Container weighing solutions

Váha váží ověřenou celkovou hmotnost kontejneru obchodně bez zpomalení procesu manipulace s kontejnery , přičemž splňuje požadavky SOLAS předpisů. Váha může být integrována do TOS, ERP a jiných systémůpro zajištění spolehlivých přenosů dat a přístupu k reportům a monitoringu provozu v reálném čase.

 • Přesnost 0,5–2%
 • Váží kontejnery během běžné manipulace
 • Jednoduchá instalace, montáž a servis
 • Přenos dat do TOS a jiných softwarů

PŘESNÉ A UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ VÁŽENÍ KONTEJNERŮ

Typově ověřená a testovaná váha pro kontejnerové jeřáby. Tamtron One Power váží přesně ověřenou hmotnost nákladu (VGM) kontejneru a splňuje požadavky předpisů SOLAS. Váhu pro Kontejnerové jeřáby Tamtron One Power lze instalovat do většiny typů kontejnerových jeřábů. Není třeba žádný velký zásah do stroje, montáž je velice snadná.

SPRÁVA INFORMACÍ Z VÁŽENÍ

S váhou Tamtron One Power pro kontejnerové jeřáby může být ověřená hmotnost kontejneru (VGM) kombinována s identifikačními znaky kontejneru, a uložená data mohou být předávána jednoduchou a spolehlivou cestou pro zajištění bezpečné a bezproblémové expedice a efektivního provozu v ternimálu nebo námořním přístavu. S informacemi z vážení lze také vyhovět požadavkům na transparentnost, sledovatelnost a neustále narůstajícím vykazovacím povinnostem.

 • Lze integrovat do TOS, ERP a ostatních systémů pro zajištění spolehlivého přenosu dat a přístupu k reportům a monitorovacím operacím v reálném čase
 • Lze připojit k informačnímu vážnímu systému cloud, díky kterému jsou vážní data přístupná kdykoliv v reálném čase
 • Možná integrace do palubního PC
 • Možné shromažďování informací z vážení do téže infrastruktury informačního managementu ze všech používaných vah Tamtron, např. vah pro stohovače kontejnerů, vah pro obkročné přepravníky, a stejně tak z tradičních vážních můstků.

MODELY

Váha Tamtron One Power pro kontejnerové jeřáby je dostupná spolu s moderním One Power vážním instrumentem nebo také jako PC verze, kterou se integruje do palubního PC.

One Power 300i

 • 12 hlavních pamětí pro kontejnery a jiná vážní data s celkovou kapacitou až 10 000 pamětních položek
 • Internetový přenos dat

Power PC Software

 • Paměť protokolu na 10 000 příjemek
 • Integrace do TOS, ERP a řídicích systémů skladování, přepravy a terminálů.