Kundespesifikke løsninger

Tamtron Scalex Wild Lastdetektor kan brukes til å detektere problemer som flate hjul som skyldes blokkerte bremser, samt hjulskader som skyldes materialfeil eller ståltretthet, noe som kan kompromittere sikkerheten til jernbanen. Scalex Wild virker også som en ekstremt nøyaktig togvekt som veier hver aksel, boggi og vogn og kan også oppdage lastefeil.

TAMTRON SCALEX WILD- LASTDETEKTOR FOR HJULFEIL OG VEIING

Veiesystemet for jernbane er blitt godkjent for kommersiell bruk ifølge det europeiske direktivet.

  • Målesystem for oppdaging av hjulfeil
  • Virker også som en ekstremt nøyaktig togvekt som veier hver aksel, boggi og vogn.
  • Oppdager også lastefeil
  • Måling kan skje ved linjehastighet, med en toghastighet på 10–250 km/t
  • Dynamisk veiing av vogner og tog i hastigheter på 10-120 km/t, godkjent  for kommersiell bruk

DETEKSJON AV HJULFEIL OG FLATSPOTS FORBEDRER SIKKERHETEN OG KOSTNADSSTYRINGEN

Scalex Wild oppdager hjulfeil som kan føre til skader på rullende materiell og skinnegang ved å overvåke kreftene mellom skinnene og hjulene. Målesystemet forbedrer sikkerheten, siden utstyrsskader som skyldes flatspots og manglende hjuldeler kan unngås ved å stoppe defekte vogner før skaden oppstår. Dette reduserer også slitasje på skinnegangen og kan føre til forbedring av kostnadsstyringen. Hjuldefekter som oppdages av Scalex Wild utløser en automatisk alarm når de forhåndsinnstilte alarmgrensene overskrides. Målesystemet identifiserer vognen som utløste alarmen. Feilalarmer gis f.eks. med lydsignal eller tekstmelding. Etter at alarmen aktiveres kan trafikklederen iverksette nødvendige tiltak for stopping av toget eller redusering av hastigheten for minimering av risiko og skade. Forskjellige varslingsnivåer lar trafikklederen å reagere på hver alarm på riktig måte.

tory

SVÆRT NØYAKTIGE MÅLERESULTATER

Scalex Wild har en svært høy målefrekvens. Systemet måler vognhjulene i to hele omdreininger, og sikrer at måleresultatet er pålitelig. Dette er nødvendig ettersom sideveis bevegelse som påvirker måleresultatene ikke kan unngås. Alarmer utløses basert på den høyest målte verdien.

 

ADMINISTRASJON AV VEIEDATA

Tamtron Scalex Wild kan integreres i kundens informasjonssystem med det formål å sikre god informasjonsoverføring. Veiedata kan også nås i sanntid via Tamtrons skytjeneste.

Tamtron Scalex Wild Wheel Impact