Detektor poškodenia kolies Tamtron Scalex Wild Wheel Impact Load Detector môže byť použitý pre detekciu problémov, ako sú plôšky na kolesách spôsobené zablokovanými brzdami, a tiež poškodenie ráfika, spôsobené chybami materiálu alebo únavou ocele, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť na železnici. Scalex Wild pôsobí tiež ako extrémne presná vlaková váha, ktorá váži každú nápravu, podvozok a vagón a zrovna tak detekuje chyby pri nakládke.

Tento železničný vážiaci systém bol schválený pre komerčné použitie podľa európskej smernice.

  • Merací systém pre detekciu chýb kolies
  • Rovnako pôsobí ako mimoriadne presná vlaková váha, ktorá váži každú nápravu, podvozok a vagón
  • Tiež detekuje chyby pri nakládke
  • Meranie je možné pri rýchlostiach na trati s rýchlosťou vlaku 10 až 250 km / h
  • Dynamické váženie vagónov a vlakov na komerčné účely s rýchlosťou vlaku 10-120 km / h

MERANIA VPLYVU NA KOLESÁ ZLEPŠUJE RIADENIE BEZPEČNOSTI A NÁKLADOVOSTI

Scalex Wild zistí vady na kolesách, ktoré by mohli poškodiť zariadenie pre železničnú dopravu alebo koľajnice tak, že monitoruje sily medzi koľajnicami a kolesami. Merací systém zlepšuje bezpečnosť, pretože poškodeniu zariadenia v dôsledku preliačiny a chýbajúcich kúskov sa dá vyhnúť tým, že sa chybný vagón zastaví skôr, než dôjde k poškodeniu. Železničná sieť zostane v dobrom stave, pretože sa predíde poškodeniu chybných kolies, čo tiež zlepšuje riadenie nákladov.

Chyby na kolesách, zistené zariadením Scalex Wild, spustí automatický alarm pri prekročení vopred nastavených poplašných limitov. Merací systém udáva, ktorý vagón obsahuje koleso , ktoré spustilo poplach. Chybové alarmy sú spustené v súlade s potrebami zákazníka, napr. zvukovým signálom alebo textovou správou. Po alarme môže regulátor prevádzky prijať potrebné opatrenia na zastavenie vlaku alebo znížiť jeho rýchlosť, aby sa minimalizovali riziká a škody. Rôzne úrovne výstrahy umožňujú dispečerovi dopravy primerane reagovať na každý alarm.

Tamtron Scalex Wild Wheel

VYSOKO PRESNÉ VÝSLEDKY MERANIA

Scalex Wild má veľmi vysokú frekvenciu meraní. Systém meria koleso každého vagónu na dve kompletné otáčky tak, aby bola zaručená spoľahlivosť výsledku každého merania. To je nutné, pretože sa nedá vyhnúť bočnému pohybu železničného zariadenie, ktoré ovplyvňuje výsledky merania. Všetky alarmy sú spúšťané na základe najvyššej nameranej hodnoty.

SPRÁVA VÁŽNYCH INFORMÁCIÍ

Systém na meranie opotrebovania kolies Tamtron Scalex Wild môže byť integrovaný do vlastného informačného systému zákazníka, aby bol zabezpečený plynulý prenos informácií, alebo ho možno použiť v reálnom čase cez internet prostredníctvom služby Tamtron.

Tamtron Scalex Wild Wheel Impact