Kokonaisvaltainen laitosratkaisu akkuteollisuudelle

Tamtronin kokemus irtomateriaalien käsittelystä yhdistettynä vankkaan osaamiseen punnitus-, annostus- ja kuljetinteknologiasta (myös ATEX) tuo mitattavaa lisäarvoa akkuteollisuuden toimijoille. Kehittämäämme modulaarista konseptia on mahdollista räätälöidä erilaisiin käyttötarkoituksiin, alan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Monipuoliset suursäkitysratkaisumme saadaan mukautettua täydellisesti myös akkuteollisuuden prosesseihin. Automatisoimalla suursäkkien käsittelyä, litiumin, koboltin ja nikkelin kaltaiset arvokkaat materiaalit pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Moduuleistamme voidaan rakentaa katodimateriaalien käsittelyyn järjestelmiä, jotka toimivat hyvin prosessinomaisesti ja tehostavat näin toimintaa jokaisen muuttujan kohdalla.

Pitkälle automatisoitu säkitysjärjestelmä auttaa litiumin ja siirtymämetallien turvallisessa ja pölyttömässä käsittelyssä.

Säkinkäsittelylaitteita ja annostusjärjestelmiä katodimateriaalien käsittelyyn

Akkuteollisuus tarvitsee tuotantoon säkinkäsittelylaitteita ja annostusjärjestelmiä, jotta litiumioniakkujen valmistuksessa käytettävien katodimateriaalien sekä niiden esiasteiden käsittely, varastointi ja kuljettaminen on sujuvaa, tehokasta ja turvallista.

Suuri osa raaka-aineista toimitetaan konteissa, tynnyreissä, rummuissa tai suursäkeissä johtuen kaivosten ja jalostamoiden maantieteellisestä sijainnista ja toimintakyvystä. Suursäkki on näistä kustannustehokkain ja ehdottomasti yleisin.

Suursäkit puretaan useimmiten joko suoraan punnittuun sekoitussäiliöön tai välisäiliöön, josta materiaali voidaan annostaa vähentävällä punnituksella suoraan sekoitussäiliöön tai muualle prosessiin. Akkumateriaalit voidaan purkaa ja siirtää toisaalle esimerkiksi pneumasiirrolla. Lisäksi niiden annostuksessa on mahdollista käyttää prosessin tarpeiden mukaan erilaisia menetelmiä, kuten jatkuva- tai panostyyppistä annostusta.

Kuljetuksen jälkeen pakatun materiaalin vastaanotossa huolehditaan, että vastaanottoastia tai -säkki tyhjenee riittävän hyvin materiaalijäämän minimoimiseksi. Materiaali saatetaan joutua myös esikäsittelemään takaisin käsiteltävämpään muotoon esimerkiksi paakkuuntumisen takia. Osa esikäsittelystä voidaan toteuttaa suursäkkien osalta materiaalin purkamisen yhteydessä painelijoilla tai paakunrikkojilla.

Purkupaikalta materiaalia joko siirretään toisaalle välivarastoon tai syötetään suoraan prosessiin, mikä vaikuttaa oleellisesti käytettävään siirtomenetelmään. Energiatehokkuutensa vuoksi painovoimaa suositellaan käytettävän annostuksessa mahdollisimman paljon.

Tamtronin ratkaisut akkuteollisuuden prosessialueelle

(Sama ohjausjärjestelmä ja sen rajapinnat DCS- ja/tai ERP-järjestelmiin)

Säkinpurkuasema

 • Säkin hieroja/esikäsittelijä
 • Pölytiivis purkuasema
 • Paakunrikkoja
 • Annostelu- tai siirtolaitteisto
 • Mahdollinen sekoitin annostelun alle
 • Säkkien identifiointi ja syötönesto optiona (viivakoodilukija)

Annostelijat prosessiin

 • Jatkuva- tai panostoiminen
 • Juuri oikeanlainen annostelulaite kullekin materiaalille ja annostelutarpeelle
 • Annostelukapasiteetti grammoista tonneihin
 • Tarkkuus optimoitu sovelluksen mukaan

Säkitysasemat

 • Pölytiivis täyttöpää
 • Säkin täyttö ei-määräpainoon tai määräpainoon
 • Mahdollisuus kaupalliseen punnitukseen

Turvallinen työympäristö mahdollisimman pölyvapailla järjestelmillä

Akkujen valmistukseen tarvittavat mineraalit ja niiden yhdisteet ovat yleisesti ottaen haitallisia ja materiaalin pienen hiukkaskoon vuoksi hengitettynä hengenvaarallisia. Työterveys- ja turvallisuusvaatimukset täyttävä materiaalin käsittely on tehtävä mahdollisimman pölyvapaasti asianmukaista ilmanvaihtoa käyttämällä. Laitteiston suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon, miten ja millä tasolla eristäminen ja ilmanvaihto toteutetaan itse laitteissa. Vaarallisempien materiaalien ollessa kyseessä on käytettävä materiaalivirran eristäviä komponentteja, kuten erikoisventtiilejä tai käsittely-ympäristö on eristettävä kokonaan esimerkiksi ilmatiiviillä koteloinnilla.

Ympäristön eristäminen tehdään usein paikallisesti ja käsittely tehdään hanskojen välityksellä. Eristäminen voidaan tehdä myös laajemmin, mutta tämä vaatii usein huomattavasti korkeampaa automaatioastetta.

Laitteiston komponentit ja materiaalit vastaavat ATEX-direktiivin vaatimuksia

Käsiteltävät jauhemaiset materiaalit ovat riskialttiita pölyämään, joten laitekokonaisuus saattaa riskiarvioinnin mukaan kuulua räjähdysvaaralliseen alueeseen ATEX-direktiivin perusteella. Akkuteollisuudessa käsiteltävät aineet ovat usein syövyttäviä tai hapettavia, joten ne saattavat olla haitallisia myös laitteiden valmistusmateriaaleille.  Valitsemme aina oikeanlaiset komponentit, jotta laitteisto vastaa direktiivin vaatimuksia eikä aiheuta räjähdysvaaraa, ja kestää kosketuksen vaarallisiin aineisiin.

Digitaalisella palvelulla materiaalivirrat haltuun

Myös akkuteollisuuden työvaiheista on tarpeellista saada tallennettua dataa logistiikkaa tai prosessin muita vaiheita varten. Tamtronin digitaalisen mScales-palvelun avulla materiaalien käsittelystä ja punnituksista syntyvät tiedot saadaan ajantasaisesti kaikkien sidosryhmien käyttöön toimipaikasta riippumatta.

mScales-palvelu voidaan integroida myös yrityksen liiketoimintajärjestelmiin, jolloin tiedot välittyvät täysin automatisoidusti, ilman inhimillisen virheen mahdollisuutta myös esimerkiksi varastonhallinnan tai laskutuksen tarpeisiin. Näin materiaalivirrat on mahdollista valjastaa kokonaisvaltaisesti seurantaan.

Palvelua tarvekartoituksesta huoltosuhteeseen ja varaosapalveluun

Tamtron ei tarjoa ainoastaan tuotetta tai toimitusta, vaan asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon kokonaisvaltaisella palvelulla. Tarvekartoituksen jälkeen vastaamme laitteiston suunnittelusta, valmistuksesta ja toimituksesta. Sopimuksen mukaan palvelumme kattaa lisäksi asennuksen, käyttöönottopalvelut sekä mahdolliset huoltosuhteet. Myös varaosien saatavuus valmistamiimme laitteisiin on erinomainen, ja toimitukset onnistuvat ripeästi ja ketterästi.