Tamtronin Lahden yksiköllä on pitkä historia sekoitusratkaisujen toteuttamisesta eri toimialoille. Akkumetallisovellusten kasvaneen kysynnän vuoksi Tamtron onkin panostanut kehitystyöhönsä myös sekoitusratkaisujen parissa kyetäkseen vastaamaan kasvavan alan tarpeisiin entistäkin paremmin. Tässä artikkelissa Tamtronin avainteknologioiden kehittämisestä ja suunnittelusta vastaava teknologiajohtaja Janne Kousa kertoo lisää.

Akkumetallien sekoitusratkaisut joustavasti 

Akkumetalliteollisuudessa esiintyy usein tarvetta syöttää prosessiin materiaaleja (kuten litiumia, kobolttia tai nikkeliä) joko pääkomponenttina tai lisäannostuksen kautta. Tamtron kykenee tarjoamaan joustavia ratkaisuja esimerkiksi suursäkkien käsittelyn integroimiseksi suoraan säiliöön, jolloin väliaineet voidaan sekoittaa ja syöttää eteenpäin prosessiputkeen.

Järjestelmä on modulaarinen ja joustava mahdollistaen tarvittaessa niin kapasiteetin muuttamisen kuin materiaalien tai suursäkkien kokojen vaihtamisen. Konseptia voidaan muuttaa jälkikäteen mahdollisten valmistusprosessin muutosten mukaan. Sekoituslaitteita voidaan käyttää akkumetallien, mustan massan ja esiasteiden käsittelyyn, minkä lisäksi Tamtronilla on kokemusta myös lietteen käsittelystä.

Flocculant mixer can be used to mix battery materials

Vankka kokemus ja monipuolinen palvelu

Tamtronin sekoituslaitteet on suunniteltu alan tiukkojen materiaalivaatimusten mukaan. Laitteet ovat tarjolla erillisinä yksikköinä, täysin sähköistettyinä ja sisältäen omat PLC-ohjaimensa. Toimitettuja kokonaisuuksia voidaan ohjata myös suoraan DCS:n kautta tai soveltuvin osin hybridinä asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Tarvittaessa Tamtronilta onnistuu myös Atex-säännösten mukaisten laitteiden suunnittelu.

Tamtron tarjoaa vankkaa sekoitusratkaisujen kokemusta ja joustavaa palvelua olipa asiakas sitten materiaalin käsittelyprojektin suunnitteluvaiheessa, pilotoimassa uutta prosessia tai toteuttamassa lisähankintoja laitokseen, jossa on tarpeen ottaa käyttöön toinen materiaalin toimituslinja tai tehdä muita muutoksia olemassa olevaan pääprosessiin.

Powder mixer can be used to mix battery materials

Lataa opas akkuteollisuuden punnitus- ja annostusratkaisujen hankintaan

Oppaamme helpottaa etenkin suunnittelijoita ja hankinnasta vastaavia akkuteollisuuden punnitus- ja annostusratkaisujen valinnassa tarjoten tietoa seikoista, jotka kannattaa ottaa huomioon oli kyse sitten akkujen tuotannosta tai niiden kierrätyksestä.

Yhteystiedot
Janne Kousa
Teknologiajohtaja, teknologia ja suunnittelu, teollinen punnitus