10 000 příjemek
 • Integrace do řídících systémů ERP a logistiky