Fluiditeknologialla tehokkuutta tuotantoon

Laajempiin laitos- tai järjestelmätoimituksiin liittyy tyypillisesti myös irtomateriaalien vastaanottoa, siirtoa ja lastausta. Tamtron on kehittänyt näille osa-alueille oman kilpailukykyisen tekniikan, jota voidaan toimittaa myös kohteisiin, joissa ei ole punnitusta.

Usein irtomateriaalien lastaus hoidetaan siilon pohjasta lähtevillä ruuveilla. Tamtron tarjoaa sen sijaan hienojakoisen irtomateriaalin fluidisoitumiseen perustuvan materiaalin siirtotavan. Siilokartion pohjalla olevien fluidielementtien läpi johdetaan pieni määrä kuivaa matalapaineista ilmaa siilon ja materiaalin rajapinnalle.

Tamtronin toimittamien järjestelmien käyttäjiä ovat esimerkiksi sementtitehtaat, voimalaitosten lentotuhkan käsittelyprosessit, laastilaitokset ja kemiantehtaat.

Fluiditeknologian edut:

  • Tuotantoprosessin tehokkuus kasvaa
  • Ympäristöystävällisyys: moottoreita ei ole, joten energiaa kuluu merkittävästi vähemmän
  • Fluidiletkun ansiosta kiinteiden esteiden (esim. kantavien rakenteiden) kiertäminen on mahdollista
  • Myös vanhaan prosessiin on mahdollista rakentaa helposti uuttaa tekniikkaa
  • Fluiditekniikka takaa hienojakoisen materiaalin siirtämisen helposti ja nopeasti
  • Fluidielementtien ja fluidiletkujen kunnossapito on lähes olematon

Fluidisointi on energiatehokas menetelmä

Asiantuntevalla suunnittelulla ja toteutuksella fluidilaitteet mahdollistavat irtomateriaalin siirtämisen painovoiman avulla nesteen kaltaisesti. Koska moottoreita ei ole, energiaa kuluu merkittävästi vähemmän ja tuotantoprosessin tehokkuus kasvaa.

Fluidisointia voidaan käyttää myös siirrettäessä fluidisoituvaa irtomateriaalia kumiletkun sisällä painovoimaisesti. Letkun alaosasta materiaalin ja letkun rajapinnalla johdetaan pieni määrä kuivaa matalapaineista ilmaa, mikä saa materiaalin juoksemaan letkussa jo 3–6 asteen kaatokulmilla.

Fluidielementtien ja fluidiletkujen kunnossapitotarve on vähäinen

Käytettäessä fluidisointiin perustuvaa tekniikkaa kunnossapitotarve fluidielementeille tai fluidiletkuille on käytännössä olematon. Laitteiston ja osien materiaali ei kulu juuri lainkaan. Suomessa ja maailmalla on edelleen käytössä teollisuuslaitoksia, joissa fluiditekniikkaa on käytetty jo yli parinkymmenen vuoden ajan.

Taipuisa fluidiletku mahdollistaa kiinteiden esteiden, kuten kantavien rakenteiden kierron. Näin myös vanhaan prosessiin on mahdollista rakentaa jouhevasti uuttaa tekniikkaa.

Asiantuntija Jari Haraholma tutustuu tuotannossa oleviin fluidikartioihin. Ne toimitetaan kaivosyhtiölle malmirikasteen käsittelyprosesseihin. 

Fluidikomponenteilla materiaali purkautuu siilosta tasaisesti

Suppilovirtaus, holvaantuminen sekä suurten materiaalijäännösten kerääntyminen siilon kartio-osaan ovat häiriötä, joita esiintyy usein purettaessa tai annosteltaessa jauhemaisia aineita siilosta. Nämä voidaan kuitenkin välttää käyttämällä oikeanlaista fluidisointia. Fluidikomponenteilla (fluidilevyt ja -kartiot) palautetaan materiaalin juoksevuus syöttämällä siihen ilmaa, joka on poistunut pakkautuneesta materiaalista. Näin saadaan aikaiseksi materiaalin tasainen purkaantuminen siilosta ulos.

Perinteisiin fluidikomponentteihin verrattuna Tamtronin kehittämillä komponenteilla saadaan materiaali fluidisoitua siilossa tasaisen jatkuvasti aina siilon tyhjenemiseen asti, riippumatta siilon täyttöasteesta.

Tehokas ja energiaystävällinen fluidisointijärjestelmä

Fluidikomponentteja voidaan asentaa helposti myös jo olemassa olevaan siiloon tai säiliöön. Tamtronin fluidisointijärjestelmä helpottaa materiaalin virtausta ja valmistaa tasaisen sekä hallitun siilopurkauksen. Järjestelmä aktivoidaan ainoastaan sekunteja ennen siilopurkauksen tai annostuksen alkua. Paineilmaa ohjataan siiloon vain toimenpiteen keston ajan. Paineilman kulutus prosessissa on hyvin pieni, sillä ilmaa tarvitaan vain materiaalista tiivistymisen aikana poistunut määrä.

Fluidilevyjä ja -kartioita vakiokokoina tai mittatilauksena

Fluidilevyjä on saatavilla kahta mallia, FLC ja FLA. Molempia on saatavilla 300, 600 ja 900 mm pituisina. Erimallisia ja -kokoisia levyjä peräkkäin asentamalla saadaan siilon kartio katettua fluidilevyillä koko pituudelta.

Saatavilla on myös tyypin FLA fluidikartioita, joita löytyy vakiomitoilla kuutta eri kokoa D80/200 kokoisesta aina D250/400 kokoiseen saakka. Fluidikomponentteja voidaan valmistaa myös mittojen mukaan.