Recyklace a odpady

Recyklační a energetický průmysl čelí výzvám, protože se zpřísňují předpisy, rozšiřuje se účtování podle hmotnosti a roste potřeba odděleně vážit různé druhy odpadu. Inteligentní váhová řešení Tamtron vám pomohou na tyto výzvy reagovat a zajistit efektivitu vašeho podnikání.
Naše váhy se skvěle hodí pro vozidla na svoz odpadu a kolové nakladače. Nabízíme také palubní jeřábové váhy i váhy pro nákladní automobily s ocelovou a betonovou palubou, které se používají v překládacích stanicích odpadu, v zařízeních na zpracování odpadu a v energetických závodech.

Naše váhy jsou ověřeny pro komerční použití a zajišťujeme také plánovaná ověření vyžadovaná zákonem. U našich vah jsou data o vážení dostupná v naší cloudové službě nebo integrovaná do vašeho systému ERP, plánování tras nebo jiného systému. Cloudové služby s daty z vážení vám umožňují sledovat a monitorovat různé druhy odpadu a optimalizovat sběrné trasy podle množství odpadu.

Výhody

  • Přesun, nakládka, vykládka – važte při práci
  • Náklad lze snadno vážit během přepravy a zpracování
  • Zpřesnění fakturace
  • Přesnější vážení znamená přesnější podnikání
  • Umožňují sledovat a monitorovat různé druhy odpadu a optimalizovat svozové trasy podle množství odpadu.
Recycling