Tamtronin teollisuuden asiakkaat arvostavat osaamista, jossa toimittaja ottaa vastuuta myös ydinosaamisensa ympäriltä. Tällaiseen palveluun kuuluvat esimerkiksi järjestelmät, joissa irtomateriaalia annostellaan kontrolloidusti nesteeseen ja edelleen sekoitettavaksi tietyn koostumuksen omaavaksi lietteeksi tai kemikaaliseokseksi.

Irtomateriaalista tasalaatuiseen nesteseokseen – mitä annostuksessa tulee huomioida

Järjestelmäkokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa on olennaista ymmärtää prosessiin annosteltavan aineen hallittuun annostukseen vaikuttavat ominaisuudet, kuten materiaalin raekoko, juoksevuus, tiheys sekä vaadittava annostuskapasiteettialue. Näiden seikkojen perusteella Tamtronin asiantuntijat osaavat määritellä kulloinkin parhaiten soveltuvan annostustavan ja -teknologian.

Prosessiparametrien mukaan annostus voidaan toteuttaa esimerkiksi annostusventtiileillä, ruuvilla tai LIW (Loss-In-Weight) -syöttimellä. Näihin kaikkiin liittyen Tamtronin Lahden yksiköllä on osaamista komponenttitason teknologiasta ja kyky yhdistää se älykkääseen punnitusautomaatioon.

Riippuen annosteltavan materiaalin määrästä aikayksikössä, annostus voidaan toteuttaa esimerkiksi siilosta, kontista tai suursäkin purkuasemasta, joista jokaista varten Tamtron tarjoaa kilpailukykyisiä, modulaarisia teknologiaratkaisuja.

Tamtron's dispensing solutions include Loss-In-Weight feeders.

Nesteen ja irtomateriaalin sekoitus ja ohjaus automaatiojärjestelmällä

Riippuen sekoitettavista ainesosista, nesteen sekoitussäiliö voidaan valmistaa ruostumattomasta, haponkestävästä tai hiiliteräksestä. Tamtronilla on verkostossaan hyviä, kustannustehokkaita toimittajia erilaisille säiliötyypeille varusteineen.

Nesteen määrän mittaus ja sekoitinjärjestelmän valitseminen perustuu asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyihin prosessitavoitteisiin.
Tyypilliset säiliökoot Tamtronin toimittamissa järjestelmissä ovat 2-10 kuutiota. Sekoittimet voidaan varustaa tarpeen mukaan puoliautomaattisella pesutoiminnolla.

Annostus-lietesekoitusjärjestelmää ohjataan Tamtronin Lahden yksikön suunnittelemalla ja rakentamalla automaatiojärjestelmällä. Asiakkaan toiveen mukaan järjestelmä voidaan liittää myös seuraavan tason tehdasautomaation kokonaisuuteen (esim. Valmet DNA, Siemens). Tällaisia järjestelmiä on käytössä mm. metsäteollisuudessa (esim. vaneri- ja viilupuuteollisuuden liimakeittiöissä). Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi maalitehtaat sekä akkumetallien valmistus ja kierrätys (mustan massan* käsittelyjärjestelmät).

Tamtron provides dosing and slurry mixing solutions that can be controlled by an automation system, for example in glue kitchens used by the forest industry.

Kokonaisratkaisulla tehokas lietesekoitusjärjestelmä

Tamtron tarjoaa toimittamilleen laitteille aina asiantuntijoiden toimesta tapahtuvan käyttöönoton sekä käytön aikaiset määräaikaishuollot ja kalibroinnit. Lisäksi se antaa järjestelmätoimituksen yhteydessä mielellään tarjouksen suositeltavista varaosista.
Asiantuntijana Tamtron kykenee ottamaan vastuun koko järjestelmän tarvekartoituksesta, suunnittelusta, toimituksesta, huollosta sekä ajantasaisuudesta.

Paristot ja akut valmistetaan metalleista (esim. litium, koboltti, nikkeli ja mangaani). Pariston tai akun tullessa elinkaarensa päähän, ne kerätään, puretaan ja murskataan. Prosessin lopputuloksena syntynyttä murskattua materiaalia kutsutaan mustaksi massaksi.

Tamtron hankki Lahti Precisionin liiketoiminnan vuonna 2023. Toiminta jatkuu Tamtron-brändin alla. 

Tamtron supplies big bag unloading and mixing systems for the battery industry

Opas vaakojen ja punnitus-
järjestelmien suunnitteluun

Oppaamme tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa ja neuvoa nykyaikaisen suunnittelun tarpeista ja siitä, miten punnitusjärjestelmästä saadaan kaikki tehot irti liiketoiminnan hyödyksi.

Yhteystiedot
Juha Immonen
Myyntipäällikkö, annostus- ja punnitusjärjestelmät