Popis váhy pro nakladače

ONE POWER je váha pro kolové nakladače, schválená pro obchodní použití a umožňuje rychlé a efektivní vážení během nakládky a převozu materiálu pomocí nakladače. Vážní data uložená v paměti váhy mohou být vytištěna s každým vážením a pro obchodní účely přenesena pomocí USB nebo internetového připojení na službu One Cloud s integrací přímo do ERP nebo jiného systému.

VÁHA PRO NAKLADAČE

Přednosti váhy pro nakladače

 • přesné vážní výsledky s odchylkou menší než 2%
 • schválena pro komerční využití
 • tři režimy vážení pro různé aplikace
 • informace o vážení mohou být zasílány přes službu One Cloud pro další zpracování a integraci do dalších systémů

Specifikace váhy pro nakladače

Snadno ovladatelná váha ONE Power pro kolové nakladače váží materiál již při zdvihu lžíce a činí práci rychlejší a mnohem efektivnější. Váha má tři různé režimy vážení:

 • Memo – paměťový vážní mód, může být použit při nakládce materiálů pro různé zákazníky a vozidla.
 • Storage – jednoduše ovladatelný vážní mód ukládání, umožňuje sledování množství přesunutého materiálu při třídění různých druhů materiálů.
 • Quick basic – rychlý základní vážní režim použitelný v případě, kdy není nutno rozdělovat informace o vážení.

Přesná váha zvyšuje také bezpečnost a umožňuje předejít případným škodám, které mohou být způsobené přetížením. Vozidlo je vždy naloženo přesně bez překročení vážních limitů. Bezpečnost lze zlepšit také díky funkcím, jako jsou detektory nebo kamery monitorující prostor kolem nakladače v rozsahu 360°.

Tamtron One Power Wheel Loader Scale

Správa informací z vážení

Vážní informace uložené do paměti váhy mohou být vytištěny na vážní lístek nebo převedeny pro obchodní účely přes USB, službu One Cloud nebo integrovány přímo do ERP nebo dalších systémů. Díky obousměrnému přenosu dat přes službu One Cloud mohou být objednávky odeslány přímo do váhy a odeslané zpět jako dokončené, čímž lze provádět fakturaci bezprostředně po vážení.

Optimalizace nakládky a údajů týkající se naloženého množství materiálu a doplňujících vážních informací, činí podnikání efektivnějším a přináší transparentnost procesů a tím se stává nástrojem pro optimální ziskovost. Tyto informace činí pracovní procesy plynulejší a efektivnější a reporting mezi spolupracujícími partnery se stává snadnějším.

Modely váhy pro nakladače

Všechny modely nakladačové váhy One Power ukládají vážní data, jako jsou např. zákazníci, vozidla a materiály, do paměti váhy. Základní obchodní modely One Power 100, One Power 150 a One Power 200 nedisponují elektronickým přenosem dat, ale mohou být kdykoliv lehce aktualizovány na pokročilejší obchodní modely One Power 300, případně Power PC. V případě potřeby technologické váhy je k dispozici váha One Power 50.

ONE POWER 50

 • Technologická váha pro kolové nakladače

ONE POWER 100

 • Dvě hlavní paměti pro ukládání informací
 • 10 000 vážních lístků v paměti

ONE POWER 150

 • Čtyři hlavní paměti pro ukládání informací
 • 10 000 vážních lístků v paměti

ONE POWER 200

 • Osm hlavních pamětí pro ukládání informací
 • 10 000 vážních lístků v paměti

ONE POWER 300 USB

 • 12 hlavních pamětí pro ukládání informací
 • Přenos vážních dat pomocí USB paměti

ONE POWER 300i

 • 12 hlavních pamětí
 • Paměť protokolu na 10 000 vážních lístků
  Přenos vážních dat přes internet

Power PC software

 • Paměť protokolu na 10 000 vážních lístků
 • Integrace do řídících systémů ERP a logistiky přes internet