Tietojen rekisteröinti, seuranta ja raportointi koetaan usein hankalaksi ja aikaa vieväksi. On haasteellista kerätä kaikkea tarvittavaa tietoa eri järjestelmistä, paperikuiteista ja dokumenteista sekä luoda niistä kokonaisuuksia, joita on helppo lukea ja hyödyntää. Me voimme auttaa!

 

Automaattinen punnitseminen = Tarkka ja luotettava punnitustieto

Raportointi koostuu useista osista. Ensimmäinen osa, tietojen kerääminen ja tallentaminen on vaikeinta tehdä tehokkaasti ja luotettavasti, jos se vaatii erillisiä toimenpiteitä tai manuaalisia prosesseja. Integroimalla punnituksen automaattiseksi osaksi työprosesseja tietojen kerääminen helpottuu ja tehostuu, kun ei vaadita ylimääräisiä toimenpiteitä. Nykyaikaiset automaattiset punnitusjärjestelmät ovat tarkkoja ja mahdollistavat punnitsemisen vaikuttamatta työsykliin muilla tavoin. Automaatio vähentää mahdollisuuksia muokata punnitustietoja, mikä parantaa punnitustiedon luotettavuutta ja tarkkuutta.

Pilviratkaisu = Punnitustieto kaikkien käytettävissä heti

Nykyaikaiset automatisoidut punnitusjärjestelmät hyödyntävät pilviratkaisuja tietojen tallentamiseen sekä niiden hallinnointiin, hyödyntämiseen ja raporttien luomiseen. Pilviratkaisun avulla pelkkä näyttö riittää punnitustiedon tallentamiseen ja jakamiseen. Se on helppo integroida toiseen järjestelmään, kuten ERP-järjestelmään tai liikenteenhallintajärjestelmään, sekä näin varmistaa oikean punnitustiedon siirtymisen esim. laskuille ja raportteihin.

Pilviratkaisut mahdollistavat eri käyttäjien profiilien luomisen, jolloin organisaatio voi työskennellä entistä tehokkaammin, sillä punnitustieto on viivytyksettä koko organisaation ja kaikkien prosessien käytössä. Eri profiilit tarkoittavat myös sitä, että käyttäjätarpeen muuttuessa vanhoja profiileja voidaan poistaa ja muokata, jolloin tietoihin tosiaankin pääsee käsiksi vain ne keitä se koskee. Käyttäjäprofiileita on mahdollista luoda ja hallita pilvipalvelun kautta.

Räätälöitävissä = Sopii juuri sinun tarpeisiisi

Jotta raportointi toimisi, on pystyttävä luomaan yritys- ja käyttäjäkohtaisia raportteja. Toisaalta raporttimallin laatiminen on oltava helppoa, jotta samaa raporttipohjaa voi käyttää useampi käyttäjä. Hyvän raportin edellytys on hyvä tiedonkeruu. Tässä tapauksessa punnitustiedon keruu. Punnitustieto tulee pystyä keräämään ennalta määrättyjen parametrien mukaan ja sen tulee huomioida mm. murtoluvut, lajittelu, luokka, jotta järjestelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty irti.

Hankkimalla modernin punnitusratkaisun pilvipalveluineen varmistat, että punnitustietosi kerätään ja tallennetaan mahdollisimman automaattisesti sekä sitä voidaan hyödyntää viipymättä ja tehokkaasti yrityksen kaikissa prosesseissa.

Ota yhteyttä myyntiimme – kerromme mielellämme lisää!