Kuljetinjärjestelmät paperi- ja metsäteollisuuteen

Tamtronin kuljetinjärjestelmät tarjoavat kattavia ratkaisuja paperi- ja metsäteollisuuden tarpeisiin. Pitkän historian omaavana toimittajana Tamtron on erikoistunut automatisoituun materiaalien siirtoon, kuten sellupaalikuljettimiin ja hylkykuljettimiin. Automaatio auttaa muun muassa säästämään henkilöstökuluissa ja parantamaan työturvallisuutta. Tamtronilta saat kokonaisvaltaisen palvelun, joka kattaa suunnittelun, valmistuksen, asennuksen ja ylläpidon.

Tyytyväisten asiakkaiden joukossa on alan suurimpia toimijoita, kuten UPM, Valmet, Metsä-Board, Stora Enso, Delfort Group, Sappi, sekä monet muut merkittävät paperi-, kartonki- ja sellutuotannon yritykset.

  • Työturvallisuus paranee
  • Työympäristö on siistimpi, ympäristöystävällisempi ja paloturvallisempi
  • Automatisoidun kuljetinlinjan avulla säästetään henkilöstöresursseissa
  • Vähemmän tuotantokatkoksia: säästät työaikaa
  • Laadukkaat, pitkäikäiset ratkaisut: tuottava, tehokas tuotanto
  • Säännöllinen huolto, määräaikaistarkastukset ja alkuperäistoimittajan varaosat varmistavat tehokkaan ja turvallisen tuotannon

Sellupaalikuljettimet ja -linjastot paperi- ja kartonkitehtaiden massan valmistukseen

Tamtronin sellupaalikuljettimia käytetään laajasti paperi- ja kartonkitehtaissa massan valmistustarpeissa. Korvaamalla manuaalinen linjasto automatisoidulla sellupaalikuljetinlinjalla, säästetään merkittävästi henkilöstökuluissa. Automatisoidulla langanpoistolaitteella lisätään myös työturvallisuutta.

Tamtron toimittaa järeitä kuljettimia tonnin painoisille suurpaaleille. Laitteiston rakenteet on mitoitettu prosessiteollisuuden jatkuvaan käyttöön. Vanhimmat Tamtronin toimittamat kuljetinlinjat ovat olleet käytössä yhtäjaksoisesti jo lähes 30 vuotta. Laitteet on suunniteltu trukkilastaukseen, joten ketjut ovat suojassa paalipihdeiltä. Säännöllinen huolto ja määräaikaistarkastukset sekä alkuperäistoimittajan varaosat varmistavat tehokkaan ja turvallisen tuotannon koko linjaston elinkaaren ajan.

Sellupaalilinja voi pitää sisällään ketju- ja lamellikuljettimet, risteysasemat, pinkan purkulaitteet sekä suurpaaleille automaattiset langanpoistolaitteet.

Tamtron's broke conveyor rollers for the paper industry

Asiantuntija Konrad Vuollo esittelee teloja, jotka toimitetaan Saksaan. Projektissa paperikone muutetaan kartonkikoneeksi. Telat tulevat suurempaan hylkykuljettimeen, ja niiden pituus on 10 metriä.

Hylkykuljetin paperi-, kartonki -ja selluteollisuuden koneisiin

Hylkykuljettimia käytetään syöttämään paperi- tai kartonkihylkyjä pulpperiin, josta saadaan raaka-ainetta tuotantoon. Koneiden hylkykuljettimet asennetaan koneen alle varmistaen, että putoava hylky siirtyy pulpperiin ja materiaali palautetaan käyttöön. Tämä estää hylkyjen kertymisen koneisiin, mikä saattaisi heikentää niiden ajettavuutta.

Automaattisen hylkykuljettimen käyttö vähentää tarvetta seisottaa koneita, kun hylkyä ei tarvitse poistaa manuaalisesti koneen alta. Tämä parantaa työturvallisuutta ja säästää arvokasta työaikaa. Samalla vältetään mahdolliset tuotantokatkokset ja niistä aiheutuvat taloudelliset menetykset. Automaation ansiosta myös yleinen siisteys tehtaissa paranee merkittävästi, mikä lisää tehtaan paloturvallisuutta.

Hylkykuljetin tuo uusia mahdollisuuksia vastuullisesti toimivalle yritykselle. Kun putoavan hylyn siirtäminen pulpperiin on tehokkaampaa ja turvallisempaa, ei synny turhaa jätettä ja hylky saadaan kierrätettyä hyödynnettäväksi uudelleen paperinvalmistukseen. Tiloihin ja asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt laitteet saadaan toimimaan kestävän kehityksen ehdoilla, energiatehokkaasti ja materiaalia kierrättäen.

Hylkykuljetinmallit

  • Nopeat hylkykuljettimet kartonkikoneille (leveys 1,0 m – 10,0 m)
  • Hitaat hylkykuljettimet paperikoneille (leveys 4,0–11,0 m)

Tamtron's broke conveyor for the paper industry

Asiantuntijat Konrad Vuollo ja Pekka Huusko tarkastelevat valmistumassa olevaa hylkykuljetinta. Kuljetin toimitetaan Saksaan projektiin, jossa paperikone muunnetaan kartonkikoneeksi. Laite kuljettaa kartonkihylkyä koneen alla, jotta hylky saadaan takaisin tuotantoprosessiin. Kuljetin on pienimpiä Tamtronin toimittamia hylkykuljettimia.