Konttien punnitusratkaisut

Vaaka punnitsee merikuljetuskonttien bruttomassat (VGM) täsmällisesti ja uusien SOLAS-säädösten mukaisesti, hidastamatta konttien käsittelyä. Vaaka voidaan integroida TOS- ja toiminnanohjausjärjestelmiin sekä yhdistää punnitustiedon hallinnan mahdollistavaan pilvipalveluun, jolloin tiedonsiirto on luotettavaa sekä raportointi ja seuranta mahdollista reaaliaikaisesti.

Tamtron One Power konttilukkivaaka
 • Tarkkuus 0,5–2 %
 • Punnitsee kontit normaalien satamatoimintojen aikana
 • Helppo asentaa, jälkiasentaa ja huoltaa
 • Tiedonsiirtomahdollisuus TOS- ja muihin ohjelmistoihin

MERIKULJETUSKONTTIEN PUNNITUS TARKASTI JA HELPOSTI

Hyväksytty ja testattu Tamtron One Power konttilukkivaaka punnitsee merikuljetuskonttien bruttomassat (VGM) luotettavasti ja tarkasti, uusien SOLAS-säädösten mukaisesti. Power konttilukkivaaka voidaan asentaa kaikkiin konttilukkimalleihin. Asennus ei vaadi muutoksia lukin rakenteeseen, joten jälkiasennus jo käytössä oleviin koneisiin on helppoa.

One Scalex - Cloud based Truck Scale software

PUNNITUSTIEDON HALLINTA:

Tamtron One Power konttilukkivaa’an avulla tieto kontin bruttomassasta ja kontin tunnistenumero voidaan yhdistää, ja tieto siirtää helposti ja luotettavasti edelleen hyödynnettäväksi. Lukkivaa’asta saatavan punnitustiedon avulla varmistetaan konttikuljetusten meriturvallisuus. Tiedon avulla voidaan myös sujuvoittaa ja tehostaa satamatoimintoja sekä vastata jatkuvasti lisääntyviin jäljitettävyys- ja raportointivaatimuksiin.

 • Integroitavissa TOS-, toiminnanohjaus- ja muihin järjestelmiin, jolloin tiedonsiirto on luotettavaa sekä raportointi ja seuranta mahdollista reaaliaikaisesti
 • Yhdistettävissä punnitustiedon hallinnan mahdollistavaan pilvipalveluun, jossa tiedot ovat helposti ja luotettavasti hyödynnettävissä reaaliaikaisesti
 • Voidaan yhdistää lukin PC-pohjaiseen ajoneuvotietokoneeseen
 • Kaikista satamassa käytettävistä Tamtron-vaaoista, kuten konttikurottaja- ja konttilukkivaaoista sekä perinteistä ajoneuvosiltavaaoista kertyvää punnitustietoa on mahdollista hallita samassa punnitustiedon hallintajärjestelmässä.

VAAKAMALLIT

Tamtron One Power konttilukkivaaka on saatavilla edistyksellisellä Power-vaakainstrumentilla varustettuna tai ajoneuvotietokoneeseen integroitavana PC-versiona.

One Power 300i

 • 12 päämuistipaikkaa konteille ja muulle punnitukseen liittyvälle tiedolle. Talletustilaa 10 000:lle tiedolle
 • Internet-tiedonsiirto

Power PC Software

 • Talletustilaa 10 000:lle tiedolle
 • Integraatio toiminnanohjaus- ja logistiikanhallintajärjestelmiin