Asiakaskohtaiset ratkaisut

Pyörävoimien mittausjärjestelmän avulla pystytään havaitsemaan esimerkiksi lukkojarrutuksen seurauksena junan pyöriin syntyneet lovet, samoin kuin materiaalivioista tai teräksen väsymisestä johtuvat palojen puuttumiset, jotka voivat vaarantaa rataturvallisuuden. Scalex Wild toimii myös erittäin tarkkana akseli-, teli- ja vaunukohtaisesti punnitsevana junavaakana, joka havaitsee lisäksi kuormausvirheet.

Tämä rautateiden punnitusjärjestelmä on hyväksytty kaupalliseen käyttöön Euroopassa.

  • Mittausjärjestelmä pyörävikojen havaitsemiseen
  • Toimii myös akseli, teli ja vaunukohtaisesti punnitsevana erittäin tarkkana junavaakana
  • Havaitsee myös kuormausvirheet
  • Mittaus mahdollista linjanopeuksissa, junan kulkiessa 10–250 km/h vauhtia
  • Vaunujen ja junien kaupallinen dynaaminen punnitus 10-120 km/h nopeuksilla

PYÖRÄVOIMIEN MITTAUS PARANTAA TURVALLISUUTTA JA KUSTANNUSHALLINTAA

Scalex Wild havaitsee pyöräviat, jotka voivat vahingoittaa rautatiekalustoa tai raiteita, tarkkailemalla raiteiden ja pyörien välisiä voimia. Mittausjärjestelmän avulla turvallisuus paranee, kun lovien ja palojen puuttumisen aiheuttamat kalustovauriot pystytään välttämään pysäyttämällä viallisen vaunun matka ennen vaurioiden syntymistä. Rataverkko pysyy hyvässä kunnossa, kun lovipyörien kulku radalla pystytään välttämään, mikä parantaa myös kustannushallintaa.

Scalex Wildin tunnistamista pyörävioista annetaan automaattinen hälytys, silloin kun etukäteen asetetut hälytysrajat ylittyvät. Mittausjärjestelmä ilmoittaa missä vaunussa hälytyksen aiheuttama pyörä tai pyörät sijaitsevat. Virhehälytys tehdään asiakkaan tarpeen mukaisesti esimerkiksi äänimerkillä tai tekstiviestillä. Hälytyksen tullessa liikenteenohjauskeskus voi pysäyttää junan tai alentaa sen nopeutta riskin ja vahingonmahdollisuuden minimoimiseksi. Eritasoiset varoitukset antavat liikenteenohjauskeskukselle mahdollisuuden reagoida kuhunkin hälytykseen tarpeellisella vakavuudella.

Tamtron Scalex Wild Wheel

ERINOMAISEN TARKAT MITTAUSTULOKSET

Scalex Wildin mittaustahti on erittäin taaja. Pyörävoimia mitataan kahden kokonaisen pyörähdyksen ajan, jolloin varmistutaan mittaustuloksen luotettavuudesta. Tämä on tarpeen, sillä raideliikenteessä ei voida välttyä mittaustulokseen vaikuttavalta kaluston sivuttaisliikkeeltä. Mahdollinen hälytys tehdään korkeamman mitatun arvon perusteella.

 

PUNNITUSTIEDON HALLINTA

Tamtron Scalex Wild pyörävoimien mittausjärjestelmä voidaan integroida asiakkaan omaan tietojärjestelmään sujuvan tiedonsiirron varmistamiseksi, tai sitä voidaan käyttää reaaliaikaisesti Tamtronin palvelun kautta internetin välityksellä.

Tamtron Scalex Wild Wheel Impact
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi lomakkeen.