Nezbytnou součástí rozsáhlého sortimentu vážních řešení společnosti Tamtron jsou palubní váhy. Rozdíl oproti vážním řešením pro těžká vozidla, tedy vlakové a silniční váhy, je v tom, že palubní vážní řešení jsou namontována přímo ve vozidle a vážení tak probíhá přímo během manipulace s materiálem.

S palubními řešeními lze vážení materiálu provádět bez námahy během transportu a nakládky bez zpomalení výrobního procesu. To samo o sobě zjednodušuje provoz mnoha způsoby, a navíc  stejně jako ostatní vážní řešení společnosti Tamtron, lze i palubní váhy připojit ke cloudu pro  správu vážních dat a k systému ERP (Enterprise Resource Planning, tedy Plánování podnikových zdrojů) zákazníka, což dále zjednodušuje výrobní a logistické procesy a zvyšuje produktivitu zákazníka.

Produktový manažer Harri Pentinniemi ve svém článku vysvětluje více o vážních řešeních společnosti Tamtron pro mobilní zařízení.

Palubní řešení pro širokou škálu průmyslových odvětví a různé typy strojních zařízení

Palubní vážní řešení Tamtron původně pocházejí z řešení pro kolové nakladače, které jsme začali vyvíjet již v 80. letech minulého století. Na začátku byla používána statická metoda, kdy byl výložník stroje zastaven, aby se načetla data vážení. Od té doby se naše řešení vyvinula do té míry, že dnes lze údaje o vážení shromažďovat za pohybu stroje a dokonce i během zvedání. Nejlepší však je, že vážení vůbec nezpomaluje procesy zákazníka.

Naše řešení pro vážení u mobilních zařízení jsou k dispozici pro širokou škálu průmyslových segmentů a různé typy strojních zařízení. Pro lesnický průmysl poskytují váhy One Bioforest a One Timber Crane vážení v reálném čase pro převážené a nakládané dřevo přímo v místě těžby. Váhy Tamtron One Power pro kontejnerové překladače a jeřáby přesně váží brutto hmotnost přepravních kontejnerů v souladu s předpisy SOLAS.

Kromě kolových nakladačů lze palubní váhy instalovat na vysokozdvižné vozíky a zařízení pro manipulaci s materiálem v odvětví třídění materiálů, na sklápěče v odvětví zemních a těžařských prací a na svozové vozy odpadu a zařízení pro manipulaci s materiálem v odvětví recyklace.

Tak rozmanitá škála průmyslových odvětví vyžaduje od nás ve společnosti Tamtron široký rozsah dovedností, které spojují mechanické, IT a inženýrské zkušenosti s odbornými znalostmi v oblasti výroby, procesů a logistiky. Na druhé straně nám toto rozsáhlé know-how umožňuje pomáhat našim zákazníkům shromažďovat a spravovat spolehlivá data o vážení včas a během práce.

Naše palubní váhy jsou samozřejmě typově schválená měřidla pro obchodní použití, což umožňuje přímo použít údaje o vážení jako základ fakturace.

Palubní vážní řešení jsou dodávána podle požadavků zákazníka

Dodávka vah pro mobilní stroje začíná identifikací potřeb zákazníka. Prvním krokem je určení, zda chce zákazník znát pouze hmotnost materiálu nebo zda má být proces vážení doprovázen dalším přenosem dat a integračními schopnostmi. Takto najdeme vhodný model váhy pro potřeby zákazníka. Dalším krokem je domluvit se s vedoucím instalačního týmu na čase a místě instalace.

Údaje o vážení uložené v paměti váhy Tamtron lze vytisknout na základě vážení nebo přenést pro další obchodní použití přes USB, cloudovou službu nebo integraci přímo do ERP nebo jiného systému.

Pokud zákazník potřebuje cloudovou službu, tak po instalaci váhy následuje nastavení cloudové služby Tamtron. To zahrnuje vytvoření účtu zákazníka a společnou diskuzi o tom, jaká data chce zákazník zpracovávat a přenášet. Může to být například jméno a sídlo koncového zákazníka, registrační značka vozidla a samozřejmě vážený materiál a jeho množství.

Předpokládejme, že zákazník také chce, aby byl vážní systém integrován do jeho vlastního ERP systému. V tom případě poskytujeme rozhraní a instrukce, po kterých zákazník za naší asistence zvládne integrační práce s externím poskytovatelem IT.

Plynulý přenos vážních dat do cloudu a ERP splňuje požadavky digitalizace

Cloudové služby jsou součástí palubních řešení společnosti Tamtron od počátku roku 2000. V poslední době ale zaznamenaly obrovský rozvoj. Zákazníci dnes stále více požadují data o svých operacích – často v reálném čase. To je pochopitelné v oblasti vážení, kde optimální vytížení a přenášené informace o množstvích, materiálech a harmonogramech zvyšují efektivitu podnikání a přinášejí transparentnost procesů, což umožňuje dosahovat nejlepších možných výkonů. Tyto informace pomáhají optimalizovat provoz pro maximální plynulost a efektivitu a usnadňují přenos informací mezi partnery.

S vážním řešením Tamtron dostane například řidič kolového nakladače objednávku přímo do svého stroje, kde si ji vybere na obrazovce. Potřebné informace lze nastavit na objednávce již v kanceláři, což také snižuje potenciální chyby řidiče a usnadňuje a urychluje práci – jakmile je objednávka otevřena, stačí řidiči načíst si ji.

Když je vážení dokončeno, výhody digitálního systému jsou ještě hmatatelnější. Přenos výsledku vážení z váhy do cloudu nebo do ERP systému zákazníka, a tím do fakturačního systému, předchází chybám a zrychluje a zefektivňuje práci. Například se vyhnete tomu, aby někdo musel ručně zadávat data nebo hledat konkrétní účtenku mezi stovkami dalších, nebo riziku ztráty nebo nesprávného umístění záznamu, což by obvykle vedlo ke ztrátám při fakturaci. Systém kromě toho může snadno poskytovat řadu hodnotných a cenných zpráv, které lze použít k dalšímu zefektivnění a zlepšení provozu.

Cloudová služba je nákladově efektivní řešení v mnoha ohledech. Přesto jeho snadné použití a četné obchodní výhody, které přináší – zejména skutečnost, že umožňuje fakturovat všechny hmotnosti vážení – ve skutečnosti nejsou vůbec nákladem.

Cloudová služba je nákladově efektivní řešení v mnoha ohledech. Přesto jeho snadné použití a četné obchodní výhody, které přináší – zejména skutečnost, že umožňuje fakturovat všechny hmotnosti vážení – ve skutečnosti nejsou vůbec nákladem.

Palubní řešení Tamtron i pro vážení v budoucnosti

Zpětná vazba, kterou dostáváme od zákazníků používajících naše palubní vážní řešení, je celkově pozitivní. Když si zákazníci otestují nové vážní řešení nebo jeho integraci, komentáře se týkají především toho, jak se práce stala jednodušší a snadnější a jak se proces vážení zároveň stal bezchybným.

I když ve společnosti Tamtron vyrábíme a vyvíjíme vážní řešení již celá desetiletí, musíme neustále držet krok s dobou a dívat se na to, jaké nové funkce jsou potřebné v našich stávajících řešeních, nebo jaká zcela nová řešení bychom měli vyvíjet. Jsme neustále v kontaktu s našimi zákazníky a nasloucháme jejich potřebám. Pro nás je také důležité, aby naše vážní řešení našim zákazníkům co nejvíce usnadňovala práci a znamenala přidanou hodnotu pro jejich podnikání.

Nejen, že neustále vyvíjíme naše váhy, aby byly přesnější a naše řešení splňovala požadavky digitalizace a automatizace, ale sami jsme také v těchto oblastech průkopníky. Technologie SaaS (Software as a Service, tedy software jako služba) a cloudové služby nové generace Tamtron jsou již samy o sobě jádrem našich operací. Spolu s integrací našeho hardwaru a softwaru jsme průkopníkem v integraci odvětví vážení do stále více automatizovaných výrobních řetězců.

Vývoj vah a služeb znamená samozřejmě více než jen držet krok s vývojem trhu a technologiemi obecně. Naše řešení odrážejí desítky let zkušeností a dlouhodobou a úzkou spolupráci s našimi partnery a klíčovými zákazníky, které ani v budoucnu nebudou ztrácet na hodnotě. Při výrobě našich vah a poskytování našich služeb speciálně pro naše zákazníky pečlivě nasloucháme jejich potřebám a přáním, nyní i v budoucnu.

Přečtěte si více o cloudových službách Tamtron