Suursäkitys on materiaalien käsittely- ja siirtomenetelmä, jota käytetään esimerkiksi lannoitteiden, jauhojen, pellettien sekä rakennusteollisuuden ja metallinjalostuksen tuotteiden parissa. Suusäkitysasema on mahdollista rakentaa kaupankäynnin apuvälineeksi, jolloin asema toimii myös kaupallisena vaakana.

Mikäli suursäkitysaseman hankinta voisi olla ajankohtaista ja sen tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat, kannattaa ennen ostoprosessissa etenemistä kuitenkin ottaa huomioon muutamia seikkoja. Niistä kertoo artikkelissaan lisää Tamtronin kokenut annostus- ja punnitusjärjestelmien myyntipäällikkö Jari Haraholma.

Suursäkitysasema kannattaa suunnitella huolella

Kun uutta suursäkitysasemaa ryhdytään suunnittelemaan, onkin tärkeintä selvittää ensin olennaisimmat lähtötiedot. Silloin Tamtron voi suositella suursäkin tyyppiä ja suunnitella täyttöaseman mekaanisen rakenteen syöttölaitteineen tismalleen asiakkaan tarpeiden mukaan.

Suunnittelun alkuvaiheessa tyypillisin asiakkaan kohtaama haaste onkin siinä, että kaikkien mahdollisten säkkien mitat eivät ole vielä selvillä. Tämä tarkoittaa, että asemaa suunnittelevalla taholla on oltava hyvä ymmärrys säkkivariaation vaikutuksesta täyttöyhteiden konstruktioon. Säkitettävä materiaali ja sen ominaisuudet on tunnettava tarkasti ennen kuin päätetään esimerkiksi siitä, millaisilla annostuslaitteilla säkkejä täytetään.

Tämän lisäksi on syytä tuntea etukäteen säkkien käyttötarkoitus ja tarvittavat toimintaperiaatteet, eli käytetäänkö ulkona rikottavia säkkejä, onko niiden sisällä erilliset sisäpussit, millaiset venttiilit niiden sisällä on ja käytetäänkö niiden yhteydessä täyttösukkaa. Pienetkin seikat vaikuttavat olennaisesti suursäkityslaitteen teknisiin ratkaisuihin

Säkitettävän materiaalin ominaisuudet voivat vaihdella

Suursäkityslaitteella voidaan säkittää monenlaisia materiaaleja aina kevyestä ja hienosta karkeaan ja raskaaseen. Esimerkiksi fluidisoituva materiaali käyttäytyy eri tavalla kuin muut materiaalit, jolloin täytetystä säkistä on saatava pois ylimääräinen ilma. Toisinaan tämän tyyppinen hieno materiaali saattaakin aiheuttaa suunnittelutoimenpiteitä myös säkin muodossa pitämiseksi.

Tamtron toimittaa myös fluidisointiteknologiaa, joka edeltää prosessissa suursäkitystä ja mahdollistaa irtomateriaalin siirtämisen siiloissa ja putkissa painovoiman avulla nesteen tavoin. Koska menetelmä ei vaadi moottoreita, energiaa kuluu merkittävästi vähemmän ja tuotantoprosessin tehokkuus kasvaa. Laitteiden tiiviydestä ansiosta myös pölyäminen vähenee, mikä parantaa merkittävästi työskentelyolosuhteita.

Suursäkitysasema mahdollistaa tarkan punnituksen ja tiedonhallinnan

Säkitykseen liittyy aina oleellisesti tuotteen punnitus sekä punnitustiedon hallinta. Jos kyseessä on määräpainoinen säkki (esim. 1000 kg), asiakas maksaa vain tuosta painosta. Jos kuitenkin käytetään ei-määräpainoista säkkiä (punnitustulos esim. 996 kg), ostaja laskee punnitustositteiden painot yhteen ja maksaa tästä punnitusta määrästä.

Tärkeää on myös keskustella siitä, kuinka punnitustietoa hallitaan ja miten kytkennät toiminnanohjaus- ym. järjestelmiin toteutetaan. Annostuslaitteen tyyppi sekä annostuksen ohjauksen karkea- ja hienoannostustoiminnot määrittelevät määräpainoisen säkityksen annostustarkkuuden.

Suursäkityksessä käytettävät vaa’at ovat valmistajasta riippumatta liitettävissä Tamtronin digitaaliseen mScales-punnituspalveluun. Palvelun avulla voidaan automatisoida ja siten tehostaa monia toimintoja, kuten varastotaseen ylläpitoa, laskutusnopeutta ja materiaalivirtojen hallintaa. Punnitustuloksen lisäksi tilaajan järjestelmään siirretään punnituksen tunnistetiedot. Samat tiedot tallentuvat myös annostusohjaimen lokimuistiin. Automaation ansiosta manuaalista työtä voidaan merkittävästi vähentää ja virheiden määrä minimoida.

Kaupallinen vai ei-kaupallinen vaaka?

Vaaka on kaupallisessa käytössä silloin, kun punnitustulosta käytetään tuotteen tai palvelun hinnan määrittämiseen. Vaa’an rakenteen sekä toiminnan tulee täyttää tietyt kriteerit, jotka määräytyvät lakien, direktiivien sekä monien muiden normien mukaan.

Kaupalliseen vaakaan liittyvän automaation suunnittelu ja toteutus ei ole yhtä suoraviivaisia kuin ei-kaupallisessa käytössä olevaan vaakaan. Toisin sanoen kaupallisen vaa’an suunnitteleminen vaatii asiantuntemusta aivan eri laajuudessa kuin perusprosessivaa’an, jotta laissa esitetty vaatimusten mukaisuus voidaan täyttää.

Elinkaaripalveluilla pitkäikäiset ja toimintavarmat suursäkitysaseman punnitusratkaisut

Punnitusjärjestelmän luotettavana säilyminen ja pitkä elinkaari varmistetaan Tamtronin huolto- ja kalibrointipalveluilla. Kytkemällä vaaka Tamtronin mScales-punnituspalveluun mahdollistetaan myös sen etädiagnostiikka.

Vaakojen määräaikaistarkastusten ohella Tamtron suorittaa vaakojen ensivarmennukset ja huoltosinetöinnit. Lisäksi se toteuttaa vanhojen vaakojen kunnossapitoa ja modernisointia. Tamtronin oikeudet erilaisten metrologisiin normeihin perustuvien tarkastusten tekemiseen ovatkin itse asiassa laajemmat kuin millään muulla vaakahuoltoa tekevällä yrityksellä Suomessa.

Suursäkitysasema on olennainen osa tuotantoprosessin tehokkuutta

Tamtronin suunnittelutyössä korostuu pitkäaikainen kokemus erilaisten kuivien jauhemaisten aineiden käyttäytymisestä tuotantoprosessin eri vaiheissa. Tamtron on toimittanut vuosien varrella yli 200 vaativaa järjestelmää, joissa käsitellään kymmenittäin erilaisia jauhemaisia kuivia aineita.  Tätä kokemusta se kykenee hyödyntämään myös yksittäisten aineiden annostuksessa ja punnituksessa.

Annostus ja punnitus kulkevat usein käsi kädessä ja oikean annostustavan valinta vaikuttaa myös punnituksessa käytettävään teknologiaan. Myös säkitettävien materiaalien ominaisuuksien huomiointi ja ymmärrys ovat olennaisia asioita rakennettaessa luotettavaa ja tarkkaa tuotantoprosessia. Näihin tarpeisiin Tamtronilta löytyy kaikki tarvittava kokemus ja osaaminen sekä huippulaadukkaat tekniset ratkaisut. Yhtiön suursäkitysasemat ovat aina EU-tyyppitarkastussertifikaatin ja konedirektiivin mukaisia sekä CE-merkittyjä. Tamtronilta asiakas saa tarvittaessa avaimet käteen -toimituksen sisältäen kaiken laitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta asennukseen ja käyttöönottoon.

Opas vaakojen ja punnitus-
järjestelmien suunnitteluun

Oppaamme tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa ja neuvoa nykyaikaisen suunnittelun tarpeista ja siitä, miten punnitusjärjestelmästä saadaan kaikki tehot irti liiketoiminnan hyödyksi.

Tamtron mScales – Digitaalinen punnituspalvelu

Vie teollinen punnitus digiaikaan Tamtron mScalesin avulla.

Yhteystiedot
Jari Haraholma
Myyntipäällikkö, annostus- ja punnitusjärjestelmät