Digitalisoi punnitusprosessit – Punnitustieto reaaliaikaisesti koko organisaation käytössä.

Tamtronin digitaaliset palvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden toimia tehokkaammin, turvallisemmin ja kannattavammin. Digitaalisuus tarkoittaa ennen kaikkea luotettavuutta, tarkkuutta ja reaaliaikaisia tietoja.

Punnitustiedot ovat keskeisessä asemassa useissa kriittisissä prosesseissa, kuten:

 • Materiaalivirtojen hallinta: Digitaaliset palvelut helpottavat materiaalivirtojen tarkkaa seurantaa reaaliajassa ja läpinäkyvyyttä, mikä varmistaa toimitusketjun sujuvan ja häiriöttömän toiminnan.
 • Laskutus: Digitaaliset palvelut tarjoavat työkaluja, joiden avulla virtaviivaistetaan laskutusprosesseja, minimoidaan virheet ja varmistetaan tarkat sekä tehokkaat rahoitustapahtumat.
 • Toimintojen hallinta: Riippumatta siitä, hoidetaanko toimintoja talon sisällä vai ulkoistettujen palveluiden avulla, digitaaliset palvelut optimoivat työnkulkua, vähentävät seisokkiaikoja ja parantavat tuottavuutta.

Tamtronin digitaaliset palvelut ovat saatavilla moniin erilaisiin sovelluksiin:

 • Pyöräkuormaajat ja muut materiaalinkäsittelylaitteet
 • Puutavaran punnitus
 • Nosturivaaka, trukkivaaka ja muut kierrätysalan materiaalinkäsittelylaitteet
 • Autovaaka
 • Rautateiden punnitus
 • Konttien käsittelylaitteet
 • Lattiavaaka
 • Lastausasemat
 • Hihnavaa’at
 • Muut teollisuusvaa’at
Meille on ollut aina tärkeää, että punnitustiedot saadaan palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme liiketoimintaa: miten tiedot välitetään kaikille osapuolille ja miten niiden avulla voidaan lisätä läpinäkyvyyttä, tehostaa toimintoja, saada ne puhumaan samaa kieltä ja tekemään yhteistyötä mahdollisimman joustavasti.
Tuomas Jussila, Business Development Manager, Digitaaliset palvelut

Kaikki Tamtronin punnitusratkaisut on kehitetty asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Edistykselliset pilvipohjaiset digitaaliset palvelumme auttavat tehostamaan prosesseja ja materiaalivirtoja. Luotettavat ja tarkat punnitustiedot ovat koko organisaation ja tarvittaessa haluttujen sidosryhmien käytössä, mikä tekee raportoinnista ja päätöksenteosta helpompaa ja laskutuksesta nopeampaa.

Reaaliaikaiset punnitustiedot takaavat nopeamman työnkulun ja merkittävät kustannussäästöt sekä vastuullisemman liiketoiminnan, sillä data auttaa täyttämään lakisääteiset, ympäristö- ja muut vaatimukset.

Punnitusohjelmisto palveluna

Asiakas saa Tamtronilta punnitusohjelmiston kokonaispalveluna. Vastaamme asennuksesta, ylläpidosta, kehittämisestä ja uusien ominaisuuksien jatkuvasta päivittämisestä. Tarjoamme käyttäjäystävällisen digitaalisen alustan, joka on helppo integroida ERP-, TOS-, laskutus- tai muihin järjestelmiin.

SaaS-pohjainen punnituspalvelu tarjoaa monia etuja:

 • Over-the-Air (OTA) -päivitykset: Ohjelmistopäivitykset voidaan toimittaa saumattomasti internetin kautta, ja pitää järjestelmä ajan tasalla. Näin varmistetaan, että se toimii optimaalisesti ja pysyy tietoturvallisena ilman paikan päällä tehtäviä käyntejä tai manuaalisia asennuksia.
 • Etähuolto: Punnituspalvelu mahdollistaa laitteiden tai järjestelmien etävalvonnan ja vianmäärityksen. Kunnossapidon ammattilaiset pääsevät käsiksi reaaliaikaisiin tietoihin ja diagnostiikkaan mistä tahansa. Tämä nopeuttaa reagointia ongelmiin ja vähentää seisokkiaikoja.
 • Kustannustehokkuus ja saatavuus: SaaS-sovellukset ovat käytettävissä verkkoselaimilla, joten niitä voi käyttää millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys. Tämä parantaa tiimien yhteistyötä ja mahdollistaa tehokkaan työskentelyn eri paikoista käsin.
 • Automaattinen varmuuskopiointi ja turvallisuus: Automaattiset varmuuskopiot ja vankat turvatoimet ovat osa palvelua, jolla varmistetaan, että tiedot ovat suojattuja. Samalla vähennetään järjestelmävioista tai tietoturvaloukkauksista johtuvan tietojen menetyksen riskiä.
 • Automaattiset päivitykset: Päivitämme ja ylläpidämme sovelluksia usein, ja teemme niihin säännöllisiä ominaisuuspäivityksiä ja parannuksia. Näin varmistetaan, että punnitusratkaisu pysyy aina ajan tasalla ja on tulevaisuuteen sopiva investointi.

Tamtron mScales – Avaimet käteen -ratkaisu siirtää teollisen punnituksen digitaaliseen aikakauteen

Tamtron mScales on kattava avaimet käteen -ratkaisu, joka on suunniteltu modernisoimaan teollisuuden punnitusprosessit ja siirtämään ne digitaaliseen aikakauteen. Digitaalinen mScales-punnituspalvelu tarjoaa saumattoman integraation kaikista teollisuuden vaaoista, sekä vanhoista että uusista, yhtenäiseen digitaaliseen punnituspalveluun. mScales kattaa kaikki punnituspisteet, aina ensimmäisestä punnitustapahtumasta tietojen tallentamiseen, analysointiin ja säännösten mukaiseen raportointiin.

Yksi Tamtron mScalesin tärkeimmistä eduista on sen kyky automatisoida kriittisiä painoon perustuvia materiaalivirtoja, mikä parantaa merkittävästi teollisuuden punnitustoimintojen tehokkuutta. Yhdistämällä kaikki vaa’at turvalliseen ja joustavaan pilvipohjaiseen palveluun varmistutaan siitä, että punnitustiedot tallennetaan tarkasti, käsitellään tehokkaasti ja tiedot ovat helposti saatavilla analysointia ja raportointia varten.

Monipuolinen punnituspalvelu mahdollistaa erilaisten vaakojen liittämisen yhteen

mScalesin monipuolisuus mahdollistaa kaikkien erityyppisten teollisuusvaakojen, kuten kuormaajavaakojen, ajoneuvovaakojen, lattiavaakojen, lastausasemien ja hihnavaakojen liittämisen. Se on myös yhteensopiva eri valmistajien punnituslaitteiden kanssa. Jotta vaaka voidaan liittää mScales-punnituspalveluun, vaakaan asennetaan Gateway, jonka avulla saumaton viestintä ja tiedonsiirto onnistuvat.

Kuorma-autovaakojen osalta Tamtron mScales tarjoaa palvelun, joka on suunniteltu tätä tarkoitusta varten. Punnituspalvelu kerää vaa’an painotiedot, käsittelee ne ja esittää käyttäjäystävällisessä muodossa. Näin hyötyajoneuvojen, kuten puoliperävaunujen ja perävaunujen punnitseminen on tehokasta, ja tarkat painotiedot saadaan joustavasti eri tarkoituksiin, kuten logistiikkaan, varastonhallintaan ja lakisääteisten määräysten noudattamiseksi.

Tamtron mScales – Digitaalinen punnituspalvelu

Vie teollinen punnitus digiaikaan Tamtron mScalesin avulla.

ESIMERKKI DIGITAALISISTA PALVELUISTA: Rautatiepunnitus

Tamtron tarjoaa monipuolisia digitaalisia palveluja rautatiepunnitukseen. Palveluiden avulla voidaan valvoa junien kuormia, mikä auttaa ehkäisemään kiskojen vaurioita ja parantamaan turvallisuutta. Yksi palveluista on pyörän iskukuormituksen ilmaisin, joka havaitsee mahdolliset ongelmat, kuten lattian vauriot tai materiaalivirheistä aiheutuvat ongelmat. 

Tamtron Trapper on kaupallinen punnitusratkaisu, jota käytetään maailmanlaajuisesti tarkkoihin mittauksiin arvokkaiden materiaalien kaupankäynnissä. 

Optisen merkintunnistuksen ratkaisut hyödyntävät kehittyneitä kuvankäsittelytekniikoita ja mahdollistavat raidekulkuneuvojen optisen dokumentoinnin ja tunnistamisen. Näiden ratkaisujen avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi ajoneuvonumerot, konttien numerot ja vaarallisten aineiden etiketit OCR-moottorin avulla. Lisäksi yksityiskohtaiset vauriot voidaan dokumentoida ja paikallistaa aikaperusteisesti, jolloin vaurion aiheuttaja on mahdollisyatunnistaa. Kaikki tiedot ovat saatavilla verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta, joten ne ovat saatavilla mistä ja milloin tahansa. 

Palvelut voidaan integroida asiakkaan tietojärjestelmään tai niitä voidaan käyttää reaaliaikaisesti verkon kautta.  

Tamtron OneCloud puutavaravaa’oille – Lisää tehokkuutta ja sujuvuutta metsäteollisuuteen

Tamtronin One Cloud -palvelu tehostaa puutavaravaakojen punnitusta. Luotettavat ja tarkat punnitustiedot virtaviivaistavat työtä ja prosesseja metsästä tehtaalle, parantavat tiedonsiirtoa ja -jakoa organisaation ja sidosryhmien välillä, yksinkertaistavat raportointia ja analysointia sekä nopeuttavat laskutusta.

Reaaliaikaiset punnitustiedot aina käytettävissä

Tamtronin One Cloud -palvelussa punnitustiedot ovat helposti saatavilla ja jaettavissa koko organisaation kesken. Tietoja voidaan käyttää prosessien ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kuten kaikki Tamtronin digitaaliset palvelut, myös One Cloud on turvallinen ja helppokäyttöinen.

Kaiken kokoiset metsäsektorin yritykset hyötyvät One Cloudin tarjoamista mahdollisuuksista. Kun vaa’at lähettävät punnitustiedot automaattisesti palvelimelle punnituksen jälkeen, tiedot ovat aina ajan tasalla ja käytettävissä tarvittaessa myös mobiililaitteiden kautta. Paperisia kuitteja ei enää tarvita.

Tilaukset voidaan lähettää suoraan vaa’alle ja kuitata One Cloudin kautta. Punnitustietojen reaaliaikainen saatavuus varmistaa, että laskutus on mahdollista heti punnituksen jälkeen.

One Cloudin avulla saat puutavaravaakaan:

 • Automaattiset ohjelmistopäivitykset
 • Etätuki
 • Suomen markkinoilla LogForce-integraatio

ESIMERKKI DIGITAALISISTA PALVELUISTA: Kierrätys- ja energia-ala

Kasvavalla kierrätysalalla tarkka punnitseminen on tärkeä osa toimintaprosesseja. Tarjoamme vaakoja, jotka sopivat hyvin jätteenkeräysajoneuvoihin, pyöräkuormaajiin, nostureihin ja kuorma-autoihin. Vaa’at sopivat kaupalliseen käyttöön, ja niihin on saatavilla myös lain vaatimat säännölliset tarkastukset. 

Tamtronin punnitusratkaisut ja digitaaliset palvelut auttavat kierrätysalan yrityksiä virtaviivaistamaan materiaalivirtoja, seuraamaan ja jäljittämään jätteitä sekä parantamaan laskutusta ja reittisuunnittelua. Älykkäiden pilvipalveluiden avulla tiedot ovat saatavilla reaaliaikaisesti koko organisaatiossa. 

Tuki nykyisille WNexus-käyttäjille

Tamtronin WNexus-palvelu on aktiivisessa käytössä tuhansilla Tamtronin asiakkailla. Se on täydellinen ratkaisu esimerkiksi pyöräkuormaajavaakoihin, materiaalinkäsittely- ja kontinkäsittelylaitteisiin, joissa kaksisuuntainen viestintä vaa’an ja WNexus-palvelun tai toiminnanohjausjärjestelmän välillä on välttämätöntä.

WNexus-palvelu on pilvipohjainen ratkaisu, joka voidaan liittää vaivattomasti rest API -integraation avulla ERP-, TOS- tai muiden yritysten ratkaisuihin. Näin punnitustietoihin on helppo päästä käsiksi. Ajan myötä WNexus-ratkaisu korvaantuu nykyaikaisemmalla mScales-ratkaisulla. Jatkamme WNexus-palveluja käyttävien asiakkaiden tukea, kunnes siirto mScalesiin on mahdollinen.

Ota yhteyttä WNexus tukee sähköpostilla