RIEŠENIE VÁŽENIA RÝCHLO DO PRÁCE

V záujme podpory podnikania zákazníkov sa usilujeme zabezpečiť, aby sa riešenia váženia uvádzali do používania rýchlo a aby sa používali efektívne. Preto sú rýchla, profesionálna montáž aj školenie používateľov dôležitou súčasťou našej ponuky služieb.

S celoštátnou sieťou certifikovaných partnerov Tamtron bude vaše zariadenie na váženie namontované rýchlo a spoľahlivo. Naša sieť skúsených partnerov je spôsobilá chopiť sa akýchkoľvek, dokonca aj tých najnáročnejších, montážnych projektov. Napríklad železničné montáže, pri ktorých si prevádzka vyžaduje nielen montážne práce, ale aj riadenie veľkého počtu subjektov, keďže na pracovisku môže súčasne pracovať množstvo zamestnancov aj niekoľko strojov.

Počas montáže vždy venujeme pozornosť bezpečnosti a harmonogramu. Spolu s vami sa pokúsime nájsť vhodný čas montáže, ktorý umožňuje vykonávať prácu tak, aby sa minimalizoval vplyv na ostatnú prevádzku spoločnosti.

S pomocou používateľského školenia poskytnutého našimi odborníkmi môžete zariadenie a jeho softvér používať ihneď po inštalácii. Používateľské školenie je dostupné aj pre dovybavenie.

V rámci inštalácie poskytujeme aj komerčnú službu počiatočného overenia a osvedčenie na komerčné použitie. Prečítajte si viac o našich službách overovania.