Kundspecifika lösningar

Tamtron Scalex Wild hjulövervakningssystem kan användas för att detektera problem såsom ojämna hjul som förorsakats av slitage pga. låsta bromsas såväl som skador på hjulen till följd av materialdefekter och som kan äventyra säkerheten på järnvägen. Scalex Wild fungerar även som en ytterst noggrann tågvåg med minimal felmarginal. Den kan användas för att väga varje axel, boggi och vagn, samt detektera lastningsfel.

Järnvägssystemet är godkänt för kommersiell användning enligt det EU direktivet.

  • Mätsystem för detektering av hjuldefekter
  • Fungerar även som en ytterst noggrann tågvåg som kan väga varje axel, boggi och vagn
  • Upptäcker även lastningsfel
  • Mätningar kan göras vid linjehastigheter med tåghastigheter på mellan 10 och 250 km/t
  • Dynamisk vägning av vagnar och tåg för kommersiell användning med tåghastigheter på 10-120 km / h

MYCKET NOGGRANNA MÄTRESULTAT

Scalex Wild har en mycket hög mätfrekvens. Systemet mäter varje vagnshjul under två hela varv, vilket säkerställer att mätresultatet är tillförlitligt. Detta är nödvändigt eftersom järnvägsutrustningens laterala rörelse (som påverkar mätresultaten) inte kan undvikas. Larmen utlöses baserat på det högsta uppmätta värdet.

 

VÅGINFORMATIONSHANTERING

Tamtron Scalex Wild hjulövervakningssystem kan integreras med kundens eget informationssystem för att säkerställa en smidig informationsöverföring. Det kan även kan användas i realtid via Internet genom Tamtrons egna service.

Tamtron Scalex Wild Wheel Impact