Snabb och effektiv vägning under lastning och flytt av material

Med Tamtron Power-hjullastarvåg fås en våg som godkänts för kommersiellt bruk. Med den möjliggörs snabb och effektiv vägning under lastning och flytt av material med hjullastaren.

Vägningsinformationen som samlas in till vågens interna minne kan skrivas ut vid varje vägning eller överföras för bearbetning i affärsverksamheter via USB, WNexus (Tamtrons molnstjänst) eller direkt integreras med ERP eller annat system.

 • Felmarginalen vid vägning är endast 0,5–2,0 %
 • Godkänd för kommersiellt bruk
 • Tre vägninglägen för olika tillämpningar
 • Vägningsinformation kan överföras via WNexus, Tamtrons molntjänst till en server och integreras till ert ERP eller annat system
Tamtron Power – Lathund
Tamtron Power - Manual
Produktblad Tamtron W-nexus
Produktblad Tamtron One Power

HANTERING AV VÄGNINGSINFORMATION

Vägningsinformationen som samlats in till Tamtron One Power-vågens minne kan skrivas ut efter varje vägning eller överföras för bearbetning i affärsverksamheter via USB, WNexus (Tamtrons molnstjänst) eller via direkt integrering till ERP eller annat system.

Med den trådlösa informationsöverföringen kan arbetsordrar skickas direkt till vågen och bekräftas som utförda via vågen, en funktion som gör det möjligt att fakturera omedelbart efter det att vägningen utförts. Optimerade laster och information om överförda mängder, material och tider gör verksamheten effektivare, leder till ökad insyn i processerna och tillhandahåller verktyg för kunna maximera verksamhetens vinst. Med tillgång till informationen kan arbetsplatsen optimeras till att vara så effektiv som möjligt, och rapporteringen mellan alla inblandade samarbetspartners görs avsevärt enklare.

 

MODELLER

Samtliga One Power-hjullastarvågmodeller sparar vägningsinformationen i ett loggminne. Den sparar även viktig information, såsom kunder och material. Denna information kan sedan överföras till Molnlösningen om du valt One Power 300 eller Power PC. Grundmodellerna One Power 150 och One Power 200 levereras inte med funktion för elektronisk informationsöverföring men kan när som helst enkelt uppgraderas till en mer avancerad Power-modell.

ONE POWER 150

 • Fyra huvudminnen för lagring av information
 • Informationsöverföring med ett USB-minnE

ONE POWER 200

 • Åtta huvudminnen för lagring av information
 • 10 000 vågsedlar (kvitton) i loggminnet

ONE POWER 300i

 • 12 huvudminnen
 • Loggminne för 10 000 vågsedlar (kvitton)
 • Informationsöverföring via Internet

ONE POWER 300 USB

 • 12 huvudminnen för lagring av information
 • Informationsöverföring med ett USB-minne

Power PC Software

 • Log memory for 10,000 receipts
 • Integrering med ERP och logistikhandläggningssystem