Kokkolan sataman ja Tamtronin (Tamtronin Lahden yksikkö, joka toimi aiemmin nimellä Lahti Precision) yhteistyö alkoi vuosikymmen sitten, kun sataman nostureiden vaakajärjestelmiä uusittiin. Vuoden 2020 alkupuolella yhteistyö syveni uuden autovaa’an hankkimisen myötä. Operaattorin omistama autovaaka oli tullut elinkaarensa loppumetreille. Tilalle piti hankkia toimiva vaaka, jossa olisi valmiudet liittää se digitaaliseen järjestelmään. Tamtronin tuotteet ja asiantunteva palvelu toivat haasteisiin ratkaisut. 

Uudelle autovaa’alle kovat vaatimukset

Lähtökohtana projektille oli vuosikymmeniä vanha vaaka, joka tuli päivittää vastaamaan nykypäivän kriteereitä. Vaa’alle ja vaakajärjestelmälle asetettiin heti kättelyssä kovat vaatimukset: punnituksia on paljon, joten vaa’an on kestettävä runsasta rasitusta. Vaa’an on oltava myös luotettava ja tiedonkulun nopeaa ja tarkkaa, sillä laivaan pitää saada punnituksista tarkat ja laivausten vaatimusten mukaiset raportit lastaus- ja purkuvaiheessa. Myös pohjoisen vaativat sääolot ja meri-ilmasto tuovat omat vaatimuksensa vaakalaitteelle.

Punnitusta pohjoisen vaativissa olosuhteissa

Kokkolan satamaan toimitettiin teräsautovaaka, sillä sen katsottiin helposti siirrettävänä vaakana palvelevan parhaiten sataman tarpeissa. Laitteistossa otettiin huomioon vaativat meriolosuhteet, joissa vaakaa käytetään. Autovaakaan tuotiin myös hieman tavallisia halpatuontivaakoja enemmän korkoa (600 mm), joka auttaa mm. lumen, rännän ja jäätymisen kaltaisten pohjoisten luonnonilmiöiden kanssa. Vaaka varustettiin lämmityksellä, jotta se pysyy kuivana sekä sulana, ja parantaa näin vaa’an turvallisuutta, joka olikin yksi vaakaa määrittävistä kriteereistä.

“Kun vanhaan ajoneuvovaakaan tuli peruskunnostustarvetta, ryhdyimme hankkimaan uutta yhdessä Kokkolan sataman kanssa. Haasteena oli saada lasti mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti määritettyä, koska meillä on punnitustapahtumia tosi tiuhaan. Tamtronin mScales digitaalinen punnituspalvelu mahdollisti useamman tilauksen punnituksen yhtä aikaa – sekä hallinnan että helpon raportoinnin. Nyt saamme uudella vaa’alla suoritettua kaikki toimet tosi tehokkaasti”, sanoo Kimmo Satomaa, Kokkolan satamassa toimivan Oy Otto Roden Ab:n tuotantopäällikkö.

Luotettava tiedonsiirto digitaalisella punnituspalvelulla

Autovaa’asta saatava punnitustieto haluttiin saumattomasti alueen yritysten käyttöön. Satamassa on erityisen tärkeää, että asiakas saa oikean lastimäärän, joten se pitää pystyä tekemään luotettavasti. Vaakajärjestelmässä on keskeistä, että se on tiedonsiirron kannalta ja toiminnallisesti tehokasta. mScales on Tamtronin digitaalinen punnituspalvelu, joka kytkee vaaka- ja liiketoimintajärjestelmän yhdeksi kokonaisuudeksi. mScales punnituspalvelu automatisoi punnitusprosessin ja materiaalivirtojen hallinnan, ja punnitustieto on aina reaaliaikaista. Kaikki punnituksiin liittyvät tiedot saadaan helposti kaikkien sidosryhmien käytettäväksi.

“mScales on muuttanut päivittäistä työskentelyämme satamassa siten, että nyt pystytään litteroimaan vaakaustikettejä. Digitaalinen mScales-punnituspalvelu vähentää huomattavasti paikan päällä käymisen tarvetta ja helpottaa kuljetusrekisterin ylläpitoa. Tulevaisuudessa sataman alueelle voidaan sijoittaa samantapaisia Tamtronin vaakoja. Kun vaaoissa on sama ohjelmisto, on huomattavasti helpompi ottaa käyttöön seuraavia punnituspalveluja”, sanoo Jyrki Roukala, Kokkolan sataman kehityspäällikkö.

Tamtron osti Lahti Precisionin liiketoiminnan vuonna 2023. Toiminta jatkuu Tamtron-brändin alla. 

Katsoaksesi videon, sinun täytyy hyväksyä markkinointievästeet. Klikkaa tästä.

Tamtron mScales – Digitaalinen punnituspalvelu

Vie teollinen punnitus digiaikaan Tamtron mScalesin avulla.

Opas vaakojen ja punnitus-
järjestelmien suunnitteluun

Oppaamme tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa ja neuvoa nykyaikaisen suunnittelun tarpeista ja siitä, miten punnitusjärjestelmästä saadaan kaikki tehot irti liiketoiminnan hyödyksi.

Yhteystiedot
Harri Brandt
Myyntipäällikkö, autovaa'at
Aleksi Sipilä
Myyntipäällikkö, Digitaaliset palvelut mScales