Váha Tamtron One Power pre nakladače, schválená pre obchodné využitie, umožňuje rýchle a efektívne váženie behom nakládky a prevozu materiálu kolesovým nakladačom. Vážne informácie nazbierané v pamäti váhy môžu byť vytlačené s každým vážením alebo pre obchodné účely prevedené pomocou USB na cloud službu alebo integráciou priamo do ERP alebo iného systému.

Tamtron Power Váha pre nakladače
 • Presné vážne výsledky 0,5 – 2%
 • Schválené pre komerčné využitie
 • Tri režimy váženia pre rôzne aplikácie
 • Informácie o vážení môžu byť prevedené do cloudovej služby alebo prostredíctvom integrácie do ERP alebo iného systému

SPRÁVA VÁŽNYCH INFORMÁCIÍ

Vážne informácie uložené do pamäte váhy môžu byť vytlačené s každým vážnym lístkom alebo prenesené pre obchodné účely cez USB, službou cloud alebo integrovaný priamo do ERP alebo iného systému.
Vďaka obojsmernému prenosu dát môžu byť objednávky prenesené priamo do váhy a potvrdené ako dokončené zaslané späť, čím možno vykonávať fakturáciu bezprostredne po vážení. Optimalizácia nákladky a údajov týkajúcich sa naložených množstiev materiálu a doplňujúcich vážnych informácií robí podnikanie efektívnejšie a prináša transparentnosť procesov a tým sa stáva nástrojom pre optimálnu ziskovosť. Na základe týchto informácií pracovné procesy sú plynulejšie a efektívnejšie a reporting medzi spolupracujúcimi partnermi sa stáva ľahším.

MODELY

Všetky modely nakladačovej váhy One Power ukladajú vážne informácie ako sú napr. zákazníci a materiály, do svojej pamäti a sú uložené do pamäti váhy. Základné modely One Power 100 a One Power 200 nedisponujú elektronickým prenosom dát ale môžu byť kedykoľvek ľahko aktualizované na pokročilejšie One Power modely.

ONE POWER 100

 • Dve hlavné pamäte pre ukladanie informácií

ONE POWER 200

 • Osem hlavných pamätí pre ukladanie informácií
 • 10 000 príjemok v pamäti

ONE POWER 300 USB

 • 12 hlavných pamätí pre ukladanie informácií
 • Prenos informácií pomocou USB pamäti

ONE Power 300i

 • 12 hlavných pamätí
 • Pamäť protokolu na 10 000 príjemok
 • Prenos internetových informácií

Power PC Software

 • Pamäť protokolu na 10 000 príjemok
 • Integrácia do riadiaceho systému ERP a logistiky

MODELS

All One Power wheel loader scale models save the weighing information to a log memory and important information, such as customers and materials, can be saved into the scale. The basic models One Power 100, One Power 150 and One Power 200 do not come with the electronic information transfer feature, but they can easily be updated to a more advanced One Power model at any time.

ONE POWER 100

 • Two main memos for saving information
 • 1,000 receipts in log memory

ONE POWER 150

 • Four main memos for saving information
 • 10,000 receipts in log memory

ONE POWER 200

 • Eight main memos for saving information
 • 10,000 receipts in log memory

ONE POWER 300i

 • 12 main memos
 • Log memory for 10,000 receipts
 • Internet information transfer