Turpeen käyttö poltettavana energian raaka-aineena on noussut tapetille sen kielteisten ympäristövaikutusten vuoksi. Hallitus onkin luonut tavoitteet, joiden mukaan turpeen polttamisesta luovutaan maassamme kokonaan vuoteen 2035 mennessä. Todellisuudessa muutokseen valmistaudutaan energiayhtiöissä paljon nopeammin. Turpeen tilalle on otettu erilaisia muita poltettavia biomassoja, jotka tosin ovat aiheuttaneet uusia haasteita prosesseissa käytettäville laitteistoille. Tamtron vastaa näihin haasteisiin vankan kokemuksen ja innovatiivisten teknisten ratkaisujen turvin.

Rikillä suojataan polttoainekattilaa korroosiolta ja kulumiselta

Turpeen käytön vähentäminen ja ennen pitkää tapahtuva lopullinen alasajo energialaitosten polttoaineena on johtanut tarpeeseen suojella kattiloita korroosiolta ja kulumiselta, ja pidentää näin niiden käyttöikää.

Korroosio-ongelmaa on pyritty vähentämään lisäämällä vähärikkiseen polttoaineeseen pieni määrä rikkiä, joka oksidoituessaan sitoo klorideja sitovia alkaleja kuten natriumia ja kaliumia. Vaikka kyseessä olisi verrattain suuritehoinen voimalaitos, ei aineiden halutun kemiallisen tasapainon saavuttamiseksi lisättävän rikkimäärän tarvitse olla suuri. Rikkiä ei lisätä tulipesään, vaan se sekoitetaan tasaisesti jatkuvaan materiaalivirtaan.

Tamtron offers solutions for the handling and dosing of sulfur and other materials.

Rikin kulutus määrittää varastoinnin tarpeen

Energialaitosten tarpeet rikin annostukselle polttoainevirtaan vaihtelevat hyvin paljon riippuen esimerkiksi laitoksen tuotantokapasiteetista. Sitä myötä nousee esiin kysymys siitä, miten rikkiä kannattaa varastoida.

Rikki saatetaan siirtää painesiirtona suoraan säiliöautosta, mikä tarkoittaa bulkkimateriaalin varastointiin erikseen tarkoitettua siiloa. Niillä on omat olosuhdetarpeensa, jotta säilöttävä materiaali ei kokkaroituisi ja toisaalta itse siilo palvelisi pitkäikäisesti. Siilon tuleekin olla valmistettu ruostumattomasta, todennäköisesti jopa haponkestävästä teräksestä.

Siilon täyttö tapahtuu tehosiirtona puhallettuna, joka vaatii siilon kansitasolta hyvää pölynpoistolaitteistoa. Siiloissa tulee huomioida myös muut turvalaitteet, kuten pintarajat, ylipainesuojat ja räjähdyskalvot (ATEX) ja tarvittavat hoitotasot.
Vähintään tuuletettu, ehkä myös sähkölämmityksellä varmistettu siilo toimii erinomaisesti ehkäisten veden kondensoitumista.

Rikki saatetaan tuoda paikan päälle myös suursäkeissä. Tässä tapauksessa riittää muutaman säkin katettu varasto ja yksi tai kaksi suursäkkien purkuasemaa. Suursäkkien käsittelyssä on syytä muistaa työturvallisuusasiat muun muassa nostojen ja täysien säkkien käsittelyssä.

Rikin annostus biopolttoaineeseen vaatii tarkkuutta

Koska kattilaan syötetään jatkuvasti uutta polttoainetta, tarvitaan rikin annostuksessa polttoainevirtaan jatkuvatoiminen, toimintavarma ja tarkan annostuksen omaava laitteisto. Tähän tarpeeseen soveltuvat erinomaisesti eri kokoiset LIW-syöttimet (Loss-In- Weight), jotka asiantuntijamme mitoittaa ja käyttöönottaa kulloisenkin käyttötarpeen mukaan.

Prosessin tärkein osuus eli itse annostusjärjestelmä voidaan joko asentaa voimalaitoksella paikan päällä tai tuoda paikalle valmiiksi koottuna ja testattuna moduulina

Tamtron’s LIW feeders are well suited for the accurate dosing of sulfur and other materials

Pölyäminen ja räjähdysalttius haasteena

Rikkiä on materiaalina helppo käsitellä, mutta käyttöön tuo haasteita sen helposti syttyvän materiaalin ATEX-luokitus. Myös rikin pölyäminen aiheuttaa varasto- ja tehdasoloissa monenlaisia ongelmia.

Materiaalin varastointiin ja siirtoon käytettävien laitteiden ja komponenttien tulee olla ATEX-direktiivin mukaisia koko siirtoketjun ajan, jotta räjähdysalttiiden materiaalien käytölle asetetut vaatimukset täyttyvät. Myös varastointiolosuhteiden tulee olla oikeanlaiset, sillä liian kylmä tai kostea ympäristö aiheuttaa kondensoitumista, mikä puolestaan edistää rikin kokkaroitumista ja siilojen korroosiota.

Vaikka rikki on keskusteluissa paljon pinnalla, on se vain yksi materiaali muiden joukossa. Kun tavoitteena on mahdollisimman vähäpäästöinen energiatuotanto, on muutoksen vauhti kova ja energialaitoksissa herää jatkuvasti uusia tarpeita materiaalien annostuksen ja materiaalivirtojen hallinnan parissa. Olipa tarve millainen tahansa, Tamtron pyrkii aina toimimaan niin asiakas- kuin ympäristöhyödyn etulinjassa.

Opas vaakojen ja punnitus-
järjestelmien suunnitteluun

Oppaamme tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa ja neuvoa nykyaikaisen suunnittelun tarpeista ja siitä, miten punnitusjärjestelmästä saadaan kaikki tehot irti liiketoiminnan hyödyksi.

Yhteystiedot
Niko Toimela
Myynti- ja markkinointijohtaja, Teollinen punnitus