Sartorius on maailmanlaajuinen ja kansainvälisesti johtava biolääketieteellisen teollisuuden laiteasiantuntija ja -valmistaja, jonka laboratoriokäyttöön erikoistuneet vaa’at vastaavat erilaisiin punnitustarpeisiin aina peruspunnituksista hiukkasten analysointiin ja pipettien kalibrointiin.

Kokonaisvaltaisena vaakatalona Tamtronille on tärkeää kyetä tarjoamaan ratkaisuja kaikenkokoisiin punnitustarpeisiin. Yhtiön itse valmistamien punnitusratkaisujen lisäksi sen tuoteportfoliota laajentaa lääketeollisuuden ja laadunvalvontalaboratorioiden punnitustarpeisiin laadukas saksalainen brändi, Sartorius.

Tamtronin Lahden yksikön kokemus Sartorius-vaakojen maahantuonnista sekä niiden huolto- ja kalibrointipalveluista yltää peräti 1990-luvun puoliväliin saakka. Noin viisi vuotta sitten Sartorius rantautui yrityskaupan yhteydessä myös Suomeen, minkä jälkeen Tamtron on solminut yhtiön kanssa nykymallisen huoltokumppanuuden.

Tamtronin palvelut luovat vaakalaitteille mittajäljen

Vaikka Tamtronin palvelut tukevat punnitustoiminnan tehokkuutta laitteiden luotettavan ja katkeamattoman käytön muodossa, on näitä seikkoja väheksymättä lääketeollisuuden kaltaisesta hyvin tarkassa ja laatukeskeisessä toiminnassa usein tärkeintä jäljitettävyys. Huoltojen ja muiden toimenpiteiden lisäksi Tamtronin palvelu vastaa tähän tarpeeseen tuottamalla laitteille mittajäljen.

Jotta täydellinen mittajälki voi yleisesti ottaen syntyä, tulee kalibroinneissa sekä tuotettavissa dokumenteissa toteutua mittausepävarmuuslaskenta. Siihen puolestaan kykenee jäljitettävästi vain akkreditoitu laboratorio.

Jäljitettävää kalibrointia toteuttaakseen asiakasorganisaation on mahdollista käyttää myös omia resurssejaan laatujärjestelmän luomiseen ja kalibrointioikeuksien hankkimiseen. Akkreditoidun punnitukseen liittyvän kalibroinnin prosessit ja toimenpiteet ovat kuitenkin varsin raskaat, ja niitä harjoittaa Suomessa omasta takaa hyvin harva laboratorio. Useimpien yritysten onkin järkevää puntaroida tarkkaan, ryhtyäkö toimintaan itse vai hankkiako se ulkopuolisena palveluna. Lisätietoja tästä Tamtronin pätevyysalueeseen sisältyvästä toiminnasta löytyy FINAS:n sivuilta.

Sartorius-vaa’at liitettävissä mScales-punnituspalveluun

Tamtronin digitaalisen mScales-punnituspalvelun hyödyt voidaan valjastaa tehostamaan massaperusteisten materiaalivirtojen ja niiden datan hallintaa yhä laaja-alaisemmin. Hyvänä osoituksena tästä ensimmäiset laboratoriovaakojen liitokset mScalesiin ovat jo Tamtronin asiakkaiden käytössä.

mScalesin käyttö tuo Tamtronin asiakkaille huomattavan kilpailuedun, sillä monien muiden hyötyjen ohella sen avulla voidaan karsia monikertaisia työvaiheita ja erityisesti manuaalista työtä.

mScales voidaan liittää kaikkiin laadukkaisiin vaakamerkkeihin, mutta pitkän yhteisen historian ja vankan tuotetuntemuksen ansiosta sen kytkeminen Sartoriuksen punnitusratkaisuihin on Tamtronille sitäkin helpompaa ja luontevampaa.

Tamtron tarjoaa ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden

Tiiviin kumppanuuden ja oman vankan kokemuksensa ansiosta Tamtron on Suomen ainoa myyjätaho, joka kykenee tarjoamaan Sartorius-vaakojen huolto- ja varaosapalveluiden sekä akkreditoidun kalibroinnin muodostaman täydellisen kokonaisuuden. Hyvät suhteet päämieheen tekevät palveluista myös erittäin suoraviivaisia. Huoltokumppanuuden ansiosta Tamtron auttaa asiakkaitaan Sartorius-laitteisiin liittyvissä asioissa tapahtuipa yhteydenotto suoraan tai valmistajan kautta.

Sartoriuksen ohella Tamtron toteuttaa kalibrointa myös muille vaakamerkeille. Yhtiön massa- ja vaakakalibroinnin pätevyysalue onkin hyvin kattava ja sisältää myös kaupallisten vaakojen sinetöinti- ja ensivarmennusoikeudet.

Edellytys tarjota maailman johtavan laboratorio- ja tarkkuusvaakavalmistajan tuotteet sekä niihin liittyvät palvelut itse valmistettujen vaakojen ja muiden punnitusalan huippubrändien rinnalla on hyvä esimerkki Tamtronin laaja-alaisuudesta. Vuosikymmenten mittainen kokemus, huippulaadukkaat tuotteet, monipuolinen osaaminen sekä laaja-alainen ymmärrys punnitus- ja annostusratkaisujen toiminnasta takaavat niin Tamtronin nykyisille kuin tuleville asiakkaille täydellisen paketin: laitteet, käyttöönoton, huollon sekä akkreditoidun kalibroinnin.

Tamtron hankki Lahti Precisionin liiketoiminnan vuonna 2023. Toiminta jatkuu Tamtron-brändin alla. 

Yhteystiedot
Miikka Ijäs
Laboratoriopäällikkö, Sartorius-huollot
Kari Kiiskinen
Myyntipäällikkö, vaakapäätteet, annostuskomponentit, Nobel BLH ja Sartorius-tuotteet