Tamtronin raskaan punnituksen tuotepäällikkö Tuomas Jussila ja auto- ja rautatievaakojen myyntipäällikkö Antti Moisio kertovat, että autovaakasiltojen lämmitysominaisuus sekä sen monipuoliset toteutuskeinot ovat monelle autovaakaa hankkivalle asiakkaalle uutta. Vaikka betoniset vaakasillat ja niiden perustat ovat erittäin kestäviä, lämmittäminen on tarpeellista kahdestakin syystä.

– Vaaka ja sen anturit eivät itsessään pelkää kylmää, mutta lämmitys varmistaa vaa’an luotettavan toiminnan. Kun vaakasilta pysyy sulana, se ei ala kantaa. Toinen seikka on käytön turvallisuus ja mukavuus. Vaikka betoni on kovaa, se on myös huokoista, jolloin lumi ja jää pääsee helposti paakkuuntumaan sen pintaan. Silloin varsinkin ajorampeilla varustetuista vaakasilloista tulee ikäviä ajettavia.

Samalla, kun lämmitystä tarvitaan, yhä vastuullisempien ratkaisujen arvostus sekä maailmantilanteen kasvattamat energiakustannukset ovat saaneet monet organisaatiot etsimään keinoja vähentää sähkönkulutustaan. Tamtron tarjoaakin ratkaisut mahdollisimman energiatehokkaaseen autovaakojen lämmitykseen.

Älykäs lämmityksen ohjaus energiantuotantomuotoa tärkeämpää

Tamtronin ammattilaisten mukaan energiansäästön kannalta on kaikkein olennaisinta ohjata vaakasillan lämmitystä älykkäästi, eli lämmittää sitä vain tarvittaessa ja silloinkin sopivalla teholla.

– Tähän tarkoitukseen hyödynnämme erittäin laadukkaita ja älykkäitä ohjausyksiköitä, jotka ovat olleet lämmityskeskuksiemme vakiovaruste jo vuosien ajan.

Osana älykästä lämmityksen ohjausta vaakasiltoihin asennetaan jo rakennusvaiheessa anturit, jotka seuraavat pelkän lämpötilan lisäksi esimerkiksi ilman kosteutta.

– Kun anturit seuraavat eri arvoja, älykäs lämmityksen ohjaus saa tarkkaa tietoa todellisesta lämmitystarpeesta. Normaaliin ilmatermostaattiin verrattuna tällainen järjestelmä mahdollistaa jopa viisinkertaisen energiansäästön, Moisio paljastaa.

– Älykkään ohjauksen jälkeen lämmityksen kokonaiskustannuksiin vaikuttaa eniten valittu energiantuotantomuoto.

zaśnieżona droga

Autovaakasiltojen sähkölämmitykselle on tarjolla vaihtoehtoja

Autovaakasiltojen lämmitys toteutetaan yleisimmin suoralla sähköllä tai kaukolämmöllä. Sähkölämmitystä varten vaakasillat varustetaan lämmityskaapeleilla ja kaukolämpöä varten vesi-glykoliputkituksella.

– Olemme toimittaneet autovaakasiltoja sähkölämmitysvalmiudella jo yli 20 vuotta ja sille vaihtoehdon tarjoavalla glykoliratkaisulla vähän toistakymmentä vuotta. Meillä on siis erittäin pitkä kokemus lämmitysratkaisuista, Tuomas Jussila kertoo.

– Suora sähkö on hankintahinnaltaan edullisin ja järjestelmänä yksinkertainen ja toimintavarma. Kaukolämpö on puolestaan hankintahinnaltaan hiukan kalliimpi, mutta sekin toimii erittäin luotettavasti ja on lisäksi elinkaarikustannuksiltaan edullinen.

Kuten asuntojen, myös vaa’an lämmitykseen on olemassa muitakin lämmöntuottovaihtoehtoja.

– Myös ilma-vesilämpöpumppua tai maalämpöpumppujärjestelmää voidaan käyttää vaakojen lämmitykseen. Tällöin vaakasilta ja -perusta varustetaan kaukolämpövaihtoehdon tapaan vesi-glykoliputkituksella, Jussila valottaa.

– Vesi-ilmalämpöpumppu- ja maalämpöpumppujärjestelmät ovat hankintahinnoiltaan moninkertaisia suoraan sähköön tai kaukolämpöön verrattuna, minkä lisäksi ne ovat järjestelminä monimutkaisempia. Elinkaarikustannuksiltaan ne ovat kuitenkin hyvin lähellä kaukolämpöä ja voivat olla jopa edullisempia.

Lammitetty

Autovaakojen lämmitysratkaisuissa huomioidaan aina asiakkaan yksilölliset tarpeet

Antti Moision mukaan autovaakasiltojen lämmittämiseen parhaiten soveltuva ratkaisu on hyvin tapauskohtainen asia. Tamtronin autovaakojen lämmitysjärjestelmä valitaankin nykyisin aina asiakkaan kokonaistarpeiden sekä käyttö- ja liiketoimintaympäristön mukaan.

– Monipuolisten lämmöntuottotapojen mahdollistaminen on meillä peräisin siitä, kun eräs suuri autovaaka-asiakas nosti esiin sen ongelman, että vaakoja voidaan tarvita erilaisissa ja hyvinkin syrjäisissä kohteissa, joissa tehon syöttö saattaa olla haaste.

Uutta autovaakaa hankittaessa onkin hyvä kartoittaa eri lämmitysvaihtoehdot jo valmiiksi.

– Jos puitteet mahdollistavat erilaiset lämmöntuottovaihtoehdot, metodin valintaan vaikuttaa luonnollisesti useimmiten energian hinta. Edullisen kaukolämmön alueella lämpöpumppujärjestelmät eivät välttämättä ole järkevimpiä vaihtoehtoja. Koneille tarvitaan rakennukset, kaivoille tontit ja kondenssiveden keräys. Lisäksi lämpöpumppuratkaisut vaativat suoralla sähköllä toimivan varajärjestelmän – maalämpö tosin vain osittaisen, Moisio avaa.

– Mikäli taas kaukolämpöä ei ole saatavilla, pumppujärjestelmät ovat suoraan sähköön verrattuna hyvinkin kannattavia. Jos kohteeseen vieläpä tarvitaan useampi suuri autovaaka, kalliskin alkuinvestointi maksaa itsensä takaisin. Mikäli alueen lämmöntuottotapa on autovaakaa hankittaessa vielä muutenkin avoinna, maalämpö on samasta syystä erittäin harkitsemisen arvoinen vaihtoehto peräti koko alueen lämmittämisessä.

Autovaakasiltojen
Vihreät arvot tiedostetaan nykyisin yhä paremmin ja maailmantilanteen vaikutukset energiakustannuksiin koskettavat kaikkia, joten sähköä säästävää teknologiaa ja valmiutta mahdollisimman energiatehokkaan lämmöntuottotavan käyttöön arvostetaan kovasti.

Tamtronin energiatehokkuutta ja innovatiivisuutta arvostetaan

Vaikka Tamtron ei itse toimita autovaakasiltojen lämmönlähteitä, se tarjoaa mielellään kokemustaan ja osaamistaan sopivan kokonaisratkaisun mitoittamisen tueksi. Moision korviin onkin kantautunut hyvää palautetta asiakkaiden taholta.

– Vihreät arvot tiedostetaan nykyisin yhä paremmin ja maailmantilanteen vaikutukset energiakustannuksiin koskettavat kaikkia, joten sähköä säästävää teknologiaa ja valmiutta mahdollisimman energiatehokkaan lämmöntuottotavan käyttöön arvostetaan kovasti.

– Totta kai myös me Tamtronilla haluamme pysyä ajan hermolla ja tukea kestävää kehitystä innovatiivisilla ratkaisuilla, Moisio tähdentää.

Eräs osoitus tästä on Tamtronin kyky toteuttaa myös räätälöityjä ratkaisuja.

– Olemme toimittaneet järjestelmiämme myös sellaisiin kaukolämpötoteutuksiin, joissa autovaakasillan lämmitys on hoidettu asiakkaan oman toiminnan sivutuotteella, kuten vaikkapa voimalan hukkalämmöllä, Moisio kertoo.

– Kun vaihtoehdon löytäminen suoralle sähkölle on aiemmin tyssännyt siihen, että kaukolämpöä ei ole ollut tarjolla, voimme nykyisin suureksi iloksemme sekä mahdollistaa sähkölämmityksen alhaisemmat kustannukset että tarjota myös muita vaihtoehtoja.

Tutustu Tamtronin tarjoamaan konsultointipalveluun