Opravy a údržba 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST A SNIŽUJE NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS

Pravidelná údržba vážních řešení prodlouží jejich životnost a sníží náklady na životní cyklus. Kromě toho zajistí, že vaše vážicí zařízení bude v provozuschopném stavu a připraveno k použití v případě potřeby.

Provádíme odborný servis všech palubních, nákladních a vlakových vah. Naše servisní síť slouží našim zákazníkům při jakýchkoli problémech týkajících se vážicích zařízení a souvisejícího softwaru. V případě problémových situací můžeme slíbit krátkou dobu odezvy.

Pro nákladní a vlakové váhy je k dispozici servisní smlouva společnosti Tamtron. Naše služby podpory, včetně roční údržby, ověřovacích služeb a telefonické podpory, jsou nejkomplexnější na trhu. Balíček údržby můžeme přizpůsobit přesně vašim potřebám.

Funkčnost váhy je pro provoz zákazníka často kritická, proto je nezbytné, aby servisní a údržbářské služby byly snadno dostupné z jednoho místa. Naším cílem je, aby uživatelé našich vážních řešení měli co nejhladší každodenní život a také efektivní a bezchybné procesy vážení.
Harri Oittinen, manažer společnosti Lifespan