Tehokkaat annostus-, punnitus- ja sekoitusratkaisut teollisuudelle

Tamtronin punnitus- ja annostuslaitteet sekä -järjestelmät suunnitellaan ja valmistetaan asiantuntemuksella korkealaatuisista komponenteista. Vaa’at ja instrumentit on suunniteltu EU-laajuisten metrologisten normien mukaisesti.

Teknologiamme monipuolisuus mahdollistaa erilaisten materiaalien, kuten kuivien ja jauhemaisten aineiden tarkan ja luotettavan käsittelyn. Asiantuntemus auttaa asiakkaita löytämään juuri oikeat komponentit, mikä takaa prosessien optimaalisen suorituskyvyn ja minimoi hävikin. Ratkaisut ovat joustavia, ja niitä voidaan mukauttaa eri prosessiparametrien mukaan, mikä lisää kustannustehokkuutta.

Edut:

  • Pitkä kokemus punnitus-, annostus-, sekoitus- ja kuljetinlaitteiden toimittajana antaa valmiuden ottaa huomioon kokonaisuuksia ja tuottaa tehokkaampia ratkaisuja.
  • Tarkat annostuslaitteet mahdollistavat optimaalisen ja tehokkaan tuotantoprosessin.
  • Materiaalituntemuksen ansiosta erilaisille materiaaleille saadaan sopivat annostustekniikat.
  • Tuotto on parempi, koska hävikin tai laatupoikkeamien prosentuaalinen osuus on pienempi.
  • Kalliiden raaka-aineiden annostustarkkuus saadaan pienempään toleranssi-ikkunaan.
  • Fluidisointiteknologia mahdollistaa huoltovapaan ja käyttäjäystävällisen annostustavan.
  • Jatkuva huolto ja tuki varmistavat, että järjestelmät pysyvät tehokkaina ja luotettavina niiden koko elinkaaren ajan.

Annostusprosessi

Irtomateriaalien annostus voi tapahtua eri tavoin, esimerkiksi hihnavaaoilla varastosiilosta, annostelevalla läppäventtiilillä varastosiilosta tai vaakasäiliön kautta reseptin mukaan. Annostustavasta riippumatta Tamtronin teknologioiden avulla saavutetaan tarkkuutta ja toistettavuutta.

Annostusprosessia ohjataan Tamtronin WA-sarjan vaakapäätteillä, ohjausjärjestelmällä joko paikallisesti tai osana tehtaan yläjärjestelmää.

Useimmilla teollisuudenaloilla tarkka annostus on ratkaisevan tärkeää lopputuotteen laadulle tai jatkuvien prosessien toistettavuudelle. Tuotantoprosessin annostustarkkuus kulkee käsi kädessä prosessin kustannustehokkuuden ja lopputuotteen kannattavuuspotentiaalin kanssa. Asiakkaalle Tamtronin annostusteknologia näkyy parempana tuottona, kun hävikin prosentuaalinen osuus pienenee.

Asiantuntija Jari Haraholma tutkii tuotannossa olevia fluidikartioita, jotka toimitetaan kaivosyhtiölle malmirikasteen käsittelyprosesseihin. 

Irtomateriaalien vastaanotto- ja lastausjärjestelmät fluiditekniikalla

Laajempiin laitos- tai järjestelmätoimituksiin liittyy tyypillisesti irtomateriaalien vastaanottoa, siirtoa ja lastausta. Tamtron tarjoaa tähän kehittämänsä hienojakoisen irtomateriaalin fluidisoitumiseen perustuvan materiaalinsiirtotavan. Siilokartion pohjalla olevien fluidielementtien läpi johdetaan pieni määrä kuivaa, matalapaineista ilmaa siilon ja materiaalin rajapinnalle.

Fluidilaitteet mahdollistavat irtomateriaalin siirtämisen painovoiman avulla nesteen kaltaisesti. Koska moottoreita ei ole, energiaa kuluu merkittävästi vähemmän ja tuotantoprosessin tehokkuus kasvaa.

Sekoitusjärjestelmät

Tamtron on toimittanut sekoitusjärjestelmiä esimerkiksi sementtitehtaisiin, laastilaitoksiin, lasitehtaisiin, viljavarastoihin, elintarviketeollisuuteen ja kemiantehtaisiin.

Alhaisen sekoitusnopeuden johdosta tuotteesta tulee tasalaatuinen, eikä lämpötila nouse tarpeettomasti.

Tarjoamme materiaalien sekoitukseen tarkoitettuja laitteita:

  • Vaaka-akselisekoittimet: soveltuvat kuiva-aineille
  • Pystyakselisekoittimet
  • Pneumasekoitin: kuivat raaka-aineet sekoitetaan ja siirretään pneumaattisesti esim. Varastosiiloon

Tamtron toimittaa sekoitinratkaisuja sekä kuivien irtomateriaalien sekoittamiseen että märkäsekoittamiseen. 

Suunnittelu, käyttöönotto, tuki ja huolto

Tamtronin kokonaisvaltainen lähestymistapa varmistaa, että asiakkaiden tarpeisiin vastataan tehokkaasti koko hankintaprosessin ajan. Asiantuntijat tarjoavat jo suunnitteluvaiheessa neuvontaa ja tukea teknisissä kysymyksissä.

Myös käyttöönottoon on tarjolla täydellinen tuki, joka sisältää asennuksen, laitteiden integroinnin olemassa oleviin prosesseihin, konfiguroinnin sekä koulutuksen.

Lisäksi tarjolla on jatkuvaa huoltoa ja tukea, jolla varmistetaan, että järjestelmät pysyvät tehokkaina ja luotettavina niiden koko elinkaaren ajan. Tuotantoprosessi toimii usein 24/7, joten on tärkeää minimoida tuotantokatkokset ja laitteiden vikaantumiset. Näin tuotanto pysyy tehokkaana ja vältytään yllättäviltä korjauskustannuksilta.