Asiakaskohtaiset ratkaisut

Pyörävoimien mittausjärjestelmän avulla pystytään havaitsemaan esimerkiksi lukkojarrutuksen seurauksena junan pyöriin syntyneet lovet, samoin kuin materiaalivioista tai teräksen väsymisestä johtuvat palojen puuttumiset, jotka voivat vaarantaa rataturvallisuuden. Scalex Wild toimii myös erittäin tarkkana akseli-, teli- ja vaunukohtaisesti punnitsevana junavaakana, joka havaitsee lisäksi kuormausvirheet.

Tämä rautateiden punnitusjärjestelmä on hyväksytty kaupalliseen käyttöön Euroopassa.

  • Mittausjärjestelmä pyörävikojen havaitsemiseen
  • Toimii myös akseli, teli ja vaunukohtaisesti punnitsevana erittäin tarkkana junavaakana
  • Havaitsee myös kuormausvirheet
  • Mittaus mahdollista linjanopeuksissa, junan kulkiessa 10–250 km/h vauhtia
  • Vaunujen ja junien kaupallinen dynaaminen punnitus 10-120 km/h nopeuksilla

ERINOMAISEN TARKAT MITTAUSTULOKSET

Scalex Wildin mittaustahti on erittäin taaja. Pyörävoimia mitataan kahden kokonaisen pyörähdyksen ajan, jolloin varmistutaan mittaustuloksen luotettavuudesta. Tämä on tarpeen, sillä raideliikenteessä ei voida välttyä mittaustulokseen vaikuttavalta kaluston sivuttaisliikkeeltä. Mahdollinen hälytys tehdään korkeamman mitatun arvon perusteella.

 

PUNNITUSTIEDON HALLINTA

Tamtron Scalex Wild pyörävoimien mittausjärjestelmä voidaan integroida asiakkaan omaan tietojärjestelmään sujuvan tiedonsiirron varmistamiseksi, tai sitä voidaan käyttää reaaliaikaisesti Tamtronin palvelun kautta internetin välityksellä.

Tamtron Scalex Wild Wheel Impact