Tamtronin suunnittelee ja toimittaa punnitus-, annostus- ja kuljetinlaitteita prosessiteollisuuden tehdasympäristöihin, esimerkiksi metallurgian, rehu- ja muoviteollisuuden aloille. Palvelemme myös asennuksessa ja käyttöönotossa.

Tamtronin valikoimasta löytyvät annostusjärjestelmät panos- ja jatkuvatoimisiin sekoituslinjoihin, sekä laitteita ja järjestelmiä irtomateriaalien käsittelyyn ja pakkaukseen. Toimitamme Loss-In-Weight-syöttimiä eri kokoluokissa lukuisille eri teollisuuden aloille.

  • Järjestelmien automaatiot mahdollistavat tehokkaamman prosessin
  • Loss-In-Weight-syötin on ratkaisu punnitussäiliön nopeaan täyttöön
  • Kokemus punnitus-, annostelu ja kuljetinlaitteiden toimittajana auttaa huomioimaan kokonaisuuksia.

Jatkuvatoimiset annostusjärjestelmät perustuvat Loss-In-Weight-syöttimiin

Jatkuvatoimiset annostusjärjestelmät perustuvat annosteleviin hihnasyöttimiin ja Loss-In-Weight eli LIW-syöttimiin. Panosprosessien annostusjärjestelmät toteutetaan käsiteltäville raaka-aineille soveltuvilla säiliövaaoilla ja annostuslaitteilla. Järjestelmien automaatio sisältää tyypillisesti sähköistyksen lisäksi myös ohjauslogiikan ja käyttöliittymän. Yksittäisessä syötintoimituksessa nämä kaikki saattavat olla integroituina vaakaohjaimeen tai syötin voi liittyä kenttäväylän avulla osaksi tilaajan automaatiojärjestelmää.

Loss-In-Weight-syötin mittaa ja ohjaa

LIW-syöttimessä materiaalia syötetään tyypillisesti prosessiin asetusarvon mukaisella massavirralla (kg/h tai t/h). Yleensä kyseessä on säiliövaaka, jonka pohjassa syöttimenä toimii annostusruuvi, tärysyötin tai sulkusyötin. LIW-ohjain mittaa syöttimestä poistuvaa massavirtaa ja ohjaa syöttimenä toimivaa annostuslaitetta, jotta päästään haluttuun massavirtaan.

Punnitussäiliön täyttö suoritetaan automaattisesti, kun säiliön paino putoaa alarajan alle. Säiliö pyritään täyttämään mahdollisimman nopeasti, koska syöttö joudutaan jäädyttämään vakionopeudelle täytön ajaksi. Materiaalin mukaan myös täytön aikana massavirtaa voidaan säätää erilaisten algoritmien mukaisesti, jotta täytön loputtua säätöpoikkeama ja samalla massavirran heilahdus saadaan mahdollisimman pieneksi.

Loss-In-Weight-syöttimessä materiaalia syötetään prosessiin asetusarvon mukaisella massavirralla