Tamtronin laajaan vaakaratkaisujen valikoimaan kuuluvat olennaisena osa-alueena liikkuvan kaluston tuotteet eli On-board-ratkaisut. Ero raskaan kaluston punnitusratkaisuihin, eli juna- ja autovaakoihin, on siis se, että liikkuvan kaluston vaakaratkaisut on asennettu työkoneisiin ja punnitus tapahtuu työn ohessa materiaalia käsiteltäessä.

On-board-ratkaisuilla materiaalin punnitus onnistuu vaivattomasti siirtelyn ja kuormauksen yhteydessä hidastamatta varsinaista tuotantoprosessia. Jo tämä sujuvoittaa toimintaa monin tavoin, mutta lisäksi liikkuvan kaluston vaa’at ovat muiden Tamtronin punnitusratkaisujen tavoin yhdistettävissä pilvipalveluun ja asiakkaan omaan toiminnanohjausjärjestelmään, millä voidaan entisestään tehostaa tuotanto- ja logistiikkaprosesseja ja parantaa liiketoiminnan tuottavuutta.

Tuotepäällikkö Harri Pentinniemi kertoo artikkelissaan Tamtronin liikkuvaa kalustoa varten suunnitelluista vaakaratkaisuista enemmän.

Liikkuvan kaluston ratkaisut monipuolisesti eri aloille ja erilaisiin työkoneisiin

Tamtronin On-board-vaakaratkaisut ovat lähtöisin pyöräkuormaajavaa’asta, jota ryhdyimme kehittämään jo 1980-luvulla. Alussa kyseessä oli staattinen menetelmä, jossa koneen puomi pysäytettiin punnitusta varten. Sittemmin ratkaisumme ovat edistyneet siinä määrin, että nykyisin punnitusdata saadaan kerättyä koneen liikkuessa ja noston aikana, joten punnitus ei hidasta työskentelyä.

Liikkuvan kaluston vaakaratkaisumme ovat tarjolla lukuisille eri toimialoille ja erilaisiin työkoneisiin. Metsäteollisuuden tarpeisiin vastaavat One Bioforest -ajokonevaaka sekä One Timber -puutavaranosturivaaka, joiden avulla voidaan reaaliaikaisesti punnita hakkuutyömaalta siirrettävän ja kuormattavan puun määrä. Tamtron One Power konttikuorottaja- ja lukkivaa’at puolestaan punnitsevat rahtikonttien bruttomassat täsmällisesti ja SOLAS-säädösten mukaisesti.

Pyöräkoneiden ohella liikkuvan kaluston vaakaratkaisuja voidaan asentaa materiaalien lajittelun parissa trukkeihin, puukurottajiin ja materiaalikoneisiin, maarakennuksen ja kaivostoiminnan aloilla dumppereihin sekä kierrätyksen toimialalla jäteautoihin ja materiaalikoneisiin.

Näinkin monipuolinen toimialakirjo vaatii vastaavasti meiltä Tamtronilla laaja-alaista osaamista, jossa yhdistyvät mekaniikan sekä tieto- ja konetekniikan taitoja tuotanto-, prosessi- ja logistiikka-alan osaamiseen. Toisaalta juuri tämän mittavan tietotaidon ansiosta kykenemme auttamaan asiakkaitamme keräämään ja hallinnoimaan luotettavaa punnitustietoa oikea-aikaisesti työn ohella.

Luonnollisesti liikkuvan kaluston vaakamme on tyyppihyväksytty varmennetuilla painoilla kaupalliseen käyttöön, jolloin punnituslukemia voidaan hyödyntää suoraan laskutuksessa.

Liikkuvan kaluston vaakaratkaisut toimitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan

Vaa’an toimitus liikkuvaan työkoneeseen lähtee asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta. Ensimmäisenä määritetään se, haluaako asiakas tietää vain käsiteltävän materiaalin painon vai punnituksen yhteyteen myös tiedonsiirto- ja integraatiovalmiudet. Näin löydämme oikean vaakamallin asiakkaan tarpeisiin. Lisäksi kartoitetaan, onko tarvetta saada varmennettua punnitustietoa kaupalliseen käyttöön vai tarvitaanko punnitustieto varmentamattomana esimerkiksi osaksi tuotantoprosessia. Tämän jälkeen mietitään yhdessä asennustiimin vetäjän kanssa aika ja paikka asennukselle.

Tamtronin vaa’an punnitustieto on mahdollista tulostaa punnituskohtaisesti tai se voidaan siirtää liiketoiminnassa hyödynnettäväksi joko USB:llä, pilvipalvelun kautta tai integraation välityksellä suoraan toiminnanohjaus- tai muuhun järjestelmään.

Mikäli asiakkaalla on tarve pilvipalvelulle, toteutetaan vaa’an asennuksen jälkeen Tamtronin -pilvipalvelun käyttöönotto. Siinä asiakkaalle luodaan tunnukset palveluun ja käydään yhdessä läpi, mitä tietoja asiakas haluaa käsitellä ja siirtää. Niitä voivat olla vaikkapa loppuasiakkaan nimi ja paikkakunta, ajoneuvon rekisteritunnus sekä luonnollisesti punnittava materiaali määrineen.

Jos asiakas haluaa punnitusjärjestelmän integroitavan myös omaan ERP-järjestelmäänsä, tarjoamme siihen rajapinnat ja ohjeistuksen, jonka jälkeen asiakas hoitaa integrointityön ulkopuolisen it-toimijan kanssa meidän avustuksellamme.

Punnitustiedon sujuva siirto pilveen ja toiminnanohjausjärjestelmään vastaa digitalisaation vaatimuksiin

Pilvipalvelut ovat tulleet mukaan Tamtronin On-board-ratkaisuihin jo 2000-luvun alussa, mutta varsinkin viime aikoina ne ovat kehittyneet valtavasti. Nykyisin asiakkaat kaipaavatkin toiminnoistaan yhä enemmän dataa – usein reaaliajassa. Punnitusta hyödyntävässä liiketoiminnassa tämä on ymmärrettävää, sillä optimaaliset kuormat sekä tieto siirretyistä määristä, materiaaleista ja aikatauluista tehostavat liiketoimintaa ja tuovat läpinäkyvyyttä prosesseihin, antaen eväät parhaaseen mahdolliseen tuloksentekoon. Tiedon avulla toiminta voidaan optimoida mahdollisimman sujuvaksi ja tehokkaaksi. Myös raportointi yhteistyökumppaneiden kesken helpottuu.

Tamtronin vaakaratkaisuilla esimerkiksi pyöräkoneen kuljettaja saa tilauksen suoraan työkoneeseensa, jossa hän valitsee sen vaa’an näytölle. Tarvittavat tiedot voidaan valita tilaukseen jo toimistolla, jolloin myös kuljettajan mahdolliset virhepainallukset vähenevät ja hänen toimintansa helpottuu ja nopeutuu – avattuaan valmiin tilauksen kuljettajan ei tarvitse kuin kuormata.

Kun punnitus on suoritettu, digitaalisen järjestelmän hyödyt konkretisoituvat entisestään. Punnitustuloksen siirtyminen vaa’alta pilvipalveluun tai asiakkaan omaan ERP-järjestelmään ja sitä kautta laskutusjärjestelmään ehkäisee virheitä ja nopeuttaa ja sujuvoittaa työtä. Silloin vältetään esimerkiksi se, että jonkun täytyisi kirjata tietoja tai etsiä tiettyä kuittia satojen muiden joukosta manuaalisesti, sekä se, että kirjauksesta ei saada selvää tai kuitti on hukkunut, jolloin tavallisesti syntyisi hävikkiä. Järjestelmästä saadaan helposti monipuolisia ja hyödyllisiä raportteja, joilla toimintaa voidaan edelleen tehostaa ja kehittää.

Pilvipalvelu on muutoinkin edullinen ratkaisu, mutta sen helppous ja lukuisat liiketoimintaa tukevat hyödyt – etenkin se, että sen avulla kaikki punnitustonnit tulevat laskutetuksi – se ei ole oikeastaan minkäänlainen kustannus.

Pilvipalvelu on muutoinkin edullinen ratkaisu, mutta sen helppous ja lukuisat liiketoimintaa tukevat hyödyt – etenkin se, että sen avulla kaikki punnitustonnit tulevat laskutetuksi – se ei ole oikeastaan minkäänlainen kustannus.

Tamtronin liikkuvan kaluston ratkaisuilla punnitaan tulevaisuutta

Liikkuvan kaluston vaakaratkaisuista saamamme palaute on kautta linjan positiivista. Testausvaiheessa asiakkaan kommentit koskevat enimmäkseen sitä, kuinka paljon työt ovat helpottuneet ja yksinkertaistuneet ja kuinka punnitusprosessista ovat samalla jääneet virheet.

Vaikka me Tamtronilla olemme valmistaneet ja kehittäneet vaakaratkaisuja kymmeniä vuosia, meidänkin tulee koko ajan pysyä ajan hermolla ja tarkastella sitä, minkälaisia uusia ominaisuuksia olemassa oleviin ratkaisuihimme tarvitaan tai minkälaisia kokonaan uusia ratkaisuja meidän tulisi kehittää. Olemmekin jatkuvasti yhteydessä asiakkaisiimme ja kuuntelemme, millaisia tarpeita heillä on noussut esiin. Meille on tärkeää, että vaakaratkaisumme tekevät asiakkaidemme töistä mahdollisimman sujuvia ja tuottavat heille sitä kautta lisäarvoa.

Sen lisäksi, että kehitämme vaaoistamme kaiken aikaa tarkempia ja vastaamme ratkaisuillamme digitalisaation ja automaation vaatimuksiin, toimimme näissä asioissa myös itse edelläkävijänä. Tamtronin uuden sukupolven SaaS-teknologia ja pilvipalvelut ovat omaa luokkaansa ja toimintamme ytimessä jo nyt. Omien laitteidemme ja ohjelmistojemme yhteensovittamisen ohella olemme tiennäyttäjä punnitusalan saattamisessa osaksi yhä laajempia automatisoituja tuotantoketjuja.

Vaakojen ja palveluiden kehittäminen ei toki tarkoita vain markkinatilanteen ja teknologian kehityksen yleistä seuraamista. Ratkaisuissamme näkyy vuosikymmenten kokemuksen ohella pitkä ja tiivis yhteistyö kumppaniemme ja avainasiakkaidemme kanssa ja sen arvo ei ainakaan vähene tulevaisuudessa. Koska valmistamme vaakojamme ja tuotamme palveluitamme nimenomaan asiakkaillemme, kuuntelemme nyt ja tulevaisuudessa herkällä korvalla heidän tarpeitaan ja toiveitaan.

Tutustu Tamtronin pilvipalveluihin