Kvalitetspolicy

Tamtron er et finsk selskap, spesialisert på veieteknologi, og som markedsfører, produserer, designer, leverer og vedlikeholder vekter, samt deres perifere enheter og styringssystemer for veieinformasjon. Kundebasen består av nasjonale og internasjonale selskaper.
Driften av Tamtron er basert på høy kvalitet og på omfattende erkjennelse av kundenes behov i applikasjonene.

Våre viktigste prinsipper i serviceaktiviteter, er produkter av høy klasse, kundetilfredshet, samt vedlikehold og støttetjenester for den den omfattende livssyklusen til utstyret vi leverer. Nøkkelfaktorene til Tamtron er nærhet til kunden, vilje til å betjene, profesjonalitet, motvert personell, samt alles uavhengige og ansvarlige handlinger.

Hjørnesteinen I driften, foruten salg, er produktutvikling, operativ produksjon og vedlikeholdstjenester. Suksessen til de nevnte aktiviteter krever god og fleksibel produksjon, økonomisk administrasjon og innkjøp, samt profesjonelle ansatte som er motivert. Tamtrons underleverandører, leverandører og andre interessenter forpliktes også til å opprettholde kvalitetsspørsmål. Alle de nevnte aktiviteter er beskrevet i Tamtron ISO 9001:2015 kvalitetssystem.

I tillegg til utmerkede produkter, krever dagens kunder også fleksibilitet i drift og tjenester. Gjennom salg, tilbakemeldinger fra kunder og aktiv produktutvikling, har vi en kontinuerlig utvikling av produkter og tjenester. Selskapet har i sin strategi definiert som ett av sine mål å gi den beste kundeopplevelsen. Kundetilfredshetsmålinger styres basert på disse variablene, slik at man kan måle, overvåke og estimere resultater i bedriften.

Vår organisasjonsmodell er en lærende modell, hvor et bedre og mer konkurransedyktig produkt eller tjeneste vil bli utviklet på grunnlag av hver feil. Å nå de tidligere uttalte målene krever fungerende kvalitetsstyring og kvalitetskontroll. Driften av kvalitetssystemet følges opp gjennom måling av kundetilfredshet, med internrevisjoner utført minst en gang pr år, samt kvalitetsgjennomgang utført av selskapets styre.

Forutsetningen for et fungerende kvalitetssystem er at hele personalet forplikter seg til det, stoler på det i sin virksomhet og har initiativ til å utvikle systemet videre. Spesielt viktig er det at ledelsen viser lederskap og engasjement ved å aktivt støtte kvalitetssystemet, og at systemet utvikler seg til et verktøy som gjennomfører daglige operative handlinger.
Selskapets toppledelse i Tamtron inkluderer styret og ledergruppen.

Tamtrons kvalitetsmål er:

  • Våre kunder mottar det avtalte produktet eller tjenesten til avtalt tid
  • Tilfredse kunder
  • Konkurransedyktige produkter
  • Fungerende produksjon
  • Fungerende vedlikehold
  • Konstant evaluering og utvikling av driften

For å nå målene som er satt i kvalitetsstyringssystemet, kreves det å være bevisst på de vesentlige – både eksterne og interne – forhold og konstant sporing av disse, noe som muliggjør utbedringshandlinger. Gjennomgang av driftsmiljø og kvalitetsmål skal gjøres som en del av selskapets designprosess og skal evalueres med planlagte intervaller i ledelsesgjennomgangen. Likeledes skal interessentenes relevante krav og endringer i disse som forutsetning for å nå mål som kartlegges som en del av designprosessen og vurderes i ledelsesgjennomgangene.

Dokumentasjon:

Salgs og Leveringsbetingelser
Code of Conduct
Kvalitetspolicy
Åpenhetsloven
Organisasjonskart