Akkukäyttöisten ratkaisujen yleistyessä ja erityisesti liikenteen sähköistyessä akkujen kysyntä on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja trendi on nouseva. Esimerkiksi sähköautojen maailmanlaajuisen määrän on povattu moninkertaistuvan tulevina vuosina. Kasvun seurauksena myös akkumateriaaleja käsittelevät laitokset yleistyvät kiihtyvään tahtiin, mikä osaltaan mahdollistaa akkumateriaalien entistä tehokkaamman uusiokäytön. 

 
Alan räjähdysmäinen kasvu näyttäytyy toisaalta myös viiveenä erilaisten toimintojen ja käytäntöjen vakioimisessa. Vaikka akkumateriaalien oikeaoppinen käsittely on erittäin tärkeää ympäristön, kestävän kehityksen sekä työturvallisuuden kannalta, alalle ei ole vielä muodostunut varsinaisia standardeja. Kyse onkin toistaiseksi lähinnä muilta teollisuudenaloilta lainatuista käytännöistä.  

  

Alan standardien vasta kehittyessä on Tamtron yhdessä asiakkaidensa kanssa kyennyt jo parantamaan akkumateriaalien käsittelyyn liittyvää työturvallisuutta ja tunnistanut monia keinoja kehittää sitä entisestään.

Tamtron develops the safe handling of battery materials with big bag solutions.

Akkumateriaalien turvallinen käsittely on haastavaa

Mitä laajamittaisemmaksi akkumateriaalien käsittely kehittyy, sitä enemmän tuotantoon sisältyy muiden teollisuudenalojen tavoin työturvallisuusriskejä. Samalla ala tulee toki entistä vahvemmin teollisten standardien piiriin ja esimerkiksi akkumateriaalien käsittelyssä käytettävien suursäkkien vaaroja voidaan jo nyt torjua tehokkaasti EU:n konedirektiiviä noudattamalla.  
 

Tamtron tukee akkuteollisuuden työturvallisuutta

Akkumateriaalien vaarallisuutta kasvattaa niiden käsittelyprosesseissa syntyvä pöly, joka leviää kenkien ja vaatteiden mukana helposti ympäristöönsä. Hienojakoisen pölyn kulkeutumista on erittäin vaikea välttää, joten keskeistä onkin sen syntymisen mahdollisimman tehokas rajoittaminen.

Tamtron on tehnyt ongelman parissa kattavaa tutkimus- ja kehitystyötä ja onnistunut tuottamaan ratkaisuja erityisesti suursäkkien tyhjentämisessä syntyvän pölyn ehkäisemiseksi. Nyt suursäkki voidaan nostaa erityistä terää vasten, joka rikkoo säkin pohjan ja mahdollistaa sen hallitun tyhjentämisen suljettuun säiliöön. Toisessa Tamtronin kehittämässä menetelmässä säkin pohjaan sijoitetaan vastakappaleeseen kiinnitettävä sukka, joka sulkee säkin ilmatiiviisti.  

Erinomaisista tuloksista huolimatta Tamtron tekee jatkuvaa työtä mahdollistaakseen akkumateriaalien entistäkin turvallisemman käsittelyn ja vastatakseen myös akkuteollisuuden muihin tarpeisiin. Tämän kehitystyön suhteen on olennaista oivaltaa, että nopeasti kasvavalla ja kehittyvällä teollisuuden alalla valmiita ratkaisuja ei useinkaan ole poimittavissa kuin apteekin hyllyltä. Silloin korostuu Tamtronille ominainen toimintatapa, jonka tavoitteena on tuottaa aina asiakkaan tarpeista lähtöisin oleva, mahdollisimman käytännöllinen ja kustannustehokas lopputulos. 

Akkumateriaalit

Lataa opas akkuteollisuuden punnitus- ja annostusratkaisujen hankintaan

Oppaamme helpottaa etenkin suunnittelijoita ja hankinnasta vastaavia akkuteollisuuden punnitus- ja annostusratkaisujen valinnassa tarjoten tietoa seikoista, jotka kannattaa ottaa huomioon oli kyse sitten akkujen tuotannosta tai niiden kierrätyksestä.

Yhteystiedot
Janne Kousa
Teknologiajohtaja, teknologia ja suunnittelu, teollinen punnitus