Lahti Precisionin yhdistymisen Tamtroniin keväällä 2023 ennustettiin tuovan mukanaan suuren määrän etuja. Monet näistä ovat jo käynet toteen ja hyvänä esimerkkinä toimivat auto- ja junavaakojen entistä kattavammat huoltopalvelut.

Laajentuvan huoltopisteverkoston, kasvavan henkilöstön sekä monipuolistuvan kalusto- ja palveluvalikoiman ansiosta Tamtronin asiakkaat saavat jatkossa tälläkin osa-alueella yhä enemmän yhä laadukkaammin.

Auto- ja junavaakojen huoltoverkosto, -henkilöstö ja -osaaminen laajentuvat

Eräs Tamtronin auto- ja junavaakojen huoltopalveluiden keskeisimmistä vahvuuksista on alueellisten huoltopisteiden verkosto, joka mahdollistaa kunnossapidon ja ympärivuorokautisen palvelun puhelimitse tai tarvittaessa kohdekäynnein. Lahti-integraation ansiosta Tamtronin alueellinen huoltotoiminta tulee yhä lähemmäs asiakkaita ja kattaa Suomen entistäkin paremmin.

Yhdistyminen tarkoittaa samalla merkittävää kasvua auto- ja junavaakojen huoltohenkilöstön määrässä, minkä ansiosta huoltopalveluiden toimintavarmuus ja tukitoimet paranevat entisestään. Lisäksi laajempi organisaatio tarjoaa paremmat mahdollisuudet reagoida asiakastarpeisiin lyhyellä varoajalla.

Kahden eri organisaation osaamisen yhdistäminen tuottaa myös laadullista lisäarvoa, sillä sekä Tamtronilla että Lahti Precisionilla on niiden oman yrityskulttuurin vahvistama kymmenien vuosien kokemus. Molemminpuolinen tietotaidon jakaminen ja toisilta oppiminen rikastaa nyt Tamtronin kokonaisosaamista ja takaa entistäkin paremman palvelun ja asiakaskokemuksen.

Monipuolisempaa kalustoa ja tehokkaampaa palvelua

Muita integraation etuja auto- ja junavaakojen huoltotoiminnalle on sen suuri merkitys määräaikaisvarmennusten kannalta. Yhdistynyt arsenaali tuo suuremman määrän ja monipuolisemman valikoiman autovaakavarmennuksissa käytettävää kalustoa kaikkien asiakkaiden hyödynnettäväksi.

Sekä Tamtronilla että Lahti Precisionilla on ollut jo aiemmin käytössään palvelusopimuksia. Yhdistymisen myötä syntynyt laajempi huolto-organisaatio tarjoaa aiempaa kattavampaa sisältöä, jonka avulla Tamtron kykenee tarjoamaan laajempia kunnossapitosopimuksia.

Tamtron pyrkii auto- ja junavaakojen huollossa – kuten muussakin toiminnassaan – päivä päivältä parempaan palveluun ja suurempaan asiakashyötyyn. Siinä kaikki kiteytyy yhteen asiaan: tehokkuuteen. Yhdistymisen ansiosta Tamtron onkin kyennyt tehostamaan toimintaansa merkittävästi, mikä näkyy asiakkaalle kustannustehokkaampina palveluina.

Tamtron hankki Lahti Precisionin liiketoiminnan vuonna 2023. Toiminta jatkuu Tamtron-brändin alla. 

Huolto ja kunnossapito
Yhteystiedot
Harri Oittinen
Myyntipäällikkö, auto-ja junavaakojen huoltosopimukset