Kundspecifika lösningar

Tamtron Scalex Wild hjulövervakningssystem kan användas för att detektera problem såsom ojämna hjul som förorsakats av slitage pga. låsta bromsas såväl som skador på hjulen till följd av materialdefekter och som kan äventyra säkerheten på järnvägen. Scalex Wild fungerar även som en ytterst noggrann tågvåg med minimal felmarginal. Den kan användas för att väga varje axel, boggi och vagn, samt detektera lastningsfel.

Järnvägssystemet är godkänt för kommersiell användning enligt det EU direktivet.

  • Mätsystem för detektering av hjuldefekter
  • Fungerar även som en ytterst noggrann tågvåg som kan väga varje axel, boggi och vagn
  • Upptäcker även lastningsfel
  • Mätningar kan göras vid linjehastigheter med tåghastigheter på mellan 10 och 250 km/t
  • Dynamisk vägning av vagnar och tåg för kommersiell användning med tåghastigheter på 10-120 km / h

ÖVERVAKNING OCH DETEKTERING AV HJULFEL ÖKAR SÄKERHETEN OCH MINSKAR KOSTNADERNA

Scalex Wild detekterar hjul som kan skada järnvägsutrustning eller räls genom att övervaka krafterna mellan räls och hjul. Mätsystemet leder till ökad säkerheten, detta eftersom skadad utrustning till följd av plana ytor eller saknade delar kan undvikas. Detta uppnås genom att stoppa defekta vagnar innan skador uppstår. Järnvägsnätet hålls även i gott skick eftersom defekta hjul kan förhindras från att göra ytterligare skada, vilket även sänker driftkostnaderna.

Hjul som detekteras av Scalex Wild utlöser automatiskt ett larm när de förinställda larmgränserna överskrids. Mätsystemet indikerar på vilken vagn hjulet/hjulen som utlöste larmet är monterat. Fellarm utlöses enligt kundens behov och önskningar, t.ex. med en ljudsignal eller ett textmeddelande. Efter ett larm utlösts kan trafikledaren vidta erforderliga åtgärder för att stoppa tåget eller sänka dess hastighet för att minimera både riskerna och skadorna. Olika varningsnivåer tillåter trafikledaren att reagera på korrekt sätt vid varje typ av larm.

Tamtron Scalex Wild Wheel

MYCKET NOGGRANNA MÄTRESULTAT

Scalex Wild har en mycket hög mätfrekvens. Systemet mäter varje vagnshjul under två hela varv, vilket säkerställer att mätresultatet är tillförlitligt. Detta är nödvändigt eftersom järnvägsutrustningens laterala rörelse (som påverkar mätresultaten) inte kan undvikas. Larmen utlöses baserat på det högsta uppmätta värdet.

 

VÅGINFORMATIONSHANTERING

Tamtron Scalex Wild hjulövervakningssystem kan integreras med kundens eget informationssystem för att säkerställa en smidig informationsöverföring. Det kan även kan användas i realtid via Internet genom Tamtrons egna service.

Tamtron Scalex Wild Wheel Impact