Popis kolejové váhy

Elektronický kolejový vážní systém SCALEX RDW je určen pro měření kolových a nápravových zatížení kolejových vozidel a jejich celkové hmotnosti. Základním prvkem vážního systému je ocelový vážní můstek SCALEX pro měření/vážení kolového zatížení. Kolejový systém SCALEX RDW splňuje veškeré metrologické a drážní předpisy a normy týkající se vážení a provádění kontroly celkové hmotnosti, zatížení na nápravu a kolo u drážních vozidel.

Přednosti kolejové váhy Scalex RDW

  • vynikající přesnost, může být ověřena pro komerční použití
  • váha pro statické vážení zatížení jednotlivých kol podvozku
  • k dispozici také ve verzích s několika souběžnými rozchody

Specifikace kolejové váhy Scalex RDW

Délka vážního můstku a jeho váživost se volí s ohledem na spektrum železničních kolejových vozidel, u kterých mají být kolová/nápravová zatížení měřena. Vážní ocelový můstek SCALEX je osazen měřícími prvky – 4 ks tenzometrických snímačů zatížení Scalex SB.

Zástavbová výška můstku je 400 mm a šířka můstku je 360 mm. Vážní můstek je plně elektronická můstková váha. To znamená, že v běžných provozních podmínkách (např. ve venkovním prostředí či v montážní hale, zkušebně apod.) nevyžaduje prakticky žádnou průběžnou údržbu. Ve srovnání s tzv. hybridními systémy (klasická mechanická váha s jedním nebo dvěma elektromechanickými snímači), kde jsou citlivé mechanické prvky zdrojem častých poruch a vyžadují trvalou údržbu, zaručuje elektronický vážní systém SCALEX RDW vysokou spolehlivost s minimálními provozními náklady.

Signál tenzometrických snímačů je vyhodnocován v mikroprocesorové  indikační a vyhodnocovací jednotce SCALEX 1900P. Toto zařízení napájí snímače stejnosměrným napětím a vyhodnocuje měřící signál, který je úměrný zatížení můstku. Součtový měřicí analogový signál snímačů je digitalizován a na displeji vyhodnocovací jednotky je zobrazeno zatížení můstku (kolový tlak). U systému s více vážními můstky je každý můstek vybaven vlastní vyhodnocovací jednotkou, které jsou zabudovány do ocelové 19“ skříně.

Vážní výsledky

Přesnost vážení/měření odpovídá mezinárodnímu doporučení OIML a normě EN ČSN 45501 (Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností). Tyto váhy mají evropské schválení typu (ES schválení typu platné ve všech zemích EU pod značkou TCM 128/20 – 5753), jenž bylo provedeno notifikovaným akreditovaným orgánem ČMI Brno a splňují nařízení vlády č. 362/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. Váživost jednotlivého můstku je 15 tun (váživost vychází z parametru max. kolových tlaků hnacích vozidel) smí být dle výše uvedené normy maximální přípustná odchylka (chyba měření/vážení):

rozsah zatížení
do 2,5 t
od 2,5 t do 10 t
Od 10 t do 15 t

přípustná odchylka (při úředním ověření)
± 2,5 kg
± 5 kg
± 7,5 kg

přípustná odchylka (za provozu)
± 5 kg
± 10 kg
± 15 kg

Součástí vážního systému SCALEX RDW je terminál s vyhodnocovacími jednotkami ke každému můstku a s vážním počítačem SCALEX PC. Vyhodnocování a zpracování doplňkových a zvážených dat (tiskové protokoly, databáze ŽKV, archiv – ukládání výsledků vážení, vytváření přehledů a statistik, možnost napojení na podnikový informační systém apod.) probíhá v připojeném stolním počítači nebo notebooku s dodaným data zpracujícím programem.