Installation

VÄGNINGSLÖSNING DRIFTSATT SNABBT

Vi vill alltid säkerställa att en vägningslösning som vi levererat snabbt kommer i drift och används på ett effektivt sätt för att bidra till en kunds affär. Därför är snabb montering/installation liksom en utförlig användarutbildning viktiga delar av vårt erbjudande.

Med Tamtrons rikstäckande nätverk av egna servicetekniker och certifierade servicepartners får du din våg installerad snabbt och korrekt. Våra erfarna montörer kan lösa de flesta vägnings-installationsprojekt, även komplicerade sådana, t.ex. en järnvägsvågsinstallation som inte bara kräver montagejobb utan där det även kan behövas flera maskiner och dussintals människor på arbetsplatsen samtidigt.

Under en montering är vi alltid noga med hälsa, säkerhet och miljö och vi respekterar tidplanen. Tillsammans med er försöker vi hitta det mest lämpliga installationstillfället som ger minsta möjliga påverkan på er övriga verksamhet.

Tack vare den användarutbildning som våra experter ger kan ni använda vägningslösningen omedelbart efter driftsättning. Vi erbjuder även användarutbildningar vid retrofit-installationer.

Som en del av en installation kan vi erbjuda en förstagångsverifiering så att vågen blir godkänd för komersiellt bruk. För en del vågar är detta ett lagkrav som du som vågägare ansvar för att det är uppfyllt. Läs mer om vår ackrediterade verksamhet.