Politika kvality

Tamtron je finská společnost specializující se na váhovou techniku, která prodává, vyrábí, navrhuje, dodává a udržuje váhy, jejich periferní zařízení a systémy pro správu informací o vážení. Zákaznickou základnu tvoří domácí i mezinárodní společnosti. Činnost společnosti Tamtron je založena na vysoké kvalitě a na rozsáhlém zohlednění potřeb zákazníků v aplikacích.

Nejdůležitějšími zásadami v servisní činnosti jsou výrobky vysoké kvality, spokojenost zákazníků a služby údržby a podpory po celou dobu životnosti dodaného zařízení. Klíčovými faktory společnosti Tamtron jsou blízkost zákazníkovi, ochota sloužit, profesionalita a motivovanost personálu a samostatné a odpovědné jednání každého z nás.

Základními kameny činnosti jsou kromě prodeje vývoj výrobků, operativní výroba a servisní služby. Úspěch uvedených činností vyžaduje dobrou a pružnou výrobu, finanční správu, zásobování a profesionální a motivovaný personál. Společnost Tamtron rovněž zavazuje své subdodavatele, dodavatele a další zúčastněné strany k udržování kvality.  Všechny výše uvedené činnosti jsou popsány v systému kvality Tamtron ISO 9001:2015.

Požadavky zákazníků vyžadují kromě vynikajících výrobků také flexibilitu provozu a služeb. Díky aktivitě prodeje, zpětné vazbě od zákazníků a aktivnímu vývoji produktů naše výrobky a služby neustále rozvíjíme. Společnost si ve své strategii definovala jako cíl co nejlepší zákaznickou zkušenost spolu s veškerými faktory, které ji ovlivňují. Měření spokojenosti zákazníků se odvíjí od těchto proměnných, aby bylo možné měřit, sledovat a odhadovat výsledky ve společnosti. Náš model organizace je modelem učení, kdy se díky každé chybě vyvine lepší a konkurenceschopnější produkt nebo služba.

Dosažení dříve uvedených cílů vyžaduje fungující řízení kvality a kontrolu kvality. Fungování systému kvality je sledováno měřením spokojenosti zákazníků, interními audity prováděnými nejméně jednou ročně a přezkumy kvality prováděnými představenstvem.

Předpokladem fungujícího systému kvality je, že se k němu zaváže celý personál, opírá se o něj ve své činnosti a aktivně se podílí na dalším rozvoji systému. Zvláště důležité je, aby vedení projevilo vůdčí roli a svůj závazek tím, že bude systém kvality aktivně podporovat, a aby se systém rozvinul v nástroj, který provádí každodenní operativní činnosti. Vrcholové vedení společnosti Tamtron tvoří představenstvo a manažerský tým.

Cíle společnosti Tamtron v oblasti kvality jsou:

  • naši zákazníci obdrží dohodnutý výrobek nebo službu v dohodnutém termínu
  • spokojenost zákazníků
  • konkurenceschopné výrobky
  • fungující výroba
  • fungující údržba
  • neustálé vyhodnocování a rozvoj provozu

Dosažení cílů stanovených v systému řízení kvality vyžaduje znalost podstatných, základních – vnějších i vnitřních – záležitostí a jejich neustálé sledování, které umožňuje přijímat nápravná opatření. Přezkoumání provozního prostředí a cílů kvality má být prováděno jako součást procesu projektování společnosti a má být vyhodnocováno v plánovaných intervalech v rámci přezkoumání vedením. Stejně tak relevantní požadavky zainteresovaných stran a jejich změny jako předpoklad dosažení cílů mají být zkoumány jako součást procesu projektování a mají být vyhodnocovány v přezkumech managementu.