Räätälöidyt suursäkitysvaa’at ja suursäkkien täyttöasemat

Tamtron suunnittelee ja valmistaa suursäkitysvaakoja ja suursäkkien täyttöasemia kaupalliseen tai ei-kaupalliseen käyttöön asiakkaan tarpeen mukaan.

Monipuoliset suursäkitysratkaisumme soveltuvat ja mukautuvat erinomaisesti erilaisiin tarpeisiin. Tamtron on toimittanut satoja suursäkityslaitteita elintarvike-, kemian-, rakennus- ja metallialan tehtaisiin. Säkitettäväksi soveltuvat kaikki kuivat, hyvin juoksevat materiaalit. Esimerkiksi lannoitteet, eläinrehu, hiutaleet, murot, muut viljatuotteet, sokeri, metallurgiset rikasteet (kupari, nikkeli, sinkki, coboltti, jne.), puupelletit, lattiatasoitteet, sementti, kiertotaloustuotteet, multa, kasvuturve, jne.

Palvelemme kokonaisvaltaisesta suunnittelusta valmistukseen ja huoltoon asti. Kartoitamme aina asiakkaan tarpeet ja selvitämme lähtötiedot. Esimerkiksi säkitettävä materiaali on tunnettava, jotta parhaiten sopiva säkki ja säkitysmenetelmä voidaan valita.

 • Suusäkitysaseman suunnittelussa huomioidaan asiakkaan tarpeet.
 • Tamtronilla on pitkä kokemus erilaisten materiaalien käsittelystä ja niiden vaatimuksista.
 • Tamtronin suursäkitysvaa’at soveltuvat myös kaupalliseen käyttöön.
 • Kokonaispalvelu suunnittelusta valmistukseen ja huoltoon.
 • Vanhat suursäkitysvaa’at voidaan modernisoida automaattisiksi säkitysasemiksi.
 • Suursäkitysasemat ovat aina EU-tyyppitarkastussertifikaatin ja konedirektiivin mukaisia sekä CE-merkittyjä.
 • Huomioimme työergonomian ja -turvallisuuden ja varmistaa pölyttömyyden suljetuilla ratkaisuilla.

Suursäkkien täyttöasemat

Suursäkkien täyttöasemilla säkitetään materiaaleja ja tuotteita. Tuotteet voivat olla prosessin välituotteita, jotka siirretään välivarastoon odottamaan loppuprosessointia tai asiakkaalle toimitettavaa lopputuotetta. Suursäkkien täyttöaseman ei tarvitse välttämättä olla varustettu punnitusantureilla, mikäli säkin täyttöaste voidaan määrittää muulla tavalla.

Suursäkkien purkuasemat

Tamtron suunnittelee ja valmistaa suursäkkien purkuasemia monille teollisuuden aloille ja materiaaleille. Purkuasemat voidaan varustaa haastavampia materiaaleja varten esimerkiksi paakunmurskaimilla ja säkkien pneumaattisilla puskimilla, joilla varmistetaan säkkien tyhjentyminen. Lisäksi tasaisen virtauksen varmistamiseksi voidaan joissain tapauksissa lisätä välisäiliö.

Suunnitellussa ja valmistuksessa huomioidaan aina työergonomia ja –turvallisuus, ja suljetuilla ratkaisuilla pyritään minimoimaan pölyttömyys. Erikokoisille suursäkeille ja dimensioiltaan erilaisille purkusukille on tarjolla helposti vaihdettavia ”purkupäitä” vaihdettavine tiivistysratkaisuineen.

Tarvittaessa suursäkkien purkuasemat voidaan varustaa punnitusantureilla ja vaakapäätteellä, mikä mahdollistaa punnitustiedon siirron yläjärjestelmään ja tehdasautomaatioon.

Suursäkitysvaaka kaupalliseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen

Vaaka on kaupallisessa käytössä silloin, kun punnitustulosta käytetään tuotteen tai palvelun hinnan määrittämiseen. Vaa’an rakenteen ja toiminnan tulee täyttää tietyt kriteerit, jotka määräytyvät lakien, direktiivien sekä monien muiden normien mukaan. Lisäksi vaakaan liittyvän automaation suunnittelu ja toteutus eivät ole yhtä suoraviivaisia kuin ei-kaupallisessa käytössä olevan vaa’an tapauksessa. Kaupallisen vaa’an suunnitteleminen vaatii siis eri tason asiantuntemusta kuin perusprosessivaa’an, jotta laissa esitetyt vaatimukset täyttyvät.

Kaupallinen punnitus 

Vaaka tuottaa punnitustositteen, jonka mukaan asiakasta laskutetaan:

 • määräpainoisina (esim. 1000 kg ±50 g)
 • ei-määräpainoisina (esim. 997 kg ±50 g, 1001,8 kg ±50 g), suursäkit ovat siis noin 1000 kg

Ei-kaupallinen punnitus 

Vaaka tuottaa punnitustositteen, mutta se ei ole hyväksyttävissä laskutusperusteeksi.

Suursäkitysvaa’an modernisointi sertifikaattien mukaiseksi

Tamtron tekee myös vanhojen suursäkitysvaakojen modernisointeja automaattisiksi säkitysasemiksi. Muutoksen jälkeen laitteen on oltava EU-tyyppitarkastussertifikaatin mukainen ja siinä käytetyillä antureilla tulee olla testisertifikaatti. Tamtronilla autamme myös silloin, kun on aika modernisoida tai korjata vanha suursäkitysvaaka.

Lisävarusteita suursäkitysasemaan

 • Annostuslaitteistot
 • Yläsäiliöt
 • Hoito- ja huoltotasot
 • Materiaalin siirtolaitteet (ruuvikuljettimet, hihnakuljettimet, fluidiletkut)
 • Komponentit fluidisointia varten
 • Kuljettimet täytettyjen säkkien siirtämistä varten
 • Pölynpoistolaitteistot
 • Suunnittelu

Säkitysasema punnituksella

Säkinpurkuasema oheislaitteineen