Autovaakoja sadan vuoden kokemuksella

Autovaaka on useimmiten tarkin ja tehokkain väline esimerkiksi irtomateriaalien ja nesteiden mittaamiseen. Tamtronin toimittamat vaa’at ovat EU-tyyppihyväksyttyjä kaupalliseen käyttöön, jolloin punnitustuloksia voidaan hyödyntää laskutuksen perusteena. Tamtronille on myönnetty tarkastusoikeudet suorittaa autovaa’an huoltosinetöinti ja ensivarmennus.

Autovaaka suunnitellaan aina asiakkaan liiketoiminta ja käyttöolosuhteet huomioiden. Etenkin pohjoismaissa on tärkeää, että vaa’an suunnittelussa on huomioitu talvisten ääriolosuhteiden asettamat vaatimukset toimintavarmuudelle. Tamtron on toimittanut yli tuhat autovaakaa eri toimialoille, kuten metsä-, teräs-, ja kaivosteollisuuteen sekä kiertotalouteen, energiantuotantoon, satama- ja logistiikkatoimintaan.

Tamtronin autovaaka yhdistettynä nykyaikaiseen mScales-pilvipalveluohjelmistoon muodostavat saumattoman kokonaisuuden, jota voidaan käyttää joko itsenäisesti tai liitettynä liiketoiminta- tai laskutusjärjestelmään.

  • Kaupalliseen käyttöön EU-tyyppihyväksytty
  • Tarkkuus OIML III mukaisesti
  • Toimitussisällön laajuus sopimuksen mukaan
  • Laajat huolto- ja etätukipalvelut takaavat huolettoman käytön koko vaa’an elinkaarelle
  • mScalesin kautta punnitus tapahtuu mobiililaitteella työturvallisesti ajoneuvosta käsin. Samalla kuljettajaterminaalit ja muut ylläpidettävät oheislaitteet jäävät tarpeettomiksi.
  • Punnitustiedot ovat hallittavissa ja raportoitavissa reaaliaikaisesti sekä siirrettävissä nopeasti laskutukseen.
  • Vaa’at voidaan liittää yrityksen ERP- tai muuhun ulkoiseen järjestelmään.

Teräs- ja betonirakenteiset autovaa’at

Tamtron toimittaa autovaakoja alkaen 13 metristä aina 39 metrin pituisiin HCT-vaakoihin asti. Näiden lisäksi valmistamme räätälöityjä siltaratkaisuja erikoisajoneuvojen punnitukseen, kuten dumpperivaa’at. Vaakoja on saatavilla sekä teräs- että betonirakenteisina niin upotus- kuin pinta-asenteisiin kohteisiin.

Betonirakenteiset vaa’at ovat tarkoitettu pääsääntöisesti kiinteälle paikalle asennettaviin kohteisiin, kun taas teräsrakenteinen autovaaka sopii käyttöön, jossa halutaan välttyä kiinteän perustan tekemiseltä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi toimiminen vuokratontilla tai muut projektiluontoiset punnitustarpeet.

Tamtron toimittaa autovaa’an tilaajan tekemille perustuksille.

mScales-mobiilipunnitusratkaisu on vähentänyt merkittävästi oheislaitteiden määrää. Vakiotoimitukseen sisältyvät mittauselektroniikan lisäksi:

  • Liikennevalot
  • Painonäytöt
  • Kamerat automaattista ajoneuvon ja kuorman valokuvausta varten

Pinta-asenteinen betonivaaka nyt myös valmisperustalla

Perinteisesti autovaa’at ovat vaatineet paikalleen valettavan perustan. Perustusten kustannukset ovat nousseet ja tekijöiden saatavuus on vaikeutunut viime aikoina. Lisäksi paikalleen valettujen perustojen tekeminen vie aikaa noin kuukauden huomoiden eri työvaiheet ja betonin kuivumisen.

Näistä syistä Tamtron on kehittänyt kustannustehokkaan ja nopean vaihtoehdon pinta-asenteisen betonivaa’an perustamiseksi. Tehdasvalmistetut perustamoduulit ovat nopeasti toimitettavissa ja nostettavissa helposti paikalleen tiivistetylle maapohjalle, jolloin vaa’an käyttöönottoaikataulu lyhenee huomattavasti.

Digitaalinen punnituspalvelu automatisoi punnitusprosessin

Digitaalinen mScales-punnituspalvelu on moderni ja tehokas ratkaisu ajoneuvojen punnitukseen ja tietojen hallintaan. Se mahdollistaa autovaakojen käyttämisen mobiililaitteilla sekä edistyksellisen kunnonvalvonnan ja etähuollon.

Myös olemassaoleva autovaaka voidaan liittää helposti mScales-punnituspalveluun. Autovaakojen lisäksi mScales-palvelua voi käyttää esimerkiksi kuormavaakojen sekä lattia-, säiliö- ja hihnavaakojen kanssa.

Lue lisää mScalesista palvelun verkkosivuilla. Ilmoittaudu myös maksuttomaan mScales-punnituspalvelun demoon. Demossa asiantuntijamme kertoo digitaalisen mScales-punnituspalvelun toiminnasta ja sen tuomista eduista liiketoiminnan tehostamiseen. Voit myös itse testata mScales-palvelua demon aikana.

Vuokravaaka tarjoaa edullisen punnitusratkaisun ilman laiteinvestointeja

13m pituinen ja 50t punnituskapasiteetin vuokravaaka tarjoaa lyhytaikaisiin autovaakatarpeisiin huolettoman ja nopean ratkaisun. Vuokravaaka toimitetaan rahdattuna, asennettuna ja kaupalliseen käyttöön varmennettuna asennuskohteeseen. Toimitukseen sisältyy mScales-punnituspalveluohjelmisto 4G-yhteydellä vuokra-ajaksi.

Vuokrattava autovaaka toimitetaan kaupalliseen käyttöön varmennettuna

Vuokrattava autovaaka toimitetaan kaupalliseen käyttöön varmennettuna. 

Tamtron mScales – Digitaalinen punnituspalvelu

Vie teollinen punnitus digiaikaan Tamtron mScalesin avulla.