Servis

Servis pod jednou střechou

Máme desítky let zkušeností s vývojem vážních řešení pro různé potřeby zákazníků. Rozumíme podnikatelskému prostředí našich zákazníků a souvisejícím potřebám v oblasti vážení – procesům, technickému vybavení a požadavkům na obchodní informace. Využití našich odborných znalostí od fáze návrhu až po instalaci, ověření a údržbu hotového řešení zvýší efektivitu a ziskovost podniku. Nabízíme také cloudové služby, které dále zlepšují využití vážních dat v podnikových procesech.

Pokud vážení a data o vážení hrají ve vašem podnikání důležitou roli, je důležité, aby řešení pro vážení:

 • bylo integrováno do vašich obchodních procesů a spolehlivě a přesně poskytovalo potřebné informace celé organizaci
 • bylo kdykoli dobře funkční
 • vážilo přesně, v souladu s předpisy a případně v souladu s právními předpisy (obchodní vážení)
 • poskytuje přesná data o vážení, která jsou bezpečně uložena a dostupná všem účastníkům podnikání v reálném čase

Díky našemu rozsáhlému servisnímu pokrytí získáte veškeré poradenství, instalaci, údržbu a cloudové služby související s našimi vážními zařízeními a správou vážních dat na jednom místě. Díky tomu se můžete soustředit na svou hlavní činnost a údržbu a ověřování vážních řešení i správu vážních dat přenechat nám. Naši odborníci jsou snadno dostupní a jejich široké odborné znalosti jsou vám k dispozici.

Benefity

 • Desítky let zkušeností
 • Rozsáhlá a kompetentní partnerská síť
 • Na domácích trzích odborné znalosti místní legislativy
 • Obsluhujeme vás ve vašem vlastním jazyce
 • Minimalizujte prostoje, protože kalibraci, ověřování a údržbu lze provádět přímo na místě
 • Servisní telefon dostupný všem majitelům vážních řešení
 • Vše na jednom místě – konzultace, instalace, ověření, údržba a cloudové služby.
Ve společnosti Tamtron nám jde především o to, aby se zákazník mohl soustředit na své vlastní podnikání. Mohou na nás delegovat všechny záležitosti související s vážením a věřit, že budou vyřízeny rychle a kvalitně.
Harri Oittinen, manažer společnosti Lifespan
tamtron-icon-services-installation
INSTALACE

Naše instalační služby a školení uživatelů, a to jak uživatelů vah, tak uživatelů softwarových aplikací, zajišťují rychlé a efektivní zprovoznění vašeho váhového řešení.

tamtron-icon-services-spare-parts
NÁHRADNÍ DÍLY

Všem našim zákazníkům jsou k dispozici originální náhradní díly a komplexní technická podpora.

tamtron-icon-services-maintenance
OPRAVY A ÚDRŽBA

Jako smluvní zákazník společnosti Tamtron získáte neodkladnou údržbu svých nákladních a železničních vah. Kromě toho je k dispozici odborný tovární servis vah zaslaných k renovaci.

tamtron-icon-services-authentication
ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ

U vah pro obchodní vážení poskytujeme jak služby prvotního ověření, tak i zákonná periodická ověření.

tamtron-icon-services-cloud
CLOUDOVÉ SLUŽBY

Cloudové služby Tamtron nabízejí přístup k datům o vážení v reálném čase odkudkoli a kdykoli (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) prostřednictvím cloudové služby nebo integrace s ERP. Usnadňuje správu materiálu a pracovních postupů, objednávek a fakturace.

ikona człowieka
ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Odborníci společnosti Tamtron pomáhají při návrhu řešení vážení, které podporuje procesy a materiálové toky ve vaší společnosti. Pomáháme integrovat vážení do vašich procesů tak, aby efektivně sloužilo vašemu podnikání.