Kalibrointipalvelut

Akkreditoitu* kalibrointipalvelu

Tamtron on kalibroinut massoja ja vaakoja luotettavasti jo vuosikymmenten ajan. Kalibrointipalvelumme asiakkaita ovat esimerkiksi lääke- ja elintarviketeollisuuden yritykset sekä paperi- ja sellutehtaat. Kun Tamtron suorittaa vaakojen tai massojen kalibrointeja, vastaamme siitä, että mittaustulokset ovat jäljitettävissä kansallisiin sekä kansainvälisiin normeihin, ja vaa’at ovat toimintakuntoisia.

An expert calibrates a scale in Tamtron's calibration laboratory

Akkreditoitu ja vaatimusten mukainen kalibrointikumppani

Tamtronilla on akkreditoitu K019-kalibrointilaboratorio. Todistus antaa tarkat tiedot mittausepävarmuudesta, jäljitettävyydestä sekä vaa’an näyttämästä poikkeamasta, eikä lisätodistuksia luotettavuudesta tai jäljitettävyydestä tarvitse hankkia.

FINAS -akkreditointipalvelun auditoiman laboratorion suorittama kalibrointi on mittauksen hallinnalle määriteltyjen laatuvaatimusten mukainen. K019-kalibrointilaboratorio täyttää akkreditoiduille laboratorioille asetetut yleiset vaatimukset SFS – ISO/IEC 17025. Se on myös osa Tamtronin ISO 9001 -laatujärjestelmää.

Pätevyysalueet:

  • Massa 1 mg – 2000 kg
  • Vaa’at 1 mg – 100 t

ILAC MRA FINAS K019 accreditation

Sopimuspohjainen kalibrointi on asiakkaalle helppoa

Sopimuspohjainen kalibrointipalvelu on yhteistyötä asiantuntijalta asiantuntijalle, jossa molemmat osapuolet voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Toimenpiteissä edetään suunnitelman mukaisesti ja Tamtronin työsuunnittelija sopii asiakkaan kanssa sopivan ajankohdan.

Tamtronin asiantuntija suorittaa kalibroinnin ja toimittaa suoritetusta työstä todistukset, jotka sisältävät kaikki tarvittavat tiedot sekä liitteet. Palvelumme myötä kalibroinnin pakollisesta prosessista tulee parhaimmillaan prosessi, johon asiakkaan ei tarvitse käyttää omaa aikaa tai henkilöresursseja. Vaakakalibroinnin lisäksi Tamtron suorittaa myös punnusten kalibrointeja.

Vaakojen ennakkohuollot kalibrointien yhteydessä

Ennakkohuollolla on selvä vaikutus vaakojen luotettavaan toimintaan. Mittausepävarmuuden aiheuttajia on useita, yleisimmin likaantuminen ja muut epäpuhtaudet. Likaantumista ei aina suoraan huomaa mittaustuloksista tai vaa’an toiminnasta. Kalibrointien yhteydessä toteutettavalla ennakkohuollolla vaa’an puhtaus ja muut käyttökuntoon vaikuttavat tekijät huomioidaan ja huolletaan.

Tamtronin kalibrointipalvelun edut:

  • Asetusten mukaiset kalibroinnit – Tamtron täyttää akkreditoidulle laboratoriolle asetetut yleiset vaatimukset SFS – ISO/IEC 17025.
  • Oikea-aikaiset ja luotettavat kalibroinnit – sopimuskumppanina Tamtron huolehtii, että vaa’at kalibroidaan ajantasaisesti ja asiantuntevasti.
  • Asianmukaiset asiakirjat – Kalibrointitodistus on kattava ja riittävä, eikä lisätodistuksia luotettavuudesta tai jäljitettävyydestä tarvitse hankkia.

*Tiedot akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvästä toiminnastamme ovat nähtävissä FINAS:n sivulta.

Ajankohtaista
Kokonaisvaltaiset Sartorius-vaakapalvelut Tamtronilta
Kokonaisvaltaiset Sartorius-vaakapalvelut Tamtronilta
Liittyvät palvelut
tamtron-icon-services-maintenance
Huolto ja kunnossapito
Yhteystiedot
Satu Kääntönen
Huolto- ja tuotantokoordinaattori
Jukka Lähteenmäki
Kalibrointipäällikkö, teollinen punnitus