Opravy a údržba

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA ZVYŠUJE ŽIVOTNOSŤ A ZNIŽUJE NÁKLADY POČAS ŽIVOTNÉHO CYKLU

Pravidelná údržba našich riešení váženia zvyšuje ich životnosť a znižuje náklady počas životného cyklu. Navyše to zabezpečuje, že vaše zariadenie na váženie je v prevádzkyschopnom stave a pripravené na používanie, keď je to potrebné.

Odborne servisujeme všetky palubné, cestné a železničné váhy. Naša servisná sieť slúži našim zákazníkom pri všetkých problémoch týkajúcich sa zariadenie na váženie a súvisiaceho softvéru. V problematických situáciách vieme sľúbiť krátky čas odozvy.

Zmluva o údržbe so spoločnosťou Tamtron je dostupná pre cestné a železničné váhy. Naše služby podpory, vrátane ročnej údržby, služieb overovania a telefonickej podpory, sú najkomplexnejšie na trhu. Balík údržby vieme prispôsobiť presne podľa vašich potrieb.

Funkčnosť váhy je pre zákazníkovu prevádzku často rozhodujúca, preto je dôležité, aby služby servisovania a údržby boli dostupné okamžite z jedného miesta. Našim cieľom je, aby používatelia našich riešení váženia mali čo najviac plynulý každodenný život, ako aj efektívne procesy váženia bez chýb
Harri Oittinen, manažér životnosti