Instalace

VÁŽNÍ ŘEŠENÍ PRO RYHLOU PRÁCI

Chceme zajistit, aby se vážicí řešení rychle ujala a byla efektivně využívána pro podporu podnikání zákazníka. Proto jsou důležitou součástí naší nabídky služeb rychlé a profesionální instalace i školení uživatelů.

Díky celostátní síti certifikovaných partnerů společnosti Tamtron získáte vážní zařízení nainstalované rychle a spolehlivě. Naše zkušená partnerská síť je také schopna převzít jakýkoli, i velmi náročný, instalační projekt. Například instalace na železnici, kde provoz vyžaduje nejen instalační práce, ale také řízení velkých subjektů, protože na místě instalace mohou pracovat desítky zaměstnanců a několik strojů současně.

Při instalaci vždy dbáme na bezpečnost a časový harmonogram. Společně s vámi se snažíme najít správný čas instalace, který umožní provádět práce tak, aby byl minimalizován dopad na ostatní provozy společnosti.

S pomocí uživatelského školení, které zajišťují naši odborníci, můžete zařízení a jeho software používat ihned po instalaci. Školení uživatelů je k dispozici také pro dodatečné montáže.

V rámci instalace vám také poskytneme službu komerčního prvotního ověření a certifikát pro komerční použití. Přečtěte si více o našich certifikačních službách.