Tamtronin Lahden yksiköllä on pitkä historia ja mittava kokemus paperi- ja puunjalostusteollisuuden laitetoimituksista. Ala on luonnollisesti näytellyt merkittävää roolia näiden ratkaisujen myynnin parissa Tamtronilla työskentelevän Pekka Huuskon työuralla. Vastaavasti hän arvioi jättäneensä myös itse jäljen paperiteollisuuteen. Vaikka ala onkin hänelle tuttu jo vuosikymmenten ajalta ja työhön on syntynyt rutiineja, opettaa työskentely asiakasrajapinnassa kokeneellekin konkarille uutta. Se puolestaan ruokkii edelleen Huuskon innostusta ja motivaatiota. Artikkelissaan hän kertoo Tamtronin tarjoamista ratkaisuista paperi- ja puunjalostusteollisuuden käyttöön.

Laitetoimitukset paperi- ja puunjalostusteollisuuden tarpeisiin

Erilaiset paperi- ja vaneriteollisuuden hyödyntämät laitteet tulivat Tamtronin Lahden yksikön valikoimaan yrityskaupan yhteydessä vuosituhannen vaihteessa. Siitä saakka yksikkö on suunnitellut, valmistanut ja asentanut paperi- ja kartonkiteollisuuden tarpeisiin sellupaalikuljettimia, hylkykuljettimia (katkenneen paperin tai kartongin kierrättämiseksi uudelleen priimapaperin ja -kartongin valmistukseen) sekä näiden lisälaitteita. Projektitoimitukset sisältävätkin usein esimerkiksi sellupaalien langanpoistolaitteita.

Kuljettimet hankitaan kymmenien vuosien käyttöä varten, joten ne ovat varsin pitkän aikavälin investointeja. Tämä edellyttää riittävän vahvoja rakenteita sekä laadukkaita materiaaleja ja komponentteja. Suomessa onkin edelleen käytössä peräti 1990-luvulla valmistettuja kuljettimia. Tamtronin asiakasyritykset ovat pääosin niin suuria, että koneiden ylläpidosta ja huollosta vastaa niiden oma kunnossapito-organisaatio, joka vaihtaa ketjut, laakerit ja muut kuluvat osat. Tamtron luonnollisesti tukee asiakkaitaan asiantuntemuksellaan, palveluillaan ja varaosatoimituksillaan tarpeen mukaan.

Kuljettimien lisäksi Tamtron tarjoaa liimakeittiöitä vaneriteollisuudessa runsaasti käytettävän liiman sekoittamiseen. Liimakeittiöt sisältävät usein myös automaatiota, joka voidaan kytkeä tehtaiden automaatiojärjestelmiin. Tamtron toimittaa laitteet usein asennettuna ja suorittaa käyttöönoton ja testauksen varsinkin automaation osalta.

Reject conveyor is an example of the equipment Tamtron supplies for the paper and wood processing industry

Laitteet räätälöidään paperi- ja puunjalostusteollisuuteen asiakkaan tarpeen ja tilojen mukaan

Tamtron saa usein asiakkailtaan erilaisia ideoita ja ajatuksia sen suhteen, kuinka laitteet tai laitos voitaisiin rakentaa. Yhtiön tehtävä on löytää yhdessä asiakkaan kanssa optimaaliset ratkaisut, jotka ovat toteutettavissa myös käytännössä ja siten, että asiakas saavuttaa sovittujen teknisten ratkaisujen hyödyt.

Koska Suomeen ei ole rakennettu yhtään uutta paperitehdasta yli 20 vuoteen, on modernisoitavien kuljettimien ja muiden laitteiden istuttava nykyisiin, välillä ahtaisiinkin tiloihin ja pohjaratkaisuihin. Suunnitteluprosessiin sisältyy näin ollen aina varsin mittava määrä työtä ja usein tehtävänä onkin räätälöidä laitteet asiakkaan tiloihin. Tämä edellyttää Tamtronilta pitkän kokemuksen myötä karttuneiden oppien perusteellista hyödyntämistä ja toisaalta suunnitteluvaiheen joustavuutta.

If required, Tamtron can tailor the configuration of the equipment it supplies to the paper and wood processing industry to suit the customer's premises.

Paperi- ja puunjalostusteollisuuteen asiakkaat auttavat kehittämää laitteita ja palveluita

Ohjaus- ja sähköautomaatiotekniikka kehittyy jatkuvasti, ja ne ovat luonnollisesti asiakkaita kiinnostavia alueita tarjoten parempaa tehokkuutta ja kilpailukykyä manuaalista työtä vähentämällä. Tamtron on hionut ratkaisujaan yli 30 vuoden ajan ja pyrkinyt tuottamaan asiakkailleen yhä enemmän lisäarvoa. Kun asiakasta ja hänen käyttökokemuksiaan kuuntelee tarkalla korvalla, löytyy aina tarjottavaksi vähän enemmän. Voikin sanoa, että asiakkaan aito kuunteleminen ja huomioiminen on seikka, joka mahdollistaa kokeneellekin tekijälle jatkuvan työssä kehittymisen.

Paperiteollisuus ei ole hiipuva ala, vaikka uutisissa toisinaan esiintyykin siihen liittyen negatiivisia otsikoita. Trendit vaihtelevat alalla kuin alalla ja niinpä paperi- ja puunjalostuksessakin linjojen sulkeminen jossain voi samalla tarkoittaa tehtaan avaamista tai muita panostuksia toisaalla. Paperiteollisuuden investoinnit tehdään pitkälle aikajänteelle.

Tamtronin vahvuus moniin muihin alan toimijoihin verrattuna, on sen pitkä kokemus. Yhtiön historiassa löytyy runsaasti toimituksia tehtaisiin, joissa sen laitteita on edelleen käytössä. Positiivisten kokemusten ja pitkän historian summana on syntynyt verraton uskottavuus, jonka ansiosta Tamtronin asiantuntijat tekevät tälläkin hetkellä tarjouksia ja toteuttavat projekteja, jotka palvelevat yrityksiä vielä vuosikymmenten päästä.

Tamtron hankki Lahti Precisionin liiketoiminnan vuonna 2023. Toiminta jatkuu Tamtron-brändin alla.  

Opas vaakojen ja punnitus-
järjestelmien suunnitteluun

Oppaamme tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa ja neuvoa nykyaikaisen suunnittelun tarpeista ja siitä, miten punnitusjärjestelmästä saadaan kaikki tehot irti liiketoiminnan hyödyksi.

Yhteystiedot
Konrad Vuollo
Myyntipäällikkö, paperiteollisuuden kuljettimet