Hihnavaakoja on käytetty teollisuuden prosesseissa materiaalivirtojen seurantaan jo vuosikymmenten ajan. Esimerkiksi kaivostoiminnassa siirretään prosessin eri vaiheissa valtavia määriä materiaalia ja usein siirto tapahtuu hihnakuljettimella. Silloin siirrettävää materiaalimäärää on mahdollista mitata hihnavaa’alla.

Syntyvää punnitustietoa voidaan käyttää seurantamielessä, kun halutaan tietää, kuinka paljon materiaalia on siirretty. Tarkat mittaustulokset ovat luonnollisesti tärkeitä myös silloin, kun massavirtaprosesseja säädetään tuloksiin perustuen.

Hihnavaakojen sekä muiden punnituslaitteiden ja -järjestelmien parissa runsaan tietotaidon kartuttanut Tamtronin myyntipäällikkö Sami Jaakonaho kertoo artikkelissaan lisää.

Hihnavaaka kaivosteollisuuteen – mitä huomioida hankinnassa?

Kun kaivosteollisuudessa tavoitellaan tehokasta ja luotettavaa tuotantoprosessia, tarjoaa hihnavaaka kustannustehokkaan tavan lisätä sen prosesseissa yleisesti käytettävän siirtomenetelmän yhteyteen punnitus.

Hihnavaa’an hankintaa silmällä pitäen on hyvä valita toimittaja, joka tarjoaa ratkaisut räätälöityinä juuri kyseiseen kohteeseen ja käsiteltäville materiaaleille. On myös tärkeää varmistaa toimittajan asiantuntemus sekä kyvykkyys laitteiden asennuksen, käyttöönoton, huoltojen ja korjausten suhteen. Myös varaosien jatkuva saatavuus on välttämätöntä tuotantokatkosten minimoimiseksi.

Hihnavaakojen kestävyys ja soveltuvuus kaivosteollisuudessa prosessoitavien hyvinkin raskaiden materiaalien punnitukseen on kriittisen tärkeää. Asiantuntijan tiettyyn tarkoitukseen suunnittelema hihnavaaka sekä laitevalmistajan sille tarjoamat huoltopalvelut varmistavat sen pitkän käyttöiän.

Tarkka ja luotettava hihnavaaka kokonaisratkaisuna

Tamtronin asiantuntijat ovat aiva valmiina palvelemaan asiakasta halutulla toimituslaajuudella tarjoussuunnittelun kartoituksista valmiin tuotteen asennukseen, käyttöönottoon ja käytönaikaiseen huoltoon. Tarvittaessa Tamtron kykenee siis palvelemaan asiakasta kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että tarjoaisi vain tiettyä vakiotuotetta, jonka sovittaminen käyttökohteeseen voi vieläpä olla asiakkaalle haastavaa.

Tamtronin hihnavaaka on varma valinta jopa kaivosteollisuudessa toimivalle asiakkaalle, jonka toiminnassa laitteilta vaaditaan kovan kulutuksen kestoa ja jopa kymmenien vuosien käyttöikää. Tamtronilla varaosia on yleisesti hyvin saatavilla ja yhtiö kykenee tarvittaessa modernisoimaan vaakoja muuttuneiden vaatimusten mukaan.

Tamtronin palvelut kattavat vaakaratkaisujen asennuksen tai vaihtoehtoisesti asennusvalvonnan, mutta asiakas voi toimituksen jälkeen asentaa hihnavaa’an myös itse ja tilata Tamtronilta asennustarkastuksen sekä käyttöönoton. Käytönaikaiset säännölliset huollot ja tarkastukset takaavat hihnavaakojen luotettavan toiminnan ja tarkkuuden säilymisen.

Tamtronin vahva osaaminen ei ole yksittäisten henkilöiden varassa, vaan jakautuu laajasti myynti-, suunnittelu-, valmistus- ja huolto-osastojen kesken. Kokemus näkyy kyvyssä löytää parhaat ratkaisut asiakkaan tarpeisiin toimituksen kaikissa vaiheissa.

Punnitustapahtumien helppo tiedonkäsittely mScales-palvelun avulla

Nykyisin myös hihnavaaka voidaan kytkeä Tamtronin digitaaliseen mScales-punnituspalveluun, joka mahdollistaa punnitustietojen reaaliaikaisen seurannan. mScales kytkee vaa’an ja punnitustiedon liiketoimintajärjestelmään ja mahdollistaa näin toiminnan suunnittelun ja reaaliaikaisen seurannan.

mScalesissa punnitukset hallitaan reaaliaikaisesti ja kaikki punnitustapahtumiin liittyvät tiedot ovat helposti ja välittömästi kaikkien sidosryhmien käytettävissä. Palvelun käyttöönotto ei vaadi suuria laiteinvestointeja ja se on erittäin varmatoiminen ja helppokäyttöinen palvelu.

Opas vaakojen ja punnitus-
järjestelmien suunnitteluun

Oppaamme tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa ja neuvoa nykyaikaisen suunnittelun tarpeista ja siitä, miten punnitusjärjestelmästä saadaan kaikki tehot irti liiketoiminnan hyödyksi.

Tamtron mScales – Digitaalinen punnituspalvelu

Vie teollinen punnitus digiaikaan Tamtron mScalesin avulla.

Yhteystiedot
Sami Jaakonaho
Myyntipäällikkö, hihna- ja lattiavaa'at, Minebea-tuotteet